Home

Podmíněný trest zaměstnání

Vliv vazby a trestu na zaměstnání obviněného www

 1. Podmíněný trest odnětí svobody vás nijak neomezuje, stačí řádně pracovat a žít. Obecně prospěšné práce musíte vykonat ve svém volnu (třeba si na ně můžete vzít i dovolenou), domácí vězení vám nijak nebrání chodit do zaměstnání, peněžitý trest naopak může být dostatečnou motivací pro to, abyste své pracovní úsilí u zaměstnavatele ještě zvýšili
 2. ky na webu eMi
 3. Pokud vám skutečně byl uložen pouze podmíněný trest odnětí svobody a bylo rozhodnuto, že jste se osvědčil, tak se jedná o chybu soudu nebo rejstříku trestů. Soud totiž měl ihned po právní moci usnesení o osvědčení Rejstříku trestů oznámit, že došlo k osvědčení. Toto by mělo být v rejstříku trestů.
 4. Podmíněný odklad se týká pouze trestu odnětí svobody. že se osvědčil; jinak rozhodne, a to popřípadě již během zkušební doby, že se trest vykoná. informovat probačního úředníka o svém pobytu, zaměstnání a zdrojích obživy, dodržování soudem uložených přiměřených omezení a přiměřených.
 5. Trestní zákon stanoví, že soud může podmíněně odložit výkon trestu odnětí svobody nepřevyšujícího dvě léta (jde o trest skutečně ukládaný, nikoliv stanovený v zákoně, respektive v jeho zákonném rozpětí), jestliže vzhledem k osobě pachatele, zejména s přihlédnutím k jeho dosavadnímu životu a prostředí, ve kterém žije a pracuje, a k okolnostem případu.
 6. Podmíněný odklad výkonu trestu může být uložen i s dohledem. Je-li třeba zvýšeně sledovat a kontrolovat chování pachatele a poskytnout mu potřebnou péči a pomoc ve zkušební době, může soud podmíněně odložit výkon trestu odnětí svobody nepřevyšujícího tři léta za současného vyslovení dohledu nad pachatelem
 7. Trest odnětí svobody je jedním z druhu trestů, který je ukládán soudem pachateli za spáchaný trestný čin.Český trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb.) rozlišuje čtyři typy trestů odnětí svobody: . nepodmíněný trest odnětí svobody, podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody, podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody s dohledem

Jestli jste dostali podmíněný trest odnětí svobody, tedy lidově podmínku, k výmazu z rejstříku trestů dojde na základě rozhodnutí soudu, že jste se osvědčili. Na takové rozhodnutí má soud jeden rok od konce podmínky; když během této lhůty nerozhodne, provede se výmaz z rejstříku automaticky - nemusíte tedy sami. Trest dočasně vyřazuje pachatele z možnosti zastávat některá zaměstnání, povolání, funkce či výkonu činnosti, k nimž je zapotřebí určitého povolení nebo které jsou upraveny jinými právními předpisy (§ 73(3)), nelze tak zakázat činnost, ke které není třeba žádné povolení (např. jízdu na kole

Podmíněný trest - zaměstnání - Diskuze - eMimino

Podmíněný trest - zaměstnání; Nevěra partnerovi, který je ve výkonu trestu; Jak dávate dětem na zadek/jaké dáváte jiné tresty? Nástup do vykonu trestu; Ne/trestat (se) přítele; Švagrová mě trestá Další témata z kategorie. Vaše bydliště a pocit bezpečí; Svobodná maminka :-(Mám nemocné děti a asi se brzo. trest; Dobrý den, prosím Vás měla bych dotaz. Přítel dostal u krajského soudu v Praze podmíněný trest, kdy během zkušební doby se dopustil jiného trestného činu, kdy mu byl podmíněný trest prodloužen z 1 roku na roky 2. O prodloužení podmíněného trestu rozhodl jiný soud, než o původním podmíněném trestu Skutečně při nástupu do nového zaměstnání se většinou nový zaměstnavatel zajímá o trestní bezúhonnost a je proto obvykle požadován výpis z Evidence rejstříku trestů. Odsouzení se nemusí nutně objevit ve výpisu. Může totiž dojít k tzv. zahlazení odsouzení Trest odnětí svobody ve všech třech formách (nepodmíněný, podmíněný a podmíněný s dohledem) společně s trestem obecně prospěšných prací ukládaly soudy za účinnosti trestního zákona každoročně 70 až 90 procentům odsouzených

Podmíněný trest odnětí svobody Pokud se podmíněně odsouzený ve zkušební době podmíněného odsouzení osvědčil a podmínka tedy nebyla přeměněna na nepodmíněný trest, znamená to, že od rozhodnutí soudu o osvědčení se na odsouzeného hledí, jako by odsouzen nebyl a odsouzení nebude uváděno ve výpisu z rejstříku. Jde-li však o nedbalostní trestný čin, nebo uložený trest je jen podmínečný či došlo jen k vzetí do vazby, nemůže to být záminkou pro zrušení pracovního poměru. Odsouzení za trestný čin samo o sobě, ani nástup výkonu trestu není výpovědním důvodem, ani důvodem k okamžitému rozvázání pracovního poměru Podmíněný trest. Pokud někdo dostane u soudu jen podmínku, tedy nenastupuje do vězení, a soud v průběhu uložené doby trestu uzná, že odsouzený žije řádně a trest není třeba měnit na nepodmíněný, do rejstříku trestů se nic nezapisuje anonym podmíněný trest. dobrý den chci se zeptat,můj manžel byl propuštěn z vězení na podmínku.Měsíc před uplynutím podmínky na něj bylo podáno trstní oznámění za podvod.Nebyl zatím vynešen rozsudek a i přesto byl předvolán k soudu na přeměmní podmínky na trest.Může soudce i přesto manžela zavřít podmíněný trest - poradna, odpovědi na dotaz Na této stránce naleznete veškeré odpovědi na dotaz na téma: podmíněný trest. Hledáme pro vás ve více než 500 000 odpovědích. Dále zde naleznete další zajímavá související témata. Další informac

Vymazání podmíněného odsouzení z rejstříku trestů www

Od roku 1994 pomáháme lidem, kteří chtějí překročit svou trestní minulost. Podporujeme je na jejich cestě zpátky do společnosti - v získání a udržení práce, v řešení dluhů a v odpovědnosti vůčI sobě, rodině I okolí. Jsme rubikon centrum, nestátní nezisková organizace Krajský soud v Hradci Králové pravomocně potvrdil trest lékaři z Broumovska a jeho firmě za podvody vůči zdravotním pojišťovnám. Společnost nesouhlasí a chce se dál bránit. Soudce však zrušil část verdiktu, že lékař šířil toxikomanii, když předepisoval léky s tramadolem, a vrací ji náchodskému soudu Také Pavlu Plasovi odvolací soud trest zmírnil - místo původního tříletého trestu vězení mu nakonec uložil stejný podmíněný trest jako Bernatovi. Podobně jako prvoinstanční soud potom i ten odvolací potvrdil oběma pětiletý zákaz zaměstnání ve státní správě, resp. u policie a navrch k tomu přidal ještě. Ten se neustále dovolával údajné nelegálnosti odposlechů, na kterých jeho trestní stíhání stálo. Městský soud v Praze nicméně Pastyříkovi pravomocně potvrdil osmiměsíční podmíněný trest s odkladem na dva roky, pokutu 30 000 korun a také tříletý zákaz výkonu funkce rozhodčího Byli v něm totiž obviněni jak pachatel, tak i jeho oběť. Drama se odehrálo v březnu 2018 v Brně. Rozzlobený otec školáka Zdeněk P. (tehdy 32) začal před školou střílet ze své zbraně. Trenér Petr H. (tehdy 26) dokázal agresora odzbrojit a poté jej postřelil. Ústavní soud mu nyní za to potvrdil podmíněný trest

Dobry den, ví někdo, co přesně soud ověřuje u osob, kterým skončil podmíněný trest a mělo by tedy dojÍt k zahlazení odsození? Dočetl jsem se, že by to mělo být - vše co se týká bydlení a zaměstnání. Co se zaměstnání týká,zaměstnavatel se dozví, proč se soud ptá?Bude soud chtít vědět, zda jsem doložil výpis z rejstříku trestů Ne vždy totiž musí alternativní trest posloužit lépe, než trest odnětí svobody. Zavedením těchto druhů trestů do právního řádu jsou však soudům nabídnuty větší možnosti vhodného způsobu potrestání. Je mu tak umožněno pokračovat ve svém dosavadním zaměstnání, čímž se výrazně zvyšuje možnost. Na silnici nelze vždy myslet i za druhé řidiče Měl jste předvídat a předpokládat, co všechno se může stát. To je častý argument směrem k účastníkům dopravní nehody, když není míra zavinění jednoznačná Podmíněný termín - varování nebo trest? Kategorie: Právní subtility. V trestním zákonu termín podmíněný termín (nebo podmíněné odsouzení) znamená, že odsouzený je na svobodě, aniž by ve skutečnosti sloužil trestu na místech zbavení svobody. Ve skutečnosti existuje předchozí odsouzení, doba podávání je. podmíněný trest odnětí svobody - Kompletní judikatura/judikáty - více než 600.000 rozsudků všech soudů ČR, SR a EU. Všechny zveřejněné rozsudky soudů, rozsudek soudu, soudní rozhodnutí, judikáty Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího správního soudu ČR, Vrchních soudů a SDEUÚstavního soudu Č

Pokud byl tedy uložen pouze podmíněný trest, který nebyl přeměněn na nepodmíněný, tak se odsouzení po uplynutí zkušební doby nevykazuje ve výpise z rejstříku trestů a nemusí se tedy o zahlazení vůbec žádat. např. v současné době žiji řádným životem a nyní mám přislíbeno dobré zaměstnání a žádám. Když se firma ruší, stěhuje nebo prochází hlubokou reorganizací, může zaměstnavatel propouštět relativně snadno - pokud se nesnaží vymýšlet kličky, jak nevyplatit odstupné a nezačne nutit zaměstnance například do podepisování dobrovolných dohod o ukončení pracovního poměru, z nichž neplyne nárok na odstupné

24. Podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody, podmíněné ..

Trest odnětí svobody může být i podmíněný - Měšec

Díl 2 Tresty Oddíl 1 Obecné zásady pro ukládání trestů § 39 Stanovení druhu a výměry trestu (1) Při stanovení druhu trestu a jeho výměry soud přihlédne k povaze a závažnosti spáchaného trestného činu, k osobním, rodinným, § 40 Ukládání trestu pachateli se zmenšenou příčetností (1) Jestliže pachatel spáchal trestný čin ve stavu zmenšené příčetnosti. Nečasové soud uložil podmíněný trest v délce 1,5 roku, Rittigovi s Michalem devítiměsíční podmínku. Někdejší šéfka premiérova kabinetu Jana Nečasová, lobbista Ivo Rittig a jeho právník David Michal se podle soudu provinili v kauze vyzrazení utajované informace BIS. Někdejšího poradce ministra zem.. Zahlazení odsouzení může vyslovit prezident republiky nebo soud. Soud zahladí odsouzení budou-li splněny zákonem stanovené podmínky. První podmínkou je, že byl trest vykonán, prominut anebo byl jeho výkon promlčen Soud vyhověl návrhu obžaloby, která navrhovala podmíněný trest ve výši 14 až 16 měsíců. Obhajoba naopak požadovala zproštění žaloby. Obhajoba se na místě odvolala, státní zástupce si nechá lhůtu na rozmyšlenou. Soudkyně Věra Mathauserová rozhodnutí zdůvodnila tím, že Jecha porušil zákon o vnitrostátní plavbě Praha - Pražský městský soud ve středu potvrdil osmiměsíční podmíněný trest a dvouletý zákaz řízení bývalému policejnímu důstojníkovi a pedagogovi Karlu Kadlecovi, který v opilosti narazil v Nuslích do dvou aut. Kadlec se proti rozsudku neúspěšně pokoušel odvolat. Trvá totiž na tom, že ráno před před nehodou alkohol nepil, a že se tedy nedopustil ohrožení.

Vezměte v úvahu, že to za pár kliků myší není zrovna málo; i když jde o podmíněný trest, se záznamem v rejstříku trestů může nastat velký problém např. při hledání zaměstnání, založení živnosti a tak dále Praha - Za vyzrazení utajované zprávy Bezpečnostní informační služby (BIS) uložil soud někdejší šéfce premiérova kabinetu Janě Nečasové (dříve Nagyové) podmíněný trest v délce 1,5 roku, lobbistovi Ivo Rittigovi a jeho právníkovi Davidu Michalovi pak devítiměsíční podmínku. Nečasové navíc na tři roky zakázal pracovat ve funkcích s přístupem k utajovaným.

(3) Trest zákazu činnosti spočívá v tom, že se odsouzenému po dobu výkonu tohoto trestu zakazuje výkon určitého zaměstnání, povolání nebo funkce nebo takové činnosti, ke které je třeba zvláštního povolení, nebo jejíž výkon upravuje jiný právní předpis Lékař a bývalý plzeňský krajský zastupitel Václav Šampalík nepůjde za smrtelnou nehodu v opilosti do vězení. Rozhodl o tom ve čtvrtek Okresní soud Plzeň-jih, který 33letému chirurgovi stejně jako předloni v říjnu uložil podmíněný trest Za vyzrazení utajované zprávy Bezpečnostní informační služby uložil soud někdejší šéfce premiérova kabinetu Janě Nečasové (dříve Nagyové) podmíněný trest v délce 1,5 roku, lobbistovi Ivu Rittigovi a jeho právníkovi Davidu Michalovi pak devítiměsíční podmínku. Bývalého poradce ministra zemědělství Tomáše Jindru soud obvinění zprostil. Máme za. podle § 353 odst. 1 trestního zákoníku, kterým mu byl uložen podmíněný trest odnětí svobody v trvání 9 měsíců s podmíněným odkladem na zkušební dobu 18 měsíců za současného vyslovení dohledu. Trestní příkaz nabyl právní moci 14. 5. 2015, tudíž zkušební doba podle něj měla uplynout 15. 11. 2016. 3. Ve. V platnosti zůstal zákaz výkonu zaměstnání ve státní správě po dobu pěti let, stanovený rovněž obvodním soudem. Nově přibyl peněžitý trest ve výši 300 tisíc korun, o němž odvolací soud rozhodl s ohledem na to, že šlo o jednání se zištným motivem. Naopak k uložení nepodmíněného trestu neshledal soud důvod

- o jaký trest se jedná (tj. soud, který ho odsoudil, číslo jednací a délku trestu, kopii rozsudku) - kdy vykonal trest - že po celou dobu od výkonu trestu vede řádný život (popis způsobu života) - např. potvrzení o zaměstnání, nájemní smlouvu na byt, popis běžného života v domácnosti, péče o děti apod Pět ukradených housek a nemocný systém, který umí jen trestat Případ člověka, který byl za krádež pěti housek odsouzen na rok a půl nepodmíněně, ukazuje na limity systému, který svou nesmyslnou přísností vyrábí vězně

Dozorce dostal trest za úmrtí vězně po podání metadonu. 01.08.2018 13:11 . Uzavřel s ní dohodu o vině a trestu, v níž žena přijala roční podmíněný trest. Počínání dvojice dozorců, kteří vězně omylem ke zdravotní sestře přivedli a neprověřili jeho totožnost, bylo kvalifikováno jako přestupek.. Výsměch kvůli sexuální orientaci nebo zákaz návštěvy záchodu. Obtěžování v práci má různé formy a podle statistik se s ním setkává každý osmý zaměstnanec. Je to velice aktuální téma, řekla na úvod semináře s názvem Obtěžování na pracovišti Iva Fellerová Palkovská, právnička kanceláře veřejného ochránce práv, před zhruba desítkou. Výkon trestu musí konečně usnadnit získání zaměstnání nebo návrat do zaměstnání po odpykání trestu, byl dne 17. ledna 2005 pravomocně uložen podmíněný trest odnětí svobody na dobu dvou let, takže M. Bozkurt, který se toho času nacházel ve vyšetřovací vazbě,. Obvodní soud pro Prahu 10 uznal Brandejse vinným z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti. Soudce Ondřej Lázna mu vyměřil osmiměsíční podmíněný trest s odkladem na dva roky. Po dobu dvou let také lékaři zakázal vykonávat porodnickou praxi

04/2012 byl můj dlužník odsouzen obvodním soudem za podvod a byl mu udělen trest ve výši 1 roku odn. svobody a povinnost uhradit mi dluh 220 000 Kč. Odvolací soud 08/2012 uznal trestný čin, ale změnil mu trest na 1 rok s podmínkou na 3 roky Biologický otec dlouhodobě neplní vyživovací povinnost, vždy začne hradit, až když dostane podmíněný trest, momentálně má třetí podmíněný trest, tři roky je proti němu vedena exekuce, celkem dlužná částka překračuje 100 tisíc. Když byl zaměstnaný, exekutor nic nevymohl, teď podniká a situace je stejná Roční podmíněný trest a stotisíc korun. To je verdikt, který si Benjamin Wittig odnesl za posprejování Karlova mostu loni v listopadu. Nyní se mělo konat odvolací jednání. To však pražský městský soud musel kvůli koronaviru zrušit

Znojmo - Návrh na podmíněný trest od státní zástupkyně a na úplné zproštění obžaloby od obhájců. Tak zněla hlavní sdělení závěrečných řečí v soudním procesu se Zbyškem Dřevojanem, které v úterý vyslechl soudce Pavel Rujbr. Rozsudek ve věci obžaloby z nebezpečného pronásledování, vydírání a přechovávání dětské pornografie soudce vynese v pátek Hodonín - Za opakované řízení auta i přes soudní zákaz dnes potrestal Okresní soud v Hodoníně Petra Horehledě. Bývalý radní z Veselí nad Moravou svoji vinu přiznal a od soudu odešel s peněžitým trestem 40 tisíc korun. Politik musel svůj post opustit letos v srpnu poté, co vyšlo najevo, že i přes zákaz řízení motorových vozidel seděl za volantem, a to už. Soud pak může v příkaze uložit zejména podmíněný trest odnětí svobody v délce trvání maximálně 1 roku, zákaz řízení maximálně na 5 let a peněžitý trest. Proti trestnímu příkazu je přípustný odpor, který musí obviněný podat u soudu do 8 dnů ode dne, kdy mu byl trestní příkaz doručen en 19 With regard to the actual implementation of a decision taken under Article 6(4) of the Law on the European arrest warrant, Article 18(2) of the Law of 23 May 1990 on the inter-State transfer of convicted persons, the taking-over and transfer of the monitoring of persons convicted or discharged subject to conditions and the taking-over and transfer of the execution of custodial sentences. Však také byl zmíněný útočník z Mulhouse potrestán přímo exemplárně. Považte - dvouměsíční podmíněný trest, 75 hodin obecně prospěšné práce a povinnost absolvovat stáž o povinnostech občana. Ne, to není vtip, ale realita. Smutná. Podruhé si jistě rozmyslí bít ženu, když ví, že ho čeká školení

Alexandr Novák (* 11. února 1956 Louny) je český podnikatel a politik odsouzený pro korupci. Dne 2. dubna 2013 byl eskortován do vězení, kde si odpykával čtyřletý trest odnětí svobody. V květnu 2015 byl propuštěn na svobodu. V roce 2016 byl obviněn z manipulací v rámci Regionálního operačního programu Severozápad v Ústeckém a Karlovarském kraji a po vydání z. Trest za schvalování útoků na muslimy platí, soud zamítl mužovo odvolání. 10:57, 18. srpna 2020 | Aktualizováno 11:12, 18. srpna 2020 Autor: Globe24.cz / ČTK Pražský vrchní soud dnes potvrdil padesátiletému Václavu Klestilovi tříletý podmíněný trest za to, že na facebooku schválil teroristický útok na mešity v novozélandském Christchurchi sa, zaměstnání) v trestním spise, aby vás pachatel nemohl identifikovat. Soud mu následně uložil podmíněný trest odně-tí svobody v délce šesti měsíců. Pokud se setkáte s takovýmto nenávistným pro-jevem, můžete podat trestní oznámení

PĚT RAD ZDARMA: Výkon trestu odnětí svobody lze podmíněně

Odvolací soud v Hradci Králové potvrdil podmíněný trest 8 měsíců pro Miloslava Jirmana, provozovatele nákladní lanovky v Krkonoších. Ta se v roce 2013 zřítila. Zahynul přitom osmatřicetiletý muž a další čtyři lidé byli vážně zraněni. K události došlo v zimě před čtyřmi lety, kdy rodina se dvěma dětmi, která přijela do Krkonoš na víkend, nastoupila v. Minulý týden soud vynesl nad lékařkou rozsudek a uložil jí podmíněný trest. U soudu pak zazněly výpovědi i dalších svědků, které ukazují zákulisí českého zdravotnictví. K případu se vrátil reportér Lukáš Landa. Autor reportáže: Lukáš Landa Soud rozhodoval v trestní sazbě 1 rok až 6 let vězení. Dva roky jsou prý dostatečně výchovné a preventivní. Smolka zvažuje odvolání. Doufal v podmíněný trest. Tibor Rovňák, obhájce: Je to přece jenom nedbalostní delikt, takže si myslím, že podmíněný trest by byl možný

Trest odnětí svobody - Wikipedi

Server LADbible píše o průzkumu, do kterého se zapojily dva tisíce britských rodičů s aspoň jedním dítětem ve věku mezi 11 a 16 lety a který zjišťoval, po jakém zaměstnání potomci respondentů touží. Nejčastěji zmiňovaným povoláním byl sice lékař, ale hned na druhé a třetí příčce se překvapivě umístili influencer a youtuber Za smrt studenta dostal lékař podmíněný trest. 31.7.2008. Brno - (AKTUALIZOVÁNO) Dva roky vězení s podmíněným odkladem na čtyři roky. Takový je trest pro Vlastimila Havlíčka, který zavinil smrt čtrnáctiletého gymnazisty z Brna. 16 100 Kč KRÁTKODOBÉ ZAMĚSTNÁNÍ, 15 700 Kč Ostatní pomocní manipulační. Podmíněný trest. Následovala soudní řízení. Obviněná si najala právního zástupce a zřejmě na jeho doporučení později vše popřela. Na základě toho se prováděl znalecký posudek v oboru písmoznalectví. Ten potvrdil, že není o pisatelce pochyb Letos v červenci dostal tříletý podmíněný trest 74letý Iráčan s trvalým pobytem v Česku Mohammed Yousef Al Samarraie. V roce 2017 do iráckého Mosulu poslal 54 tisíc korun svému synovi, aktivnímu členu teroristické organizace Islámský stát Složité období zaviněné pandemií koronaviru dopadá i na sportovní elitu. Americká kladivářka Gwen Berryová zvažuje, že se přihlásí mezi nezaměstnané. Kvůli rušení závodů a odložení olympijských her totiž přichází o většinu příjmů. Třicetiletá vítězka loňských Panamerických her si navíc není jistá, zda vydrží s vidinou olympijských her.

podmíněný trest nepodmíněný trest - kolik měsíců celkem opakovaně trestán svobodný/á ženatý/ vdaná rozvedený vdovec/vdova trvalé a uspokojivé (vlastní byt) provizorní (pronajatý nebo půjčený byt) dočasné a neuspokojivé (toxi-byty, apod.) institucionlizované (azylové domy, apod.) zcela žádn

 • Nápln do pita chleba.
 • Superman logo vector.
 • Generator ean.
 • Softballová rukavice rawlings.
 • Trichologie praha.
 • Aktivity vhodné na teambuilding.
 • Charleston tanec.
 • Plutonium vs uran.
 • Bezdrátová webkamera.
 • Spalovácí motor.
 • Bolestiva briska prstu.
 • Vanocni foceni plzen.
 • Počasí vyškov.
 • Fifty shades of grey online.
 • Jak vyrobit ramecek na fotky.
 • Destruction warlock pet.
 • Bolest pod levou lopatkou a na hrudi.
 • Rolety z přírodních materiálů.
 • Drásání dřeva postup.
 • Lakování rámů kol liberec.
 • Pánské kadeřnictví ostrava poruba.
 • Beats ep bílá.
 • Kratery kaali.
 • Spani na boku po sekci.
 • Dřevěné kůly olomouc.
 • Miminko chrci ale rymu nema.
 • Pohádka louskáček.
 • Tampony ob reklama.
 • Yuuki soft nebo classic.
 • Odstranění podbradku.
 • Pán prstenů dvě věže audiokniha online.
 • Vegan strava.
 • Zdravotní středisko luhačovice luhačovice.
 • 17. listopad 1989.
 • Taungské dítě.
 • Subaru impreza wiki.
 • Telove svice na rymu.
 • Krbari kamnari.
 • Plyšový pomeranian.
 • Bar o bat mitzvah.
 • Napojení starého a nového zdiva.