Home

Česká literatura 1. poloviny 20. století

ČESKÁ LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ 1 Charakteristika doby První polovina 20. století byla doba silně poznamenána dvěma světovými válkami. Válečné hrůzy, krutost i ztráty přesahovaly vše, co člověk dosud zažil. První světová válka (1914-1918) byla válkou velmocí Moderní umělecké směry na začátku 20.st. Od poč. 20.st., zejména pak pod vlivem 1.sv. války, říjnové revoluce v Rusku a následného rozvoje levicového hnutí, vznikají moderní umělecké směry (např. futurismus, expresionismus, kubismus, dadaismus, funkcionalismus, konstruktivismus a jiné). FUTURISMUS - vznikl už před 1.sv.válkou v Itálii; jeho program destrukce.

Česká literatura 1. poloviny 20. století Ideál a ideje křesťanství - katolictví a jejich vyjádření v poezii a v próze zejmћna 1. poloviny 20. století. Aplikace křesťanských morálních principů v příběhu. Dobrћ dílo Josefa Floriana. Demonstrace Fortuna,1995, Světová literatura první poloviny 20.století, s.60-75, Avantgardní proudy ve světové literatuře, s.87 ISBN 80-7168-225-X • Sochorová Marie: Literatura v kostce pro střední školy, 2.vydání Havlíčkův Brod: Fragment, 1996, Z moderní světové literatury 1.pol. 20.stol., s.53-55, ISBN 80- 7200-052- CJ - Český jazyk - Česká literatura 2. poloviny 20. století 1945 - 1970 (1) CJ - Český jazyk - Česká literatura 2. poloviny 20. století 1945 - 1970; CJ - Český jazyk - Česká literatura 2. poloviny 20. to. ( 1945 - 1970) CJ - Český jazyk - Česká literatura 70. - 90. let 20. století Česká poezie první poloviny 20. století. Doznívá prožitek války Počátkem 20. let proletářská poezie - nový proud, přiblížení dělnictvu Sdružení Devětsil (1920) - program proletářských básníků, avantgarda, poetismus Sborník Devětsil, časopis Pásmo, měsíčník ReD (Revue Devětsilu) Ve 30. letech surrealismu

Světová literatura 1

V průběhu celého 19. století procházela česká literatura bouřlivým vývojem. Ovšem až v 90. letech se podařilo mladým autorům, volně spojeným podpisem Manifestu české moderny (1895), vymanit uměleckou tvorbu z podřízenosti společenským funkcím a politice staročeské a mladočeské strany.Ostře se vymezili proti starším generacím (především lumírovcům), s. Česká literatura v 2. polovině 20. století Podrobnější informace naleznete v článku Česká literatura v letech 1945-1990 . V poezii k oficiálně vydávaným autorům patřili Vladimír Holan , František Hrubín , Miroslav Holub , Oldřich Mikulášek , Jan Skácel , nebo Jiří Žáček Drama 1. poloviny 20. století. vliv moderního světového dramatu; - současnost Inspirace - revoluční atmosféra 20. let. Studie: Literatura a revoluce. (F. B. Mikovec). Profesionální divadlo se rozšířilo i na venkov (1849 první česká cestující divadelní společnost). Otevřením Prozatímního divadla (1862) se.

ČESKÁ POEZIE 1.POLOVINY 20.STOLETÍ Česká literatura zprvu posilovala a utvářela národní vědomí, velmi rychle však přijímala i cizí podněty a vyrovnávala se s nimi. Opouštěla od historické a venkovské tematiky, zvýšenou pozornost věnovala průmyslovým centrům, životu dělníků, převažoval silný kult rozvoje. Světová literatura 1. poloviny 20. století Charakteristika doby dobíhá atmosféra secesního stylu (přelomu století) nové umělecké směry jsou ve 20. a 30. letech 20. stol. rozšířeny a dostávají novou podobu 1. světová válka bezohledně smetla všechny dosavadní zvyklosti v morálce, politice, kultuř Přehled kategorie: Literatura 1.poloviny 20.století. KVÍZOVÉ OTÁZKY VČETNĚ OKAMŽITÝCH ODPOVĚDÍ PRO ZLEPŠENÍ ZNALOSTÍ ČESKÉ I SVĚTOVÉ LITERATURY Z CCA POČÁTKU 20.STOLETÍ Literární test - Česká literatura 1. pol. 20. století . 15 úloh Procvičte své znalosti české literatury 1. poloviny 20. století. Tento literární test je také vhodnou přípravou na státní maturitní zkoušku. Prima testík k 1.pol.20.století, jen v první otázce je v odpovědi 2x proletářská poezie, asi šotek.

Česká poezie 1. poloviny 20. století, CJ - Český jazyk ..

2. polovina 20. století byla plná kvalitních českých literátů, kteří vytvořili obdivuhodné množství děl. Není rozhodně jednoduché si zapamatovat ty nejdůležitější, natož všechny. Přesto věříme, že to zvládnete a zvládnete všechny školní testy zaměřené na 20. století. Chceme vám pomoci, a proto jsme připravili tuto sekci s testy z literatury Umělecké směry 1. poloviny 20. století - referát (Literatura) Světová literatura 1. poloviny 20. století - referát (Literatura) Obrazy první světové války ve světové a české literatuře - referát (Literatura) Česká meziválečná poezie - referát (Literatura

Česká próza 2. poloviny 20. století - po roce 1945 se rozvíjí hlavně válečná próza, dokumentární literatura s vězeňskou tematikou Julius Fučík - Reportáž psaná na oprátce - psáno ve vězení, dokument o nelítosti fašistů, tzv.motáková literatura (psána na kus papíru a vynášena dozorčím ven z věznice), plné. Český jazyk - Světová literatura 1. pol. 20. století Autor: Jana Švábová. AVANTGARDNÍ PROUDY-avantgarda - předvoj - urč. směr, který prosazuje nové myšlenky, průkopníci přicházejí s něčím novým -unanimismus- unas = jeden, animus = duch → jeden duch, jedna duše- první 2 až 3 desetiletí ve Franci Jméno: Česká próza 2. poloviny 20. století (1945-1989) Přidal(a): Hana Jakubcová Období 1945 - 1968. Společenská a kulturní situace - květen 1945 - osvobození a konec války - únor 1948 potom určil vývoj české společnosti na dalších 40. let - probíhaly politické procesy a bylo zakázáno vydávání mnohých novin a časopisů, v literatuře se objevuje tzv Česká literatura 80. a 90. let 20. století..63 U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w . k o s m a s . c z , U I D : K O S 1 7 9 7 0 1 Literatura

Česká literatura 2. poloviny 20. století. Doporučit a sdílet | Tisk. Spisovatelé rozděleni: a) ti, co se přizpůsobili-podbízivé, komerční, ne příliš kvalitn. Lekce 19 - Česká próza 2. poloviny 20. století. Literatura - Maturitní otázky Česká próza 2. poloviny 20. století . Česká próza po roce 1945 Oficiální literatura. většinou o válce, Drda + Řezáč = Drzáč ; V komunismu byli Němci nepřátelé, mohla se psát protiválečná próza. Literatura v 19. století Začátek 19. století se nese v duchu stále se šířící germanizace, krásná i odborná literatura se píše německy. Období úpadku českého jazyka a literatury se datuje od roku 1620 (bitva na Bílé hoře) po 80. léta 18. století

Světová literatura 2. poloviny 20. století - snaží se zachytit dějiny Německa první poloviny 20. století - i česká próza - charakteristická rysy: je potlačeno reálno, je upřednostněno vše co souvisí s mytologií, kompozice prolínání dvou světů (plynule se přichází z jedné roviny do druhé), příběh má v. Téma 1 - Literatura přelomu 19. a 20. století. Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století. Procvičovací test_téma 1. Téma 2 - Světová literatura 1. poloviny 20. století. Téma 3 - Česká poezie 1. poloviny 20. století. Téma 4 - Česká próza a drama 1. poloviny 20. století. Kurz Studijní materiál Světová literatura druhé poloviny 19. století - literatura už se na Tebe teší v rubrice Literární období, Literatura. Nenech ho čekat dlouho :-)

PPT - Česká literatura 1

Testi.cz > Jazyky/Kultura a knihy > Literatura > Česká literatura 2. pol. 20. století test Česká literatura 2. pol. 20. století ( Literatura ) Autor: annas (18 vlož Česká literatura 1. Poloviny 20. Století. 1) Starší linie literatury - viz. Sexta a) Historická próza - Jirásek, Winter b) Venkovská próza. Dějiny české literatury v první polovině 20. století. Díl 1., Na počátku století / Hlavní autor: Buriánek, František, 1917-1995 Vydáno: (1976) Česká literatura první poloviny 20. století

Česká poezie první poloviny 20

15. Česká próza 1. poloviny 20. století - hlavní proudy . a) Uveďte hlavní literární proudy. Charakterizujte je. Atmosféra doby. - obraz války - Jaromír John, Jaroslav Hašek legionářská literatura - jednotky v Rusku, které přeběhli na druhou stranu, válka jako historická událost, autoři - účastníci 1. světové války - Medek, Kopta, Langer, kratochví DÍLO J. ČAPKA. Stín kapradiny - román je baladou o pronásledování dvou pytláků, kteří zavraždili lesníka a schovávají se v šumavských lesích, postupně se jich zmocňují výčitky svědomí, nezapadají ani do světa spořádaných lidí, ani do světa přírody, nakonec je jeden z nich zastřelen četníky, druhý páchá sebevražd

Česká literatura v letech 1900-1945 - Wikipedi

Světová literatura 1. poloviny 20. století. Anarchističtí buřiči. LITERATURA GENERACE ANARCHISTICKÝCH BUŘIČŮ. Anarchističtí buřiči Je to skupina básníků, která se realizuje na konci 19. st. a prvním dvacetiletí 20. st. Anarchismus = filosofie,. Česká próza 1. pol. 20. století, společenskokritická próza 1. Přehled směrů a zaměření české prózy 1. pol. 20. stol. Pokračování v tradicích realismu -Jirásek, Winter, Nováková, Stašek Pokračování v tradicích naturalismu- K. M. Čapek - Chod, Hermann Pokračování v tradicích impresionismu -Šrámek Reakce na 1. světovou válku -Hašek, Weiner, Weiss. Česká literatura první poloviny XX. století / Autor: Buriánek, František Vydáno: (1981) František Buriánek, Česká literatura první poloviny 20.století / Autor: mt (Praha) [Svědectví] Vydáno: (1983

Česká literatura 1. poloviny 20. století (prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc.) 45 Vlastní seznam Česká literatura 1. poloviny 20. století 1. Garant: Mgr. Zdeněk Smolka, Ph.D.. Vyučující: Mgr. Zdeněk Smolka, Ph.D.. Forma výuky: cvičení. Zakončení. Česká poezie 2. poloviny 20. století. 1) první období - 1945 - 1948 ; 2) druhé období - 1948 - pol. 50. let - definitivní vítězství komunismu, Stalinův kult, budovatelská tematika, schematismus; 3) třetí období - od pol. 50. let do roku 1968 - uvolnění poměrů, Pražské jaro - 196 česká PRÓZA 2. poloviny 19. století česká poezie od roku 1945 až po současnost česká POEZIE 2. poloviny 19. století česká meziválečná PRÓZA Římská antická literatura Literatura 19. a 20. století Světová Literatura 1. polovina 20.století Světová literatura 2. poloviny 20. století Literatura s prvky sci-fi Absurdní.

Česká literatura - Wikipedi

status půjčeno do dílčí knihovna sbírka / doba vyhledání umístění popis pozn. Skladová signatur beatnici, rozhnĚvanÍ mladÍ muŽi.ppt; dalŠÍ vÝznamnÍ autoŘi.ppt; existencialismus, neorealismus, novÝ romÁn, eu39.ppt; magickÝ realismus, postmodernismus.pp V souladu s RVP Světová literatura 2.poloviny 20.století Česká literatura v letech 1945-1948 Česká poezie v období 1948 - polovina 50.let Česká literatura druhé poloviny 50. a 60. let Česká literatura 70. a 80.let Česká literatura po 1989 Pracovní sešity jsou vhodné k učebnicím, které používáte při vyučování literatury

Drama 1. poloviny 20. století - Český jazyk - Maturitní otázk

 1. Česká literatura první poloviny XX. století 1. svazek 39 Kč Čítanka české literární kritiky od 25 Kč Čítanka českého myšlení o literatuře od 110 K
 2. - 18. století . B A R O K O. 1.pol.16.stol. - 2.pol.18.stol. Válečné konflikty (Třicetiletá válka - katolíci X protestanti, římsko-německá říše.Válka byla zahájena 1618 a ukončena v roce 1648 tzv. Vestfálským mírem
 3. Kategorie: Zápisky z literatury Typ práce: Ostatní Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Zápisky z gymnaziálních hodin literatury postihují významné české a světové spisovatele, díla a literární směry 2. poloviny 20. století.Krátce charakterizují tvorbu jednotlivých autorů a vypisují jejich význačná díla a vystihují základní znaky dobových.

české drama 1. poloviny 20. století Česká literatura 2. poloviny 20. a 21. století - struktura maturitního okruhu Author: simandlo Created Date: 7/23/2013 9:48:36 PM. Česká literatura 2. pol. 20. stol. Garant předmětu Křivánek Vladimír Garantující katedra KJL - Katedra eského jazyka a literatury Způsob ukonení předmětu Z - zápoet, Zk - zkouška Rozsah výuky předmětu pro formu studia P - přednáška 1 hod. týdně S - seminář 2 hod. týdn Česká literatura 20. a 21. století (min. 5 literárních děl) Minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie, drama. Seznam žáka může obsahovat maximálně 2 díla od jednoho autora. Seznam literárních děl, z něhož žák vybírá, sestavuje škola. Minimální celkový počet nabízenýc Roku 1907 byla otevřena druhá stálá divadelní scéna - Městské divadlo na Vinohradech. Celou divadelní tvorbu 2. poloviny 20. století můžeme rozdělit do několika skupin: 1. oficiální divadlo (Národní divadlo, divadlo na Vinohradech) a) impresionistická, vitalistická, symbolistická a poetistická tvorb

PPT - ČESKÁ PRÓZA 2

Kategorie: Literatura Typ práce: Zápisky z hodin Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Zápisky z gymnaziálních hodin literatury postihují významné české a světové spisovatele, díla a literární směry 2. poloviny 20. století.Krátce charakterizují tvorbu jednotlivých autorů a vypisují jejich význačná díla a vystihují základní znaky dobových směrů CHMELOVÁ, Věra. Česká a slovenská klavírní literatura 2. poloviny 20. století. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D. Teoretické reflexe hudební výchovy, Brno. Následující příspěvek Česká próza od 90. let 19. století po 20. léta 20. století; Předchozí příspěvek Literatura raného středověku (476. - do konce 13. století) Mohlo by se vám líbit..

12. Literatura 1. pol. 20. stol. 12.1. Základní informace : 12.2. Umělecké směry počátku 20. století : 12.3. Moderní světová literatura 1. pol. 20. stol Ve své práci Polystylovost a koláž v české hudbě 2. poloviny 20. století se snažím o dílčí příspěvek k dějinám české hudby ve 2. polovině 20. století. Tematizuji oblast tvorby, která není zatím v českém prostředí reflektována, přestože v zahraničí již vzniklo několik významných studií na toto téma Umělecké směry 1. poloviny 20. století. Vliv uměleckých směrů 1. pol. 20. stol. na literaturu. Počátek 20. století znamená zvrat v klasickém pojetí literatury. Umělci - nejen literáti - hledali nové cesty k zobrazení světa a přiléhavější, nápaditější a barvitější způsoby postižení reality

ČESKÁ POEZIE 1.POLOVINY 20.STOLETÍ :: Zamo

Literatura 1.poloviny 20.století Test & Lear

PPT - Vážná hudba 1

Video: Literární test - Česká literatura 1

Česká próza 2.poloviny 20.století, LIT - Literatura ..

Lekce 17 - Česká poezie 2. poloviny 20. století ve světovém kontextu. Literatura - Maturitní otázky Česká poezie 2. poloviny 20. století ve světovém kontext ČeskÁ poezie 1. poloviny 20. stoletÍ. charakteristika doby. proletÁŘskÁ poezie. mgr. michal . oblou

Česká literatura 1. poloviny 40. let 20. století - od roku 1938 byla naše země okupována Německem a zaveden tzv. protektorát. To mělo za následek potlačení velké části umělecké tvorby, která do roku 1938 vzkvétala Česká literatura první poloviny XX. století / Autor: Buriánek, František, 1917-1995 Vydáno: (1981) František Buriánek, Česká literatura první poloviny 20.století / Autor: mt (Praha) [Svědectví] Vydáno: (1983 ČESKÁ LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. český jazyk a literatura. 9. třída. HISTORICKÝ KONTEXT. Období tzv. 1. republiky = je označováno jako zlaté období české literatury. ČESKÁ PRÓZA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. 29.05.2015 09:11. ČESKÁ PRÓZA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ - mnoho proudů v poezii i próze. Próza: 1. legionářská lit

Česká literatura - 2

Kategorie: Maturitní otázky z literatury Typ práce: Ostatní Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Maturitní otázka uvádí téma česká poezie 1. poloviny 20. století.Práce nejdříve charakterizuje dobu, poté se věnuje proletářské poezii a jejím spisovatelům Výsledky hledání: Česká literatura první poloviny XX. století Výsledek pro: Česká literatura první poloviny XX. století Rozšířené vyhledáván ČESKÁ PRÓZA 1.POLOVINY 20.STOLETÍ 01.03.2009 13:32 1. Legionářská literatura - autoři reagují na osobní zážitky z 1.svět.války a bojů v zahraničních legiích. Rudolf Medek /1890-1940/ R.1919 vydal sbírku Lví srdce s proslulou básní Zborov /hrdinství našich legionářů v bitvě u Zborova r.1917/ Start studying Česká próza 1. poloviny 20. století (mezi světovými válkami). Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

Česká próza 2. poloviny 20. století - Studuju.c

Česká literatura 2. poloviny 20. století. Jaroslav Seifert (1901 - 1986) Obr. 1: Jaroslav Seifert. Co už víme o Seifertovi z minulého roku? básník. publicista. překladatel. nositel. Nobelovy ceny. za literaturu (1984) Co už víme o jeho díle Česká literatura po roce 1945. Literatura v letech 1945 - 1968 (obecné informace) Literatura v letech 1968 - 1989 (obecné informace) Česká poezie po roce 1945; Osobnosti české poezie (a další básníci druhé poloviny 20. století) Prozaici po roce 1945 Autoři oficiálně vydávané prózy (přelom 50. a 60. let Výsledek pro: Česká literatura první poloviny XX. stolet Český komiks 1. poloviny 20. století Helena Diesing. 1 249 Kč. Česká poezie 2.poloviny 19. století . Česká poezie přelomu 19. a 20. století. Rozvoj průmyslu v českých zemích s sebou na sklonu století přináší migraci obyvatel do měst. Česká společnost konce 19. století prochází řadou přeměn

PPT - Divadlo Járy Cimrmana PowerPoint Presentation, free

ČESKÁ POEZIE 1. POLOVINY 20. STOLETÍ (léta 1918-1945) 29.05.2015 09:10. ČESKÁ POEZIE 1. POLOVINY 20. STOLETÍ (léta 1918-1945) - proletářská literatura . Jaroslav Seifert - k proletářské poezii řadíme 2 sbírky: Město v slzách - město = symbol utrpení, věznění proletář Česká poezie 2. poloviny 20. století. Česká poezie 2. poloviny 20. století. Česká literatura v době okupace. Společenské podmínky - ovlivňují charakter literatury, 15. 3. 1939 - 8. 5 . 1945 - okupace - proti okumantům musel být odpor - lidé se dělí do skupin = kolaboranti - spolupráce s okupac 1. Světová válka v dílech německých a francouzských autorů. Charakteristika doby. dobíhá atmosféra secesního stylu (přelomu století) nové umělecké směry jsou ve 20. a 30. letech 20. stol. rozšířeny a dostávají novou podobu 1. světová válka bezohledně smetla všechny dosavadní zvyklosti v morálce, politice, kultuř

Česká poezie 1. poloviny 20. století František HALAS básník protikladů ( tragična, pesimismů ), poezie složitá, představitel subjektivní, meditativní ČESKÁ LITERATURA NA PŘELOMU 19. a 20.STOLETÍ Charakteristika doby V 90. letech 19. století vstupuje do literatury nová generace spisovatelů, která vedla spory o dosavadním stavu české kultury a s představiteli starší spisovatelské generace (ruchovci a lumírovci)

Smetanova 173, Č. Třebová, 560 02, telefon: 732 756 827, info@moderniknihovna.c A)Světová literatura 2. poloviny 20. století • od 40. let 20. století prošel svět řadou změn • proběhl nejničivější konflikt v dějinách lidstva • po jeho skončení se vytvořily dva soupeřící a nesmiřitelné bloky • došlo k oslabení vlivu evroých velmocí • život lidí ovlivnil prudký rozvoj v oblasti vědy. Česká a světová literatura 1. poloviny 20. století. Josef Soukal 1. polovina 20.století Příručka je třetí částí čtyřdílné řady učebnic, které přinášejí základní přehled vývoje české a světové literatury od počátků psané literatury po současnost Česká literatura ve druhé polovině 19. století Tradiční světová poezie 1. poloviny 20. století; Světová próza v 1. polovině 20. století.

Nová čítanka III

Česká literatura v boji proti fašismu a válce - maturitní otázka 6/17. Česká poezie 1. poloviny 20. století - maturitní otázka 20/24. Práce se nejprve věnuje obecnému vymezení literárních směrů počátku 20. Česká poezie 1. poloviny 20. století: vybraní autoři Německy psaná česká literatura. Německy psaná česká literatura - autoři jsou většinou Židé žijící v Praze - ghetto, němčina jako úřední jazyk => píší německy FRANZ KAFKA (1883-1924) - narozen na Starém Městě, vystudoval práva, pracuje v pojišťovně, zemřel na TB Hledáte Český komiks 1. poloviny 20. století od Helena Diesingová? Dnes objednáte, zítra vyzvednete Skvělý výběr knih, deskových her a dárků

 • Nejedlé houby atlas.
 • Člověk rychlost.
 • Cena prace za m2 drevene terasy.
 • Ossa pedis.
 • Vše jindřichův hradec koleje.
 • Beyonce at last.
 • Tělo před menstruací.
 • Superpracezdomu recenze.
 • Jsou antidepresiva škodlivá.
 • Zásadité recepty.
 • Vitaminy na sluch.
 • Jaká značka auta je nejlepší.
 • Jysk online katalog.
 • Chytré hodinky pánské.
 • Transformátor 22 kv cena.
 • Zvětšení očí plastika.
 • Tankodrom milovice.
 • Frank lucas jr..
 • Vyrazky na rukach.
 • Klasické vyzvánění na mobil mp3.
 • Chrome extensions dev.
 • Bovans sperwer.
 • Asparagus benefits.
 • Lte band czech republic.
 • Okrasná kopřiva prodej.
 • Bláznovo zlato cz dabing online.
 • Za jak dlouho ochabnou svaly.
 • Metakvalon cena.
 • Bad piggies online.
 • Andrea bocelli wikipedie.
 • Syn jiřího šlitra.
 • Dámská sportovní čepice.
 • 5 seconds of summer don't stop.
 • Rozkládací postel na míru.
 • Rozdělení české republiky.
 • Mudr zámečník urologie.
 • Pronájem lodního přívěsu.
 • Filtry cigarety.
 • Vag com 409.1 cz.
 • Jak udělat fotku z videa android.
 • Kukuřice bez klasů.