Home

Oftalmologický kmen

Základní kmeny lékařů z roku 2018. Vzdělávací programy. Základní kmeny lékařů z roku 2018; Základní kmeny lékařů z roku 2020; Specializace pro lékaře - základní obory, vzdělávací programy z roku 2018/2019 podle novely zákona č. 95/2004 Sb., ve znění pozdějších předpis Kmenové otázky - základní kmen oftalmologický 7. Diabetická retinopatie a makulopatie - faktory ovlivňující prognózu onemocnění Diagnostika poranění oka: klinická a komplementární vyšetření Rodiče přichází s 6měsíčním kojencem k vyšetření pro pokleslé horní víčko pravého oka, které má od narození Po 2 letech této přípravy lékař splní dvouletý základní oftalmologický kmen a tuto skutečnost mu přednosta kliniky nebo jiný pověřený pracovník zapíše do indexu. Školenci se tak rozšíří kompetence v souladu se vzdělávacím programem (str.7). Atestační zkoušku může složit podle vzdělávacího programu po 5 letech Základní oftalmologický kmen Garant oboru: prim. MUDr. Jan Sattran Oddělení oční Kontakt: 387 878 400 Mobil: 727 932 095 E-mail: ocni@nemcb.c oftalmologický kmen; ortopedický kmen; otorhinolaryngologický kmen; neurologický kmen; Základní obory. Po absolvování kmene lékař pokračuje v přípravě v některém z následujících oborů. Číslo v závorce udává minimální počet let, které se musí přípravě věnovat, dále je uveden kmen, který musí příslušný.

Základní kmeny lékařů z roku 2018 IPV

 1. Základní kmen Poskytovatel Oftalmologický: AGEL Středomoravská nemocniční a.s. Nemocnice Přerov Dvořákova 1800/75, Přerov, 75002 Olomoucký kraj: Celý.
 2. Anesteziologický kmen Dermatovenerologický kmen Gynekologicko-porodnický kmen Hygienicko-epidemiologický kmen Chirurgický kmen Otázky ke zkoušce po kmeni | 2. lékařská fakulta Univerzity Karlov
 3. KMEN oftalmologický: xxx oftalmologie předatestační test Oftalmologie (všechny VP kromě VP2019) IPVZ: 28: KMEN ortopedický: Základy ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí (VP2019) 27.-31. 1. 2020: LF MU Brno: Základy ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí (VP2019) 26.-30. 10. 2020: LF MU Brn

Kmenové otázky - základní kmen oftalmologický

Oftamologi

 1. neurochirurgie (6) - neurochirurgický kmen (vyhl. č. 8/2014 Sb.) neurologie (4,5) - neurologický ; nukleární medicína (4) - interní nebo radiologický kmen ; oftalmologie (4,5) - oftalmologický kmen ; ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí (5) - ortopedický kmen
 2. ZÁKLADNí OFTALMOLOGICKÝ KMEN - SEZNAM A POCET POVINNÝCH PROVEDENÝCH VÝKONÜ Poëet provedených v' konú Typ provedeného výkonu Šití bèžn 'ch ran na vitkách Odstranéni cizího téliskaz ovrchu oka Poéet povinných v 'konú 10 20 100 50 100 100 10 20 20 10 Základní v šetrovaci technik v oboru Štérbinová lamp
 3. Z důvodů přijetí preventivních opatření žádáme občany, aby přednostně využívali nástrojů elektronická komunikace - upřednostňovali písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním ve všech případech, kdy je to možné tak, aby byl omezen na nezbytně nutnou úroveň osobní kontakt státních zaměstnanců, zaměstnanců a dalších úředních osob MZ.
 4. Přechodná ustanovení zavedena vyhláškou č. 361/2010 Sb. Čl. II. 1. Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti zařazeni ke dni nabytí účinnosti této vyhlášky do oborů specializačního vzdělávání nebo základních kmenů anebo nástavbových oborů podle vyhlášky č. 185/2009 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, dokončí vzdělávání podle.
 5. Oftalmologický; Ortopedický Postup vzdělávání v rámci kmene - vzor pro interní kmen pro obor kardiologie . Základní kmen - nové podmínky související s novelou Zákona o specializačním vzdělávání platné od 1.7.2017
 6. Obsah stránky Základní kmeny - akreditované podle vyhlášky č. 221 ze dne 4. října 2018 o vzdělávání v základních kmenech lékař

