Home

Skladba zelené střechy dek

Ploché střechy Skladby s podkladní konstrukcí beton, dřevo a trapézový plech. Šikmé střechy Skladby s izolací nad krokvemi - SYSTÉM TOPDEK, skladby s izolací mezi a pod krokvemi a skladby s masivní nosnou konstrukcí. Vegetační střechy Skladby plochých střech s extenzivní zelení Zelené střechy nejsou výdobytkem poslední doby, nebo výmyslem moderních architektů. Jejich historie se datuje hluboko v minulosti, neberte mě jako historika, ale jeden ze sedmi divů světa, visuté zahrady princezny Semiramis, byly podle mého rovněž střešními zahradami

zrealizována nová skladba od hydroizolace po vrstvu vegetace, se přistoupilo v roce 2006. ATELIER DEK se podílel na návrhu nové skladby. Dnes slouží st řecha konírny op ět jako okrasná st řešní zahrada. Významným p říkladem úsp ěšného budování vegeta čních st řech v druh nacházely vrstvy v následujícím pořadí.ena Extenzivní zelené střechy se pohybuje od 625 Kč/m2 po 2500 Kč/m2, tudíž je to vhodná investice, jak z ekologické stránky, tak i technické díky vhodným vlastnostem. ena samozřejmě spočívá v konstrukčním řešení Zelené střechy. Skladba vegetační střechy: 1. Nosná. Vegetační střechy a střešní zahrady - Skladby a detaily (konstrukční a materiálové řešení) únor 2009 Druhé vydání publikace Vegetační střechy a střešní zahrady je doplněno o poznatky ze zahraniční odborné literatury a o zkušenosti techniků Atelieru DEK s navrhováním a dozory realizací vegetačních střech Zelená oáza uprostřed rozpáleného města . Naše zelené střechy dokážou zachytit dešťovou vodu, čímž odlehčují kanalizačnímu řádu a současně díky odpařování zachycené vody prostřednictvím listů rostlin ochlazují a zvlhčují své okolí.Díky tomu dosahují teploty během letních dnů v průměru 29,2 °C..

Skladby střech DEKROOF Stavebniny DEK

 1. ZÍSKEJTE DOTACI NA ZELENOU STŘECHU ve fixní výši NOVĚ až 800 Kč/m 2 a to nyní, nebo pravděpodobně až do konce roku 2021. Na www.novazelenausporam.cz se dozvíte více.. Skladba Alfagreen BASIC je oficiálně schválenou skladbou, která vyhovuje podmínkám pro vyplacení dotace z programu Nová zelená úsporám.Spočítejte si cenu zelené střechy v našem kalkulátoru
 2. Obrácené střechy. Obrácená střecha, čili střecha s opačným pořadím vrstev, je definována jako střecha s hydroizolační vrstvou umístěnou pod vrstvou tepelně izolační.. Obr. 7.1 Obrácená střecha. Tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu (XPS) je jedinou materiálovou možností jak vytvořit dlouhodobě spolehlivou obrácenou střechu, čili střechu s opačným.
 3. Zelené střechy jsou trendem současnosti a jsou-li správně a odborně provedeny, poskytují investorovi dlouhodobý užitek a mnoho výhod. Ke správné realizaci je nutná dobrá spolupráce různých řemesel (tesařů, pokrývačů, zahradníků). Jen tak je možné optimalizovat a realizovat požadavky investora ke spokojenosti všech
 4. Skladba zelené střechy dek Jednoplášťová vegetační skladba ploché střechy s extenzivní zelení , s hlavní hydroizolační vrstvou z fólie z měkčeného PVC, spádová vrstva vytvořena podkladní masivní silikátovou konstrukcí
 5. DEK˜rozchodnčková˜roho/˜S5 Filtrašnč,˜hydroakumulašnč,˜drená/nč a˜ochranní˜vrstvy Hydroizolace Parozábrana DEK˜RNSO˜80˜-˜substrát˜st-e.nč˜extenzivnč Tepelná˜izolace Nosná˜konstrukce 01| Skladba vegetační střechy s trávníkovým kobercem 02| Skladba vegetační střechy s rozchodníkovou rohož

Skladba zelené střechy a detaily Coleman

 1. imálním spádem do 1%, se neosvědčily. Vlivem geometrie stavby a dotvarování konstrukce vždy docházelo ke vzniku tzv. stojaté vody se všemi negativními důsledky (poruchy hydroizolace, vznik mikroorganismů, napětí mezi mokrými a suchými částmi střechy, apod.)
 2. OBVYKLÉ SLOŽENÍ VRSTEV ZELENÉ STŘECHY: Osivo a řízky rozchodníků (Semena a výhonky rostlin, které jsou schopny samy zakořenit. Vegetace se do roka rozroste na cca. 60-80 % plochy) Extenzívní substrát (Vegetační vrstva - speciální střešní substrát pro zelené střechy) Filtrační textilie (Zabraňuje vyplavování jemných částic ze substrátu do drenážní vrstvy.
 3. Skladba zelené střechy. Menu Vyhledávání Zelené střechy. Zelená střecha je okrasou, ale plní i řadu zajímaných funkcí. Pokud tedy někdo namítá, že je pro něj tento ekosystém příliš náročný nebo jednostranně účelový, plete se. Mít zelenou střechu, znamená mít i výhody, které jsou s tím spojené..

Projekční příručky atelier-dek

 1. Při výšce rostlin 5 až 10 cm se použije souvrství bez izolace nebo souvrství s izolací, tloušťka souvrství 10 cm a zatížení střechy 0,65 kN/m 2. Při výšce rostlin 5 až 20 cm se použije souvrství s izolací a drenážní vrstvou, tloušťka souvrství 12 cm a zatížení střechy 1,0 kN/m 2
 2. Důležité je, aby skladba izolace a jejích konstrukčních prvků zabraňovala kondenzaci vlhkosti v konstrukci i na jejím povrchu. Pomohou nám k tomu odborné výpočty. Dosud byla v normě doporučená hodnota tepelného odporu pro šikmé střechy se sklonem do 45 stupňů u novostaveb R = 4,9 m 2
 3. Zajímá vás jaká je skladba zelené střechy ? V tomto článku přinášíme ucelené informace o plochých zelených střechách. Vegetační střechy vrací zeleň do měst a kompenzují zábor půdy velkoplošnou výstavbou. Mají pozitivní psychologické účinky, sni- žují napětí a stres a poskytují prostor pro relaxaci, pokud.
 4. Zelené střechy, nebo také střešní zahrady - nejen moderní trend který potěší Vaše oko a duši, ale také skvělý způsob jak ušetřit peníze za topení či klimatizaci

Zelená střecha Zelená střecha a zelená fasád

Vyžaduje-li vaše projektová dokumentace zpracování specializované části, např. podrobný projekt izolační konstrukce, energetické nebo akustické zhodnocení či návrh, můžete využít služeb Atelieru DEK - DEKPROJEKT Panely KS1000 TOP-DEK jsou střešní izolační panely, které doporučujeme zejména pro ploché střechy s minimálním spádem 0,5° (1 %). Hydroizolační vrstvu tvoří PVC folie, která je již součástí panelu z výroby. Ve výrobě opatřujeme panely hydroizolační PVC folií s přesahem pro vytvoření voděodolné podélné spáry

Zelená střech

Celkovou cenu realizace zelené střechy je třeba vždy stanovit pro konkrétní střechu individuálně. Pro extenzivní střechy se sklonem do 15° a nejobvyklejší skladbu se ceny pohybují v těchto relacích: Celá skladba bez hydroizolace: 850 Kč/m 2; Pokládka hydroizolační fólie včetně oplechování: 400 Kč/m Jednotlivé vrstvy a skladba správně odvětrané šikmé střechy. 06. 10. 2014 Omezení úniku tepla do vyšších vrstev střechy je velice důležité. Difuzní fólie. Z podstřeší tepelnou izolaci chrání difuzní fólie, dnes již standardní součást střechy. Má schopnost propustit vodní páry ze spodních vrstev a zároveň.

Obrácené střechy a DUO střechy I - TZB-inf

Vítejte na stránkách ZELENÁ STŘECHA CZ! Nabízím služby z oblasti výstavby, údržby a úpravy zelených střech s mnohaletými zkušenostmi v oboru. Kompletní realizace zelených střech různými systémy, například Optigrün, včetně návrhu technického a estetického řešení Kvalitné stavebné materiály pre strechy, fasády, izolácie a hrubú stavbu

Ľahká skladba nezaťaží strešnú konštrukciu. marketingová manažérka, ktorá sadí rastlinky, keď práve nevymýšľa, ako dostať zelené strechy bližšie k Vám, pravdepodobne si vetrá hlavu pri sadení rastliniek. Ivana Bakáčová. Zelené střechy se dále dělí na extenzivní a intenzivní. V tomto ohledu jsou extenzivní střechy spíše na okrasu, zeleň je spíše nízká, suchomilná a střecha není určena pro pohyb osob. Extenzivní střechy jsou víceméně bezúdržbové

Základy správného navrhování zelených střech - TZB-inf

Ploché střechy jsou převážně takové střechy, které mají sklon do 5° a jejich hydroizolaci tvoří povlaková krytina. Podle druhu použité krytiny je můžeme rozdělit na asfaltové a fóliové. Volba krytiny záleží vždy na typu střešního pláště a podmínkách, ve kterých se střecha nachází Ploché střechy byly známy jako nespolehlivé. Ploché střechy byly v době nedávno minulé známy svou nespolehlivostí, danou zastaralými materiály, a převažujícím socialistickým přístupem k práci.Byly používány pásy z oxidovaného asfaltu, v mnoha případech s nasákavou nosnou vložkou, případné střechy provedené z folie nebyly odolné vůči UV záření Je vhodný pro široké spektrum konstrukčních variant střech, tj. střech plochých i šikmých, jednoplášťových i dvouplášťových, s klasickým pořadím vrstev i s obráceným pořadím vrstev, pro střechy mechanicky kotvené, lepené střechy nebo přitížené zelené střechy a pro střechy bez nebo s provozním souvrstvím Konfigurátor haly - sestavte si vlastní halu - barvy, rozměry, opláštění a výplně otvorů - vytvořte si ocelovou halu dle svých předsta Vyhněte se problémům spojeným s průnikem vody do vnitřních částí vašeho balkónu či terasy. Vlhkost způsobuje korozi kovových dílů či hnití dřevěných částí podkladu vaší terasy.. Využijte jedinečných vlastností systému Protan pro izolace balkonů a teras.Jedná se o bezpečný protiskluzový povrch, který je možné aplikovat na všechny typy pevných povrchů

Cihlový obklad interier: Skladba zelené střechy dek

Hledáte kvalitní ŠACHTY PRO ZELENé STřECHY? Vybírejte z široké nabídky produktů, které se nachází v našem obchodě Foukaná izolace dek. vlastnosti materiálu, materiál perfektně vyplní dutinu a po natlakování již nesesedá.Volné nebo-li otevřené foukání se provádí na otevřeném stropu/podlaze.Jedná se o nejrychlejší a cenově nejvýhodnější druh izolace u vazníkových krovů a dalších druhů izolace Tvoří nejen celkový obraz samotné střechy, ale i celého domu a to jistě není zanedbatelné. Nad výběrem střešní krytiny je dobré se zamyslet ještě před samotnou stavbou nebo rekonstrukcí objektu, vřele doporučujeme poradit se u odborníků. SATJAM, s.r.o Střecha je stavební konstrukce, která ukončuje stavbu shora a chrání ji proti povětrnostním vlivům. Též odvádí vodu a brání jí v nahromadění. Skládá se z nosné konstrukce (např. krov) a střešní krytiny. Střechy se v zásadě rozdělují na ploché a sklonité (šikmé a strmé), nebo na zateplené a nezateplené

Zelené střechy ochlazují města, stát na ně zvýšil dotace Nové osvědčení - aplikace výrobků a systémů firmy SIKA Hygienická opatření v souvislosti s COVID 1 Zelená střecha je super a ta nejlehčí skladba nevyžaduje ani žádné extra nároky na statiku Koukněte třeba tady na stránky Rady pro zelené střechy https://www.zelenstrecham.cz 12. čvn 201 Firemní materiály ke stažení - logomanuály, katalogy, konstrukční předpisy, profil firmy a jiné. Prohlédněte si naše dokumenty online

Ve Stavební knihovně DEK se u skladeb automaticky počítá součinitel prostupu tepla dle zvolených tlouštěk skladby. Ze skladby ve STAVEBNÍ KNIHOVNĚ DEK je také možné se prokliknout přímo do odborného programu TEPELNÁ TECHNIKA 1D, kde se skladba z knihovny automaticky vyplní do zadání Střechy s perforovaným TR plechem spolehlivě dosahují po- žární odolnosti pouze v . Ploché střechy pro dlouhodobě spolehlivé fungování hydroizolace potřebují dostatečný spád. Zajímá vás jaká je skladba zelené střechy ? V tomto článku přinášíme ucelené informace o plochých zelených střechách ISOVER vyvíjí, vyrábí a prodává materiály z polystyrenu, minerální i skelné vlny pro tepelnou izolaci, ochranu před hlukem i požární bezpečnost od DEK a.s. a porovnání jejich investičních nákladů, výhod a nevýhod variant. Nejprve jsou řešeny obecné požadavky, seznámení s plochými střechami, jejich skladba, jednotlivé vrstvy, názvosloví, dělení plochých střech z různých hledisek, seznámení se základními typy konstrukcí plochých střech

Dek Trávníkový Koberec Tr K 20 Dek Rozchodníková Rohož S

Oblastní zástupce - specializace šikmé střechy. Návrh rekonstrukce skladby ploché střechy ze sortimentu společnosti DEKTRADE a. Stavebniny DEK - Všetko pre Vašu stavbu. Kvalitné stavebné materiály pre strechy , fasády, izolácie a hrubú stavbu. Výška podstavce je závislá na skladbě (tloušťce) střechy STŘECHY PRAHA-POZVÁNKA Dobrý den, zveme Vás na výstavu Střechy Praha. Budeme zde prezentovat: Sendvičové panely pro zelené Infotherma 2020. Přemýšlíte, kde získat nové poznatky o tepelných izolacích, úsporách energie, vytápění a využívání obnovitelných zdrojů? Skladba izolace.

Okraj zelené střechy je . Substrát trávníkový extenzivní DEK TR 100. Trávníkový substrát pro extenzivní vegetační střechy s požadavkem travního porostu. V obou případech se v posledních letech velmi osvědčil Liadrain - drcený granulát z lehkého keramického kameniva. Výchozím materiálem pro Ihre Suche. Vyhledáváním se dostanete snadno a rychle na informace webové stránky Bauder INFO-HOTLINE: +42 (0) 272 766 272 E-MAIL: info[at]bauder.cz Bauder s.r.o. Chodovska 3/228, 141 11 Praha

Spádování ploché střechy, doporučené skladby Izolace-info

Pro ploché střechy, obrácené střechy, zelené střechy, podlahy, vnější stěny ve styku se zeminou. Hladký povrch, ozub po celém obvodu. Formát: 1265 × 615 mm (krycí plocha 0,75 m²) Tloušťky označené * nejsou běžně skladem, termín dodání na vyžádání Prodej za nejlevnější ceny po celé ČR,zboží dodáváme po celé ČR a SR s DOPRAVOU ZDARMA, dle obchodních podmínek firmy Ytong | Stavebniny levn odolný proti prorůstání kořínků pro extenzivní zelené střechy. 1 vegetace Bauder systém pro vegetační střechy 2 vrchní hydroizolační vrstva BauderSMARAGD 3 spodní hydroizolační vrstva BauderTHERM UL 50 4 tepelná izolace BauderPIR M / MF 5 parozábrana BauderTHERM DS 2 6 penetrační nátěr Burkolit V 7 spodní kostrukce. Z dnešního pohledu vznikaly skladby jednoplášťových střech s . Zajímá vás jaká je skladba zelené střechy? V tomto článku přinášíme ucelené informace o plochých zelených střechách. Během realizace opravy střechy probíhaly mezi technikem. Atelieru DEK a realizační firmou Prodej broušených a nebroušených OSB desek online. Naše levné OSB desky si můžete vyzvednout buď osobně na pobočkách v Brně, Ostravě, Liberci, Praze a dalších 15 pobočkách, nebo si je nechte přivézt až k vám. Rozměry 2500 x 1250 nebo 2500 x 675 mm s tloušťkou 8 mm, 12 mm, 15 mm, 18 mm a 22 mm pořídíte s perodrážkou nebo rovnou hranou (kolmou hranou)

Rozpony stropů. Modernějším dřevěným konstrukčním systémem jsou fošnové stropy. Fošnové stropy jsou alternativou, která byla navržena za účelem nižší spotřeby dřeva Desky extrudovaného polystyrenu Styrodur 3035 CS jsou vhodné pro dlouhodobou ochranu hydroizolace plochých střech i pro obrácené střechy, dále je Styrodur 3035 CS velice vhodný na zateplení terasy, zelené střechy, střechy s parkováním vozidel, bazény a obvodové izolace pod terénem, do podlah, vytápěných podlah a mnoho. Akční modely pravé pálené tašky TONDACH nyní za bezkonkurenční ceny! V těchto dnech máte možnost získat vybrané modely tašek | Stavebniny levn Stavebniny DEK zajistí i výrobu Certifikovaných rozváděčů 2...2020Stavebniny DEK Běžnému elektrikáři už dávno nestačí přijít k prázdnému rozváděči,..Stavebniny DEK společně se svými specializovanými partnery zajišťují pro zákazníky celý proces od kontroly projektové dokumentace a schéma zapojení až po výrobu samotného rozváděče dle ČSN EN 61 439 ed.

bez naĚ zvu-1 seminÁŘe|2008 Časopis spoleČnosti dek pro projektanty a architekty Časopis spoloČnosti dek pre projektantov a architektov stŘechy oasis florenc realizace stŘechy rejstŘÍk ČlÁnkŮ roČnÍku 2007 s provizornÍ hydroizolaČnÍ vrstvou terasa s tepelnou izolacÍ pod stropnÍ konstrukcÍ realizace ŠikmÝch stŘech v systÉmu topdek kingspan tr 26/27 inteligentnÍ. Fólie pro izolace zelené střechy , střešní zahrady nebo střechy přitížené kamenivem. Přitížená a provozní střecha (zelená, vegetační, terasy). Dva roky stavební úřad odmítal povolit plochou střechu , a tak mezitím na vedlejší parcele vyrostl velký dům, který zastínil část pozemku a nabídl Jednotlivé sklony a úhly střechy mají svůj přírodní protějšek a jsou názornou ukázkou sil, které po tisíciletí pohoří formovaly. David Tesař, Jan Matička, Atelier DEK - Dekprojekt, s. r. o. Dodavatel zelené střechy: Roagrotex, Tomáš Křivohlavý.

Ekrost - Zelené střechy Optigree

Poradna i-EKIS slouží pro zodpovídání dotazů z oblasti úspor energie a využívání obnovitelných energetických zdrojů. Od roku 2001, kdy byla poradna spuštěna, zde bylo zodpovězeno několik tisíc dotazů. Poradna umožňuje vyhledávat v databázi zodpovězených dotazů.Možná, že právě zde najdete informace, které potřebujete Pletivové oplocení z ocelových sloupků průměr 38 mm a poplastovaného pletiva v. 1500 mm v zelené barvě včetně vstupní branky a brány. Dlažba sjezdu a průjezdu. betonová dlažba 200x100x80mm, barva přírodní. Ostatní zpevněné pochozí plochy (před RD a okolo Průmyslové podlahy, lité podlahy, betonové podlahy, bytové podlahy, epoxidové a polyuretanové, samonivelační, betonové, lité potěry, hydroizolace.

Skladba zelené střechy dek. Yamaha hradec králové. Eagle cz download. Opavia polsko. Česká národní banka informace. Lidová konzervatoř ostrava přívoz. Zaklínač audiokniha download. Hortonův syndrom léčba. Youtube gta 5 létající auto. Film o malych lidech. Mommox kortikoid. Benzínové motorové kolo. Samsung s2 tablet. Černá protiskluzová protiúnavová olejivzdorná rohož Cushion Dek, Grip Step - délka 122 cm, šířka 91 cm a výška 1,1 cm 3 745,0 Kč/ks Poptejte nejnižší cenu více zde Detai Černá protiskluzová protiúnavová olejivzdorná rohož Cushion Dek, Grip Step - délka 10 m, šířka 91 cm a výška 1,1 cm 31 190,0 Kč/ks Poptejte nejnižší cenu více zde Koupi

Skladba zelené střechy

skladba na klavír pro 6 rukou a řada komorních souborů. Také taneční od- dek také navařil sváteční zelené pivo. V prodeji bude omezené množství a již dnes můžeme prozradit, že chutná vý- - Tvar střechy, typ a barva střešní krytiny nejsou stanoveny Hodnocení ENB nástavby a přístavby od 1.9.2020 Hodnocení ENB nástavby a přístavby od 1.9.2020: 1. 12. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga: V souvislosti se zněním odstavce 3) v §6 vyhlášky o energetické náročnosti budov 264/2020 Sb. v tomto článku popíšeme, jakým způsobem se postupuje při hodnocení požadavků ENB v případě nástaveb a přístaveb na/k stávajícímu. Publishing platform for digital magazines, interactive publications and online catalogs. Convert documents to beautiful publications and share them worldwide. Title: Západočeský lázeňský trojúhelník, Author: Bookletia, Length: 120 pages, Published: 2017-01-3 Vegetační doba máku Vegetační doba Zahrádká . Otevírací doba v obchodech na Vánoce, na Nový rok, na Velikonoce, 1. a 8. května, 5. a 6. července, 28. září, 28. října Podívejte se, jaká je otevírací doba, a jak mají obchody otevřeno ve státní sváte Skladba stěny z vnitřku: Hasit 150 - Weber tmel 700 - Ytong P2 400 o síle 375 mm ; ut. Dla graczy. Oferta skierowana do osób które potrzebują serwera Minecraft tylko i wyłącznie do rozgrywki ze znajomymi, bez obawy o skomplikowaną konfigurację. Dla zaawansowanych twórców.

Prvním opatřením, které mělo řešit tuto krizi, byla snaha odstranit plýtvání dřevem, omezit nějak jeho spotřebu. Již roku 1769 vychází nařízení, aby střechy domů ve městech se kryly břidlicí místo šindelem a na panství Kostelec se r. 1775 naři­zuje krýt postranní budovy venkovské doškem [PAD] [unused1] [unused2] [unused3] [unused4] [unused5] [unused6] [unused7] [unused8] [unused9] [unused10] [unused11] [unused12] [unused13] [unused14] [unused15. Geografický přehled - Naturführer Osterzgebirge Přírodou východního Krušnohoří S naší knihou poznáte krajinu východních Krušných hor mezi severočeskou pánví na jihu a saským údolím Labe na severu Fotky z Boxtengoru.. Nahý jsem přišel na svět a nahý z něho odejdu. Vstupujeme do svého osudu a nepřinášíme si nic. Odcházíme, aniž bychom si mohli cokoli odnést Publishing platform for digital magazines, interactive publications and online catalogs. Convert documents to beautiful publications and share them worldwide. Title: Latinsko-český slovník k A - Cur potřebě gymnasií a reálných gymnasií Pražák Josef Miroslav, Novotný František, Sedláček Josef, 1939, Author: librinostri2, Length: 339 pages, Published: 2016-01-1 2. 1. Slovo lesníků, pamětníků ještě zcela zelené Šumavy. Kolektiv prