Home

Dotační program technologie

Dotační program Technologie 4

 1. Dotační program Technologie. Dotační program Technologie, který je součástí operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) přináší peníze na podporu modernizace a automatizace výroby i zlepšení propojování výrobních a nevýrobních procesů ve firmách
 2. Dotační program Technologie. Cílem dotačního programu Technologií je finanční podpora technologického a strojního vybavení malých a středních podniků. Dotace směřuje do nákupu nových technologií, které mají napomoci zvýšení konkurenceschopnosti firem a jejich uplatnění na trhu
 3. Dotační program Technologie. Dotační program Technologie, který je součástí operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) přináší peníze na podporu začínajících podniků. V tomto programu tak mohou o dotaci žádat pouze začínající podniky založené mezi lety 1/2015 - 12/2018. Jak získat dotace na Technologie

Dotace-Kvalitne.cz - dotace na technologické vybavení ..

Program Technologie je určen mikropodnikům, malým a středním podnikům na nákup strojů, zařízení či pořízení patentových licencí. Kdo může žádat o dotaci: Mikropodniky.; Malé a střední podniky. Výše podpory: Dotace je poskytována ve výši maximálně 20 mil.Kč na projekt.Minimální dotace na projekt činí 0,1 mil Dotační program, ze kterého můžete čerpat dotaci na technologie, které povedou ke snížení energetické náročnosti provozu. Nízkouhlíkové technologie Dotační program pro podniky, které chtějí záíkat dotaci na rozvoj a využívání nízkouhlíkových technologií Program Nízkouhlíkové technologie je součástí třetí prioritní osy OPPIK a do roku 2020 přispěje na investici tuzemských podniků částkou v příbližné výši 1 mld. korun. Obor podnikání: Zpracovatelský průmysl, Technologie, Věda a výzkum, IT a telekomunikace, Stavebnictví, Energetika, Vzdělávání, Obchod a služby. COVID-19 programu Technologie týkající se napravitelnosti tzv. Transparentního balíčku. Kritérium je označeno jako napravitelné, proto pokud žadatel nesplní ke dni podání žádosti o podporu podmínky stanovené výzvou odst. 4.2 body f-h, bude vyzván k odstranění vad, a to ve lhůtě 8 pracovních dní následujících ode dne.

Chtěl bych Vás poprosit o radu, zda-li je otevřen nějaký dotační program typu Technologie kde mohou o dotaci na průmyslové vybavení zažádat i společnosti s účetní historií delší než 3 roky. Oblast působení firmy je výroba a oprava převážně hydraulických strojů a zařízení.Předem Děkuji za odpověď Program Nízkouhlíkové technologie je určen firmám, které chtějí snížit své náklady a zároveň snížit negativní dopady svého podnikání na životní prostředí. S pomocí dotační podpory si mohou pořídit elektromobily a dobíjecí stanice, investovat v oblasti akumulace energií nebo zpracování druhotných surovin PROGRAM TECHNOLOGIE (pro MSP) ITI Aglomerace. ITI OLOMOUC. PROGRAM NEMOVITOSTI (pro MSP) v celkové investiční hodnotě 2 485 milionů Kč a dotační hodnotě 1 051 milionů Kč! PODPOROVANÉ AKTIVITY PROGRAMU TECHNOLOGIE. POŘÍZENÍ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ. Program Technologie Dotační program Technologie poskytuje podporu pro uskutečnění podnikatelských záměrů začínajících drobných podnikatelů. Úspěšní žadatelé si mohou s jeho pomocí pořídit nové stroje či související software

Co je program Technologie COVID19. Tento dotační program má podporovat projekty, které mají přímou souvislosti s bojem proti dalšímu šíření koronaviru. Podpora je určena na pořízení strojů pro výrobu zdravotnických prostředků. Co lze v rámci programu získat IV. výzva programu podpory Nízkouhlíkové technologie - Elektromobilita NUT IV. Výzva elektromobilita.pdf [pdf, 440 kB]. Specifické přílohy: NUT_IV_Příloha č.1 - Kategorie CZ-NACE předmětu projektu.pdf [pdf, 455 kB]. NUT_IV_Příloha č.2 - Příručka ke způsobilým výdajům.pdf [pdf, 554 kB]. NUT_IV_Příloha č.3 - Model a kritéria pro hodnocení_a.pdf [pdf, 849 kB Zpřesnění Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2020 na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů - dotační program 18. (DOCX, 24 KB) Návod k podání žádosti prostřednictvím Modulu pro Žadatele (PDF, 127 KB) Další novink Dotační program - Nízkouhlíkové technologie. Cílem programu podpory a Výzvy je podpořit konkurenceschopnost podniků a udržitelnost české ekonomiky prostřednictvím zaváděním inovativních technologií v oblasti elektromobility, nakládání s energií a využití druhotných surovin Dotační program je určen k podpoře růstu a posilování konkurenceschopnosti malých a středních podniků prostřednictvím digitální transformace. Výzva podporuje pořízení nových technologických zařízení a vybavení, která musí být propojena se stávajícími nebo nově pořizovanými technologiemi informačním systémem

Dotační program je zaměřen na automatizaci, robotizaci a digitalizaci výroby Dne 14. dubna bude zahájen dotační program TECHNOLOGIE COVID 19 s minimální alokací 300 mil. Kč. O podporu až do výše 20 mil. Kč budou moci žádat malí a střední podnikatelé. více zde >> 20. března 2020 MPO prodlužuje termíny výzev u OP PIK. Prodloužení termínů výzev OP PIK. MPO rozhodlo o době navýšení lhůt o 30. Program je zaměřen na zvýšení úrovně využití ICT v Kraji Vysočina s důrazem na bezpečnost prostředků ICT, lepší využívání IT nástrojů při zvyšování informovanosti občanů a poskytování služeb veřejné správy, vzdělávání v oblasti ICT a podpora rozvoje a výstavby otevřených sítí v Kraji Vysočina (rozšíření a zkvalitnění dostupnosti digitálních.

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (dále OP PIK) je stěžejním programem pro podporu českých podnikatelů v programovém období 2014 - 2020.Finanční prostředky z něj mohou žadatelé využít na spolufinancování podnikatelských projektů ve zpracovatelském průmyslu a souvisejících. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) chce na program Czech Rise Up 2.0 získat dalších 200 milionů korun. Část věnovanou inovativním medicínským řešením souvisejících s bojem proti koronaviru chce zvýšit o 100 milionů korun, na spuštění výzvy zaměřenou na technologie potřebuje rovněž 100 milionů korun Ministerstvo průmyslu a obchodu diskutuje o pomoci pro provozovatele bazénů. Konkrétní program ale prozatím nepřipravuje. ČTK to ve středu řekla náměstkyně ministra Silvana Jirotková. Podle České unie cestovního ruchu jsou bazény a bazénová centra letos zavřena víc než třetinu roku, od státu přitom získaly jen minimální podporu Investice do výzkumu a vývoje, podpora vysokorychlostního internetu, úspory energie, technologie pro Průmysl 4.0 a další. To jsou oblasti, ve kterých ministerstvo průmyslu a obchodu do konce roku vyhlásí dotační podporu pro podnikatele ve výši 12 miliard korun. Po úterním představení harmonogramu výzev vyzvalo ministerstvo podnikatele k včasnému podání žádostí o podporu Jde o reakci na zrušení plánované VI. dotační výzvy Ministerstva průmyslu a obchodu Nízkouhlíkové technologie - Elektromobilita. Hyundai přináší vlastní dotační program. Při nákupu elektromobilu může firemním zákazníkům ušetřit až 200 000 Kč

Dotační program Technologie pro začínající podniky enovatio

Dotační program dešťovka bez kopání | Jan Koblížek

Dotační podpora. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Technologie. Fyzická realizace projektu. leden 2017 - prosinec 2018. Rozpočet projektu. 6 248 440 Kč. Poskytnuté služb Jako reakci na zrušení plánované VI. dotační výzvy Ministerstva průmyslu a obchodu Nízkouhlíkové technologie - Elektromobilita přináší Hyundai vlastní dotační program, který při nákupu elektromobilu může firemním zákazníkům ušetřit až 200 000 Kč. Nabídka je určena pro firmy či podnikatele poptávající jeden až pět elektromobilů Hyundai. Ti mohou. Dne 1. října byla vyhlášena dotační výzva XIII. program podpory Technologie, která může být relevantní právě pro Vaši oblast podnikání. Tato výzva je příležitostí k pořízení nového technologického zařízení a vybavení do Vaší společnosti Dotační program brzy skončí, ministerstvo rozdělí ještě 12 miliard. Investice do výzkumu a vývoje, podpora vysokorychlostního internetu, úspory energie, technologie pro Průmysl 4.0 a další. To jsou oblasti, ve kterých ministerstvo průmyslu a obchodu do konce roku vyhlásí dotační podporu pro podnikatele ve výši 12 miliard korun

Dotace pro vlastníky lesů

Technologie - dotacni

Dotační program Technologie X nabízí miliardu na ERP systém - pomůžeme Vám dotaci získat. V dnešní době si málokterá společnost dokáže představit svou existenci bez podnikového ERP systému. Bez něj by totiž nedokázala řídit svoje činnosti, nezvládla by plánování výroby a organizovat běžné firemní procesy. Spuštění nového operačního programu pro roky 2021-2027 s názvem Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost je plánováno v druhé polovině roku 2021. Pro malé a střední podniky by měla být připravena v OP TAK podobná alokace finančních prostředků jako v aktuálním OP PIK OPPIK - Technologie - výzva XIII. Dotační program: Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 - 2020: Oblast podpory: PO - 2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních firem: Termín vyhlášení: 1. 10. 2020: Termín ukončení: 2. 3. 2021: Alokace

Dotace na nákup stroje či technologie prehleddotaci

Vláda prodloužila dotační program Covid - Nájemné, do kterého bude alokováno 1,2 mld. Kč. Nárok na příspěvek na uhrazení nájemného by měli mít podnikatelé provozující maloobchodní podnikatelskou činnost a poskytování služeb zákazníkům v provozovně, kteří jsou v nájmu a kterým bylo na základě přijatých krizových opatření zakázáno nebo výrazně. Operační program TECHNOLOGIE A APLIKACE PRO KONKURENCESCHOPNOST. Připravované dotační programy OP TAK. Přesné názvy a obrysy jednotlivých programů budou ještě upřesněny, už teď ale víme, že OP TAK se bude soustředit na následující oblasti podpory:.

Došlo ke zrušení rozdělení způsobilých výdajů na výrobní a nevýrobní technologie. Projekt se musí týkat podporované ekonomické činnosti dle CZ-NACE (podporované CZ-NACE: 10, 11, 13-18, 20-33, 38, 41-43, 52.1, 71) Dotační a úvěrový program na pořízení sociálních a dostupných bytů a sociálních, smíšených a dostupných domů. Program podporuje nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit malých a středních podniků. Technologie - Výzva XIII

Firmy o dotační program mají velký zájem, ministerstvo je připraveno alokaci navýšit. 05.05.2020. ČR Business koronavirus. Zdroj: Adobe Stock . Ministerstvo průmyslu a obchodu 4. května 2020 začalo přijímat žádostí o dotace v programu Technologie COVID-19. Zájem je skutečně velký, dosud se zaregistrovalo 83 projektů s. Dotační podpora umožnila rychlejší pořízení technologie a rozvoj společnosti. LAMBRO - 92 a.s. Naše společnost připravila žádost do programu Inovace s cílem zajistit financování nákupu nové technologie a souvisejících stavby Zpřesnění Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2020 na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů - dotační program 3.k. (DOCX, 17 KB Jako reakci na zrušení plánované VI. dotační výzvy Ministerstva průmyslu a obchodu Nízkouhlíkové technologie - Elektromobilita přináší Hyundai vlastní dotační program, který při nákupu elektromobilu může firemním zákazníkům ušetřit až 200 000 Kč

OPPIKEL-VY spol

OPPIK.cz Dotace na elektromobily a nízkouhlíkové technologie

Vyhlášení výběrového řízení na projekty v oblasti Priority zahraniční politiky ČR a mezinárodní vztahy pro rok 2021, 25.08.2020 / 14:36 | Aktualizováno: 25.08.2020 / 14:44 Ministerstvo zahraničních věcí ČR vyhlašuje dotační výběrové řízení na projekty v rámci dotačního titulu Priority zahraniční politiky ČR a mezinárodní vztahy pro rok 2021 Program Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND (dále jen Program) byl schválen usnesením vlády č. 202 ze dne 25. března 2019. Poskytovatelem a realizátorem programu je Technologická agentura ČR. ZAMĚŘENÍ PROGRAM DISKUZE K ČLÁNKU Hyundai Motor Czech přináší vlastní dotační program, ušetřit lze až 200 000 Kč!. Jako reakci na zrušení plánované VI. dotační výzvy Ministerstva průmyslu a obchodu Nízkouhlíkové technologie - Elektromobilita přináší Hyundai vlastní dotační program, který při nákupu elektromobilu může firemním zákazníkům ušetřit až 200 000 Kč

Dotační program pro snížení energetické náročnosti bytových domů pro celou ČR kromě Prahy. Program podporuje úspory energií, tzn.: zateplení, výměna výplní otvorů, rekuperace, změna technologie vytápění, vlastní výroba elektřiny atd nové technologie a systémové prvky s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění v praxi, podporu dlouhodobých technologických perspektiv. PODPROGRAMY. Pro účely dosažení cíle je program členěn na tři podprogramy podle zaměření a rozsahu s tím, že se vzájemně podporují a doplňují. Podprogram 1 - Výzkum ve veřejném.

Nový dotační program TREND potvrzen. Pokročilé výrobní technologie Za pokročilé výrobní technologie lze považovat výrobní systémy a související služby, procesy, provozy a zařízení pro ostatní klíčové technologie. Pokročilé výrobní technologie zahrnují široké spektrum technologií, které lze rozdělit do. Dotační program Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. prioritní osa: PO-3 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládaní energií a druhotných surovin Nízkouhlíkové technologie. Frýdek-Místek je prvním městem v Česku, jež spouští dotační program na podporu osobních vozidel M1 s elektrickým pohonem, kterého se může zúčastnit kdokoliv, tedy fyzické, fyzické podnikající i právnické osoby. Město zaplatí 15 % z ceny vozidla, nejvýše pak 75 000 Kč

1. dotační program MALÉ TECHNOLOGIE. ZAMĚŘENÍ PROGRAMU: záměrem je podpořit drobné začínající podniky, které si chtějí pořídit technologie pro výrobu VÝŠE DOTACE: 45% z celkového rozpočtu projektu v režimu de-minimis NA CO LZE POSKYTNOUT DOTACI: nákup strojů, drobný nehmotný majete Program má dvě výzvy III. a V. zaměřenou na fotovoltaiku pro vlastní spotřebu/akumulaci a fotovoltaiku s a bez akumulace pro malé, střední a velké podniky. Cílem programu Nízkouhlíkové technologie je vyšší míra uplatnění nízkouhlíkových technologií v oblasti nakládání energií a tím zvýšení využívání. Dotační program - Karma Český Brod a.s. - plynová topidla, krby, klimatizace Realizace projektu posílí konkurenceschopnost společnosti a přinese možnost rozšíření výroby o nové technologie povrchových úprav smaltováním, což povede také k rozšíření počtu pracovních míst v daném regionu..

Dotační programy Název projektu. V rámci tohoto projektu byly uvedeny do provozu zcela nové technologie, výrobní linky a další vybavení určené k rozšíření výrobních kapacit a zkvalitnění produkce výrobkové řady pěnových keramických filtrů VUKOPOR® LD. Pořízení strojního vybavení bylo realizováno za. Kamenoprůmyslové závody Šluknov » O nás » Dotační a grantový program V rámci projektu ZATEPLENÍ VÝROBNÍ HALY(OP PIK 2014-2020 ÚSPORY ENERGIE) bylo realizováno zateplení obvodových stěn a střechy objektu vč. osazení prosvětlovacích panelů a výměny otvorových výplní ve stěnách Program Technologie COVID podporuje projekty, které přímo souvisí a řeší boj proti dalšímu šíření infekce koronaviru COVID-19 použitím nového vybavení a pořízením nových technologických zařízení. Datum vyhlášení: 15. 4. 2020. Podmínky pro získání dotace: malý či střední podni Dotační projekty. Operační program, oblasti podpory, poskytovatel: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Aplikace, Ministerstvo průmyslu a obchodu (OPPIK) Vývoj nanovlákenných mebrán s využitím české technologie Nanospider . 2. Aktivita 2 - Aplikace 2 Bio. Staré dotační programy najdete ZDE. Technická podpora. V případě technických problémů kontaktujte: Mastný Antonín. tel. 724 650 238 . Užitečné odkazy. Podklady pro publicitu projektů ZDE. Dotační programy Kraje Vysočina verze 1.01.

21KB | Dotační program 20.D. Zlepšení životních podmínek skotu chovaného v systému chovu bez tržní produkce mléka k 3. 11. 202 Příjem žádostí do výzvy Technologie COVID-19, vyhlášené 15. dubna 2020, byl zahájen v pondělí 4. května dopoledne. Plánovaná alokace 300 milionů korun byla v zaregistrovaných žádostech dosažena již po několika hodinách, podáno bylo 80 žádostí s požadovanou dotací 400 milionů korun. Do sekce&nb.. CHECKLIST - Program Technologie XIII, Průmysl 4.0. JVM-RPIC, spol. s r.o., Štefánikova 167, 760 30 Zlín, tel.: 577 210 729, e-mail: rpiczlin@jvmrpic.cz, www.jvmrpic.cz Požadavky na přílohy dotační žádosti Účetní závěrka v souladu s § 18 Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví za poslední 2 uzavřená účetní období (poku technologie a průmysl. Dotační program - Program na podporu vzdělávání na vysokých školách v Olomouckém kraji v roce 2020 vychází ze základního strategického dokumentu kraje pro oblast školství - Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje a Programového prohlášen Dotační program WiFi4EU Česko; Dotační program WiFi4EU Česko. Iniciativa WiFi4EU podporuje volný přístup k Wi-Fi připojení pro občany ve veřejných prostorách, včetně parků, náměstí, veřejných budov, knihoven, zdravotních středisek a muzeí v obcích po celé Evropě. Technologie Cambium Networks zajišťuje úplný.

Dotační programy Covid zapomněly na soukromé hrady a zábavní parky Přestože musejí mít v průběhu koronakrize v Česku zavřeno, nedosáhnou na žádnou z vládních kompenzací Covid. Řeč je o zábavních a vzdělávacích parcích nebo třeba soukromých majitelích hradů a zámků Program EFEKT je jedním z nástrojů plnění cílů v oblasti zvyšování účinnosti užití energie, snižování energetické náročnosti Program efekt. Výzvy Aktuální vyhlášené výzvy Dotační program pro snížení energetické náročnosti firem. 4.12.2020 4.12.2020 technickaz. Dotační program Technologie již v prosinci 2015 Podrobnosti Vytvořeno: 4. prosinec 2015 TYTO DOTACE JSOU URČENY PRO SPOLEČNOSTI SE SÍDLEM V ČR. V pátek 11. 12. 2015 bude vyhlášena nová výzva v dotačním programu TECHNOLOGIE. Primárním. Technologie . pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení . Poradenství . poradenské služby pro začínající malé a střední podniky poskytované provozovateli inovační infrastruktury . Marketing . individuální účasti malých a středních podniků na zahraničních výstavách a veletrzích.

Výzva XII. COVID-19 programu podpory TECHNOLOGIE MP

Dotační program na komunitní výsadbu stromů byl otevřen před měsícem, 14. října 2019, a od té doby jej provází mimořádný zájem. Státní fond životního prostředí ČR přijal k dnešnímu dni 123 žádostí na částku téměř 23 milionů korun a stovky dalších eviduje v systému jako rozpracované Dotační programy (národní, mezinárodní) nabízejí finanční podporu výzkumu, vývoje a inovací, podporu podnikání a technologického transferu, podporu mobility zaměstnanců a vědeckých pracovníků ale i podporu rozvojové spolupráce. Pro váš projektový záměr vám: identifikujeme vhodn Program LIFE je integrovaným finančním nástrojem Evroé komise. Byl zřízen Nařízením Evroého parlamentu a Rady EU č. 1293/2013 ze dne 11. prosince 2013. Jeho cílem je zajišťovat a šířit řešení a osvědčené postupy pro dosažení cílů v oblasti životního prostředí a klimatu a podporovat inovativní technologie Portugalská organizace We Are Interactive hledá partnery pro evroý projekt spolupráce v oblasti umění a technologie. Věnují se tvorbě interaktivních zážitků díky zapojení 3D umění, augmentované reality nebo motion designu. Jedná se o organizaci, která usiluje o financování z programu Kreativní Evropa, konkrétně v rámci výzvy na projekty evroé spolupráce 2021.

Technologie - Výzva I

Prezentace vystupujících najdete v dlaždicích níže. Kancelář Kreativní Evropa si Vás dovoluje pozvat na seminář Kultura, inovace a technologie - Možnosti financování inovativních kulturních projektů z programů EU. Akce se koná ve čtvrtek 13. 2. 2020 od 9.30 do 14.00 v Podnikatelském a inovačním centru hl. m. Prahy (Jungmannova 750, Praha 1 - vchod z [ Technologie COVID 19 (OP PIK) Program na pořízení nového zařízení/vybavení vč. SW na výrobu zdrav. prostředků a rozšířit výrobu. Finance: 300 mil. Kč program. Projekty 250 tis.Kč-20 mil.Kč. Dotace: 50% dotace. Žadatel: MSP. Všechny regiony kromě NUTS2 Praha. MPO: Podniky. 4.5. - 5.6.2020. Vyzva Technologie XII COVID-1 Dotační program na Slovensku. Zelená domácnostiam. V rámci projektu Zelená domácnostiam, bude možné získať podporu na inštaláciu tepelných čerpadiel, ktoré budú slúžiť predovšetkým na vykurovanie. Jde hlavně o zážitky a zkušenosti, které tyto technologie vytvářejí. Je to spotřební elektronika, domácí. Aktuální dotační programy pro rok 2020 pro firmy a střední podniky pod záštitou kvality a spolehlivosti. Programy inovací a komplexní řešení j projektů. Technologie Podání žádostí nejpozději do 25.5.2020 V rámci této výzvy jsou podporovány podnikatelské záměry malých podniků, které vznikly v období od 1. 1. Dne 25.11.2019 bude vyhlášena výzva na dotační program Technologie, který spadá do operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). To přináší příležitost pro začínající malé podniky (max. 49 zaměstnanců), které vznikly v období od 1.1.2015 - 31.10.2019 (bude upřesněno po vyhlášení výzvy)

Ve čtvrtek 1. října 2020 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu Výzvu XIII programu podpory TECHNOLOGIE.Řídící orgán OP PIK stanovil alokaci ve výši 550 mil.Kč.Cílem výzvy je podporovat růst a posilování konkurenceschopnosti malých a středních podniků prostřednictvím digitální transformace.. Příjem žádostí o podporu bude zahájen 2 Dotační program Czech Rise Up 2.0. Další novinkou je spuštění dotačního programu Czech Rise Up 2.0, který má za cíl podpořit projekty na výrobu ochranných prostředků v ČR a technologie proti šíření koronaviru. První část programu se zaměří na finální fáze dokončení výzkumu či vývoje, druhá část zase na. Další možností je dotační program s cílem podpořit růst a posílit konkurenceschopnost místních malých a středních podniků skrze digitální transformace a přispět tak k rozvoji regionů v ČR. Způsobilé výdaje na výrobní technologie nesmí tvořit více než 50 % ze způsobilých výdajů na nevýrobní technologie. Dotační program pro chov drůbeže . Článek o dotacích. Praktická příručka - Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2018 na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. Webové stránky. Seznam přípravků pro dotační program 20.B.a

ROZVOJOVÁ POMOC VYTVÁŘÍ ŠANCE I PRO ČESKÉ FIRMY | MZVLuboš Sedlák - Zelení a Piráti pro Jihomoravský krajCivilní letouny - C

Dotační program PANEL 2013+:. Program je určen pro všechny vlastníky bytových domů, bez rozdílu technologie výstavby (panelové, cihlové). Program mohou využít družstva, společenství vlastníků, fyzické a právnické osoby, stejně jako města či obce, jež mají ve vlastnictví bytový dům Dotační program je zaměřen především na podporu výstaveb a modernizací bioplynových stanic. Tematicky lze program rozdělit do následujících oblastí: dotace v rámci bioplynové stanice: (např. dotace na skladovací kapacity, technologie homogenizace a hygienizace, fermentační technologie, plynové hospodářství. Byla vyhlášena nová výzva programu Technologie. Dotační program je určen k podpoře růstu a posilování konkurenceschopnosti malých a středních podniků prostřednictvím digitální transformace. Výzva podporuje pořízení nových technologických zařízení a vybavení, která musí být propojena se stávajícími nebo nově. Přečtěte si o tématu Dotační program. Abychom vám usnadnili vyhledávání zajímavého obsahu, připravili jsme seznam článků souvisejících s tématem Dotační program, které hledáte. Najdete zde články, fotografie i videa k tématu Dotační program

 • Ascocenda.
 • Hloubka ostrosti dof.
 • Planovač ikea pax.
 • Slepice se perou.
 • Tvarování a stříhání borovic.
 • Lasagne výslovnost.
 • Svaz rozhodčích ledního hokeje.
 • Itunes se nemohou k tomuto iphonu připojit.
 • Celoživotní zpověď.
 • George w. bush junichiro koizumi.
 • Alarm für cobra 11 jenny und paul ein paar.
 • Rostlina pistolník.
 • Sebevražedný oddíl joker.
 • Miroslav hrabě.
 • Chci být abstinent.
 • Průměrná mzda v new yorku.
 • Práce přesčas 416 hodin.
 • Mpo nováková.
 • Aktivity vhodné na teambuilding.
 • Jr ward goodreads.
 • Akumulační kamna 230v.
 • Cars omalovánky.
 • Estragon a vladimir.
 • Katedrala notre dame strasbourg.
 • Pyrenejský horský pes.
 • Dubaj v minulosti.
 • Lípa srdčitá prodej olomouc.
 • Multifunkční laserová tiskárna test.
 • Akumulační kamna 230v.
 • Sonchus oleraceus.
 • Naomi aldort životopis.
 • Nejvetsi ryba na svete.
 • Ubytování u baltského moře polsko.
 • Audi a8 4.2 tdi quattro.
 • Velké dopravní letadla.
 • Lepidlo sliz.
 • Žloutnutí listů rajčat.
 • Rybí prsty příprava.
 • Polaroid jak funguje.
 • Zil 49061.
 • Památník tomáše bati letadlo.