Základní oftalmologický kmen Informace MZ ČR pro obor oftalmologie: Vzhledem k nevyhovujícímu znění I. části logbooku pro obor oftalmologie, ve které jsou uvedeny doporučené chirurgické výkony namísto povinných oftalmologických, došlo k úpravě této části logbooku v souladu se vzdělávacím programem oboru oftalmologie oftalmologický kmen (101.35kB) neurochirurgický kmen (94.94kB) neurologický kmen (106.62kB) kardiochirurgický kmen (89.08kB) interní kmen (90.68kB) chirurgický kmen (89.03kB) hygienicko-epidemiologický kmen (84.89kB) gynekologický kmen (114.57kB) dermatovenerologický kmen (146.78kB Změny v přihlašování do členské sekce webu ČOS 03.05.2015. Ve dnech 1.4.2011 - 4.4.2011 bude docházet k úpravám databáze, které mohou způsobit dočasnou nemožnost přístupu do členské sekce webu Chirurgický kmen - zkušební otázky Interní kmen - zkušební otázky Kardiochirurgický kmen - zkušební otázky Maxilofaciálněchirurgický kmen - zkušební otázky Neurochirurgický kmen - zkušební otázky Neurologický kmen - zkušební otázky Oftalmologický kmen - zkušební otázky Ortopedický kmen - zkušební otázk Kontakt. 1. LF UK Praha Kateřinská 32 121 08 Praha 2. Tel.: 224 961 111 Fax: 224 915 413 Email: office@lf1.cuni.cz IČ: 00216208 DIČ: CZ00216208. Úřední hodiny.

Oftalmologický kmen - zkouška Oftalmologický kmen - zkouška Termín zkoušky: 28.4.2020 a 22.10.2020 Přihlášku lékař odesílá na oddělení specializačního vzdělávání: Lékařská fakulta UK v Plzni, Husova 3, 301 00 Plzeň, Oddělení specializačního vzdělávání Splněný oftalmologický kmen či specializovaná způsobilost v oboru je výhodou Jelikož je hlavní odpovědností zdraví našich pacientů je nutná svědomitost a pečlivost Pacient je pro nás vždy na prvním místě, proto si velmi vážíme vysoké míry empatie a vstřícného přístup Splněný oftalmologický kmen či specializovaná způsobilost v oboru výhodou. Spolupráce s ostatními lékaři , optometristy a zdravotními sestrami. Před 30 dn

oftalmologický. 20. - 21. 4. 2021. 19.2.2021. absolvování požadované praxe pro povinný základ / povinný kmen, doložení provedených výkonů podle logbooku, absolvování povinných vzdělávacích akcí, zejména kurzu pro ukončení společného základu /testu Každý základní kmen je nově rozdělen do tří částí tak, aby vždy obsahoval požadovaná ustanovení zákona. (dermatovenerologický kmen, oftalmologický kmen). Čelíme dlouhodobému nedostatku lékařů, a proto bylo snahou změnit systém vzdělávání tak, aby byl dostupnější. Tímto krokem dostáváme lékaře blíž. Oftalmologický kmen [PDF, 220 kB] Ortopedický kmen [PDF, 500 kB] Otorinolaryngologický kmen [PDF, 226 kB] Pediatrický kmen [PDF, 501 kB] Radiologický kmen [PDF, 220 kB] Urologický kmen [PDF, 498 kB] Kontext Umístění: Složky dokument.

Atestace (lékařství) - Wikipedi

Základní kmen maxilofaciálně chirurgický: 7 žádostí, 7 nevyřízeno. Základní kmen neurochirurgický: 16 žádostí, 14 vyřízeno, 2 nevyřízené. Základní kmen neurologický: 70 žádostí, 67 vyřízeno, 3 nevyřízené. Základní kmen oftalmologický: 79 žádostí, 71 vyřízeno, 8 nevyřízenýc Společný kmen může mít rovnou několik oborů specializačního vzdělávání, jako je tomu například v případě interního kmene, který je společný pro celou řadu oborů. Požadovaná délka praxe v oboru kmene je 2,5 roku. oftalmologický: 29. ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí. § 1. Tato vyhláška stanoví požadavky na. a) členění a rozsah vzdělávání v základních kmenech lékařů (dále jen základní kmen), b) obsah vzdělávání v základním kmeni, c) technické a věcné vybavení a personální zabezpečení, které jsou podmínkou pro získání akreditace k provádění specializačního vzdělávání v základním kmeni

KMEN oftalmologický xxx oftalmologie předatestační test Oftalmologie (všechny VP kromě VP2019) IPVZ Základy ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí (VP2019) 27.-31.1.2020 LF MU Brno Základy ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí (VP2019) 26.-30.10.2020 LF MU Brn oftalmologický v příloze č. 11 k této vyhlášce, l) ortopedický v příloze č. 12 k této vyhlášce, m) se považuje za akreditaci udělenou pro příslušný základní kmen podle této vyhlášky. (5) Řízení o udělení akreditace zahájená přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se dokončí podle této vyhlášky

Atestace, jak na to Ondřej Blohoň * * * * * * * * Vzdělávací program oboru OFTALMOLOGIE platný od 24. 02. 2011 Základní oftalmologický kmen v délce minimálně 24 měsíců všeobecná povinná praxe 2x2x2 M - 1) anesteziologie a intenzivní medicína - lůžkové oddělení resuscitační a intenzivní péče - 2) chirurgie - lůžkové oddělení všeobecné chirurgie (s. Atestace, atestační otázky, kmen, kmenový test 2020; Fotografie a obrázky (anatomie a nemoci) oftalmologický, l) ortopedický, m) otorinolaryngologický, n) patologický, o) pediatrický, p) psychiatrický, q) radiologický, r) urologický a s) všeobecné praktické lékařství. Specializace: 2012 ukončený oftalmologický kmen, 2015 - atestace v oboru oftalmologie. Zaměstnání: od r.2010 sekundární lékařka Očního oddělení Nemocnice Kyjov: 2012 -2014 práce na glaukomové ambulanci,od r. 11/2013 dětská oční ambulance, od 2/2015 diabetologická oční ambulanc Základní kmen oftalmologický -v délce 30 měsíců • povinná odborná praxe v oboru - anesteziologie a intenzivní medicína 2 měsíce - chirurgie 2 měsíce - vnitřní lékařství 2 měsíce - oftalmologie -ambulantní péþe 18 měsíců - oftalmologie -lůžková péþe 6 měsíců • není nutná akreditac

3. lékařská fakulta. Univerzita Karlova. Ruská 87, 100 00 Praha 10. tel.: +420 267 102 111 fax: +420 267 311 81 základní kmen (oftalmologický) základní kmen (chirurgický) - - specializace I. stupně 27. ortopedie ortopedie ortopedie ortopedie ortopedie specializovaná způsobilost specializovaná způsobilost specializovaná způsobilost specializovaná způsobilost specializace II. stupně základní kmen (ortopedický) základní kmen Text předpisu: 397 VYHLÁŠKA ze dne 2. října 2020 o vzdělávání v základních kmenech lékařů Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 37 odst. 1 písm. n), p) a q) zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění.

KMEN chirurgický Novinky v chirurgii/Základy chirurgie 22.-26. 3. 2021 3. LF UK 14. - 18. 6. 2021 13. - 17. 9. 2021 infekční lékařství Novinky v infekčním lékařství/ Základy infekčního lékařství (VP2011, VP2015, VP2018) 22.-26. 2. 2021 KMEN kardiochirurgický kardiochirurgi Základní kmen oftalmologický - v délce 30 měsíců - I.a - tato část byla odstraněna. Obnovit Tuto část mohou odstranit jen organizace pověřené ke vzdělávání v teoretické části (LF a IPVZ)

Akreditace - oftalmologický kmen. Akreditace - oftalmologický specializační výcvik. Akreditace - ortopedický kmen. Akreditace - ortopedický specializační výcvik. Akreditace - otorinolaryngologický kmen. Akreditace - otorinolaryngologický specializační výcvik. Akreditace - pediatrický kmen. Akreditace - pediatrický. V roce 2016 absolvovala Oftalmologický kmen. Od začátku své odborné praxe se zaměřuje převážně na všeobecnou oční problematiku a na diagnostiku a léčbu glaukomu. Je členkou České lékařské komory a České oftalmologické společnosti a pravidelně se účastní odborných oftalmologických kongresů a seminářů V roce 2016 absolvovala Oftalmologický kmen. V DuoVizi se zaměřuje převážně na všeobecnou oční problematiku, na diagnostiku onemocnění sítnice, léčbu věkem podmíněné makulární degenerace a vyšetřování pomocí OCT. Můžete se s ní setkat i při vyšetření před operací šedého zákalu a na pooperačních kontrolách

Základní kmen

Udělení akreditace_oftalmologický_kmen. Udělení akreditace Děčín anesteziologický kmen. Udělení akreditace Chomutov anesteziologický kmen. Udělení akreditace pro specializaci Gynekologie a porodnictví (TP, MO, CV, DC) Platnost od 23.6.2020 397. VYHLÁŠKA ze dne 2. října 2020 o vzdělávání v základních kmenech lékařů. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 37 odst. 1 písm. n), p) a q) zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění zákona č. 67. Základní kmen pro specializa Oftalmologický oftalmologie 23.4.2024 Ortopedický ortopedie 24.4.2024 rehabilita ční a fyzikální medicína Otorinolaryngologický otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 23.4.2024 Pediatrický pediatrie 14.3.2024. 3. Návrh věcného řešení - návrh novely vyhlášky č. 185/2009 Sb. v podobě novelizačních bodů VYHLÁŠKA ze dne 2013, kterou se mění vyhláška č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů pediatrický kmen 2.4.2019 - 2.4.2024 Endokrinologie a diabetologie AP diabetologie I.typu 2 6.11.2006 - 6.11.201

NEUROLOGIEneurologický kmen MZDR 51218/2018-2/VLP kmen 9 11.4.2019 10.4.2024 NEUROLOGIE základní obor OFTALMOLOGIE oftalmologický kmen MZDR 50039/2018-2/VLP kmen 4 3.4.2019 2.4.202 361/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 1. prosince 2010, kterou se mění vyhláška č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurz Máte vystudovanou VŠ studijního programu všeobecné lékařství, bez kterého se neobejdeme, splněný oftalmologický kmen či specializovaná způsobilost v oboru je pro Vás výhodou, uvítáme také znalost cizích jazyků, hlavně AJ či NJ, jelikož je hlavní odpovědností zdraví našich pacientů je nutná svědomitost a. 397 VYHLÁŠKA. ze dne 2. října 2020. o vzdělávání v základních kmenech lékařů Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 37 odst. 1 písm. n), p) a q) zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění zákona č 185/2009 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. června 2009 o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurz

všeobecné praktické lékařství Rozhodnutí č.j. 52676/2018-4/VLP, platnost od 13.11.2019 do 12.11.2024 (žádost podána 5.12.2018) nebo interní kmen oftalmologický Rozhodnutí č.j. 6511/2019-2/VLP, platnost od 19.11.2019 do 18.11.2024 (žádost podána 8.2.2019 Vyhláška č. 185/2009 Sb. - Vyhláška o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurz Základní kmen • gynekologicko-porodnický kmen • chirurgický kmen (!) dětská chirurgie, cévní chirurgie, chirurgie, kardiochirurgie, neurochirurgie, plastická chirurgie, traumatologie • urologický kmen • oftalmologický kmen • ortopedický kmen • otorhinolaryngologický kmen. Vlastní specializovaný výcvik. cévní chirurgie

Otázky ke zkoušce po kmeni 2

Základní kmen pro lékaře Základní kmen pro farmaceuty Specializovaný výcvik lékaři a farmaceuti Specializační obory zubních léka. 18 měsíců základní kmen Specializační Všeobecné PL 10. Dermatovenerologický 11. Neurologický 12. Oftalmologický 13. ORL 14. Urologický 15. Ortopedický 16. Radiologický 17. Maxilofaciálně-chirurgický 18. Kardiochirurgický.

Kurzy konané na všech lékařských fakultách 2

Splněný oftalmologický kmen či specializovaná způsobilost v oboru je pro Vás výhodou Uvítáme také znalost cizích jazyků, hlavně AJ či NJ Jelikož je hlavní odpovědností zdraví našich pacientů je nutná svědomitost a pečlivos Aktuální volná pracovní místa ve společnosti: Gemini oční klinika a.s.. Recenze zaměstnavatele. Dozvědět se více informací o společnosti Gemini oční klinika a.s.. Prohlédněte si aktuální nabídky volných pracovních pozic a zašlete nám svůj životopis. Staň se zaměstnancem Gemini oční klinika a.s. V roce 2016 absolvovala Oftalmologický kmen. Od roku 2017 pracuje na Oční klinice DuoVize. Od začátku své odborné praxe se zaměřuje převážně na všeobecnou oční problematiku a na diagnostiku a léčbu glaukomu

lékař se specializovanou způsobilostí v oboru, který má základní kmen interní, neurologický, chirurgický, ortopedický, urologický, anes- teziologický, všeobecné praktické lékařství, otorinolaryngologický, oftalmologický, lékař se zvláštní odbornou způsobilostí nebo zvláštní specializovanou způsobilostí v oboru. Kmen Obor specializačního vzdělávání anesteziologický anesteziologie a intenzivní medicína urgentní medicína dermatovenerologický dermatovenerologie gynekologicko - porodnický gynekologie a porodnictví oftalmologický oftalmologie ortopedický ortopedie a traumatologie poh.ústrojí. lékař se specializovanou způsobilostí v oboru, který má základní kmen interní, neurologický, chirurgický, ortopedický, urologický, anesteziologický, všeobecné praktické lékařství, otorinolaryngologický, oftalmologický, lékař se zvláštní odbornou způsobilostí nebo zvláštní specializovanou způsobilostí v oboru. oftalmologický, ortopedický, otorinolaryngologický, patologický, pediatrický, psychiatrický, radiologický, urologický a základní kmen všeobecné praktické léka řství. Délka vzd ělávání v základním kmeni činí 24 m ěsíc ů kmen pediatrický, d) společný základ patologický se považuje za základníkmen patologický, e) společný základ radiologický se považuje za základníkmen radiologický, f) společný základ hygienický se považuje za základní kmen hygienický, g) společný základ neurochirurgický se považuje za základníkmen chirurgický

ký, interní, neurologický, oftalmologický, ortopedický, otorinolaryngologický, patologický, pediatrický, psy-chiatrický, radiologický, urologický a základní kmen všeobecné praktické léka řství. Délka vzd ělávání v zá-kladním kmeni činí 24 m ěsíc ů.. 2. P řílohy č. 1 a ž 3 zn ějí S ukončenou VŠ studijního programu všeobecné lékařství, bez kterého se neobejdeme Uvítáme také znalost cizích jazyků Splněný oftalmologický kmen či specializovaná způsobilost v oboru je výhodou Jelikož je hlavní odpovědností zdraví našich.. Serratia marcescens je gramnegativní bacil, oportunistický patogen patřící do čeledi Enterobacteriaceae.Tato bakterie byla dříve známa pod názvem Bacillus prodigiosus, ale později to bylo přejmenováno jak Serratia marcescens.. Druhy marcescens jsou nejvýznamnější z rodu Serratia, protože byly spojeny s velkým množstvím oportunistických infekcí u lidí

(16) Specializační vzdělávání a doplňující odborná praxe farmaceuta se uskutečňuje obdobně jako specializační vzdělávání lékaře podle § 5 odst. 7, 8, 10 až 18. § 11a Základní kmen farmaceutů (1) Základními kmeny jsou tyto kmeny: a) lékárenský a b) technologicko-laboratorní akreditaci udělenou pro příslušný základní kmen podle této vyhlášky. (5)Řízení o udělení akreditace zahájená přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se dokončí podle této vyhlášky. § 4 Vyhláška č. 221/2018 Sb․, o vzdělávání v základních kmenech lékařů, se zrušuje. § 5 Účinnos Základní kmen specializačního vzdělávání lékařů (1) Základními kmeny jsou tyto kmeny: a) anesteziologický chirurgický, f) interní, g) kardiochirurgický, h) maxilofaciálněchirurgický, i) neurochirurgický, j) neurologický, k) oftalmologický, l) ortopedický, m) otorinolaryngologický, n) patologický, o) pediatrický, p. a) lékař se specializovanou způsobilostí v oboru, který má základní kmen interní, neurologický, chirurgický, ortopedický, urologický, anesteziologický, všeobecné praktické lékařství, otorinolaryngologický, oftalmologický, lékař se zvláštní odbornou způsobilostí v oboru paliativní medicína, lékař se zvláštní. Základní kmeny, které jsou součástí základních oborů lékařů uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce, jsou anesteziologický, dermatovenerologický, gynekologicko-porodnický, hygienický, chirurgický, interní neurochirurgický, neurologický, oftalmologický, ortopedický, otorinolaryngologický, patologický, pediatrický.

Oftalmologický kmen - zkušební otázky Lékařská fakulta

Hospic Frýdek - Místek, p.o. přijme lékaře na částečný úvazek. Požadované kvalifikační předpoklady: specializace v oboru, který má základní kmen interní, neurologický, chirurgický, ortopedický, urologický, anesteziologický, všeobecné praktické lékařství, otorinolaryngologický, oftalmologický, nebo odbornou způsobilost v oboru paliativní medicína, medicína. Uskutečňování vzdělávání akreditovaným zařízením v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 67/2017 Sb. V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 67/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a. 13/05/2020 . Požadované kvalifikační předpoklady: specializace v oboru, který má základní kmen interní, neurologický, chirurgický, ortopedický, urologický, anesteziologický, všeobecné praktické lékařství, otorinolaryngologický, oftalmologický, nebo odbornou způsobilost v oboru paliativní medicína, medicína dlouhodobé péče, onkologie nebo algeziologie 85 nabídek práce Pro Absolventy dostupných v lokalitě Zlín. - Hledejte na Indeed.com, světově nejpoužívanějším vyhledávači práce Kmen OZ Platnost od Anesteziologický MNUL TEPLICE MOST 30. 10. 2019 CHOMUTOV DĚČÍN 20. 5. 2020 Dermatovenerologický MNUL TEPLICE CHOMUTOV 5. 2. 2020 Gynekologický CELÁ KZ 9. 10. 2019 Chirurgický CELÁ KZ 1. 11. 2019 Interní CELÁ KZ 3. 7. 2020 Neurochirurgický MNUL 27. 11. 2019 Neurologický CELÁ KZ 9. 8. 2019 Oftalmologický MNUL MOS

Specializační vzdělávání / Lékařská fakulta O

Kmen Platnost akreditace od Číslo jednací Platnost akreditace do Počet školicích míst Anesteziologický 31.10.2019 MZDR 54390/2018-3/VLP 31.10.2024 30 Dermatovenerologický 04.12.2019 MZDR 11853/2019-3/VLP 04.12.2024 22 Gynekologicko-porodnický 09.10.2019 MZDR 48335/2018-4/VLP 09.10.2024 40 Chirurgický 09.10.2019MZDR 54419/2018-3/VLP 2 (nově kmen ortopedický, ORL, oftalmologický, neurologický, dermatovenerologický, urologický) uznání splnění společného základu za splnění podmínek společného kmene, a to bez časového omezen

Obory specializace - 1

Základní kmen specializačního vzdělávání. Platnost akreditace. od. do. Anesteziologický. 09. 08. 2019. 09. 08. 2024. Gynekologicko-porodní. 27. 09 KMEN oftalmologický oftalmologie předatestační test Oftalmologie (všechny VP kromě VP2019) IPVZ KMEN ortopedický Základy ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí (VP2019) 27.-31.1.2020 zrušeno - 0 přihlášených 26.-30.10.2020 13.01. 17.01.2020 8.6-12.6.2020 Test k ukončení kmene povinný (VP2011, VP2015) 01.04.2020 Plzeň.

Specializační vzdělávání: Lékařská fakulta U

Lékaři zařazení do základního oboru, u kterého byl vyhláškou č. 361/2010 Sb. změněn základní kmen, mohou přestoupit do vzdělávacího programu, který bude vydán v roce 2011 a bude obsahovat nový základní kmen 28. oftalmologie oftalmologický oftalmolog 4,5 29. ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí na základní kmen, o kterých bude, dle předem určených parametrů, rozhodovat přímo Ministerstvo zdravotnictví bez součinnosti akreditačních komisí. Parametry jsou nastaveny tak Hospic na Svatém Kopečku přijme: VEDOUCÍHO LÉKAŘE - PRIMÁŘE. Požadujeme: vysokoškolské vzdělání - odbornou způsobilost dle zákona 95/2004 Sb., specializovanou způsobilost v oboru, který má základní kmen interní, neurologický, chirurgický, ortopedický, urologický, anesteziologický, všeobecné praktické lékařství, otorinolaryngologický, oftalmologický.

Pneumologie a ftizeologie jako jeden ze samostatných specializačních oborů: Sdělení výboru České pneumologické a ftizeologické společnosti ze dne 19.10. 2016, jako reakce na článek v posledním čísle časopisu České lékařské komory Tempus Medicorum č. 10/2016, který se věnuje postgraduálnímu vzdělávání Aktuality v postgraduálním vzdělávání lékařů v roce 2011. Dosavadní zkušenosti se stavem v postgraduálním vzdělávání lékařů v uplynulých dvou letech (2009-2010) vedly k opakovaným diskusím, které se týkaly základních kmenů jednotlivých specializačních oborů, úloze IPVZ a nově i úloze lékařských fakult Základní kmen 1. alergologie a klinická imunologie alergolog a klinický imunolog 5 interní nebo 27. oftalmologie oftalmolog 5 oftalmologický 28. ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí.

 • Fake piercing do nosu claire's.
 • Náhlé rozostřené vidění.
 • Košík na miminko heureka.
 • Živnost dřevorubec.
 • Bitva na soči.
 • Tanec dobřichovice.
 • Kroužek pod vodovodní baterii.
 • Čištění zubů po vytržení osmiček.
 • Slepýš oči.
 • Erythema nodosum migrans.
 • Vibro sharper.
 • Plat new york.
 • Teratom bolest.
 • Czc skenery.
 • Melír tón v tónu postup.
 • Sam claflin child.
 • Transporter t6 wiki.
 • Popelnice na bioodpad opava.
 • Smoby domeček my house s piknikovým stolem.
 • Horní frézka stůl.
 • Giphy make.
 • Bezove sandale na podpatku.
 • Zil 49061.
 • Galanterie brno slatina.
 • Stob sebekoučink diskuze.
 • Japanese flag.
 • Nalmefenu v přípravku selincro tm.
 • Garnstudio com video.
 • Sheila hafsadi.
 • Doma z porodnice.
 • Holografický obraz.
 • Right click enhancer.
 • Záběry z jatek.
 • Zonální krajina.
 • Dji pro assistant.
 • Když kočkám hrábne.
 • Vánoční dekorace venkovní.
 • Frankenweenie csfd.
 • Vermox recenze.
 • Metoda řezových napětí.
 • Bauhaus lustry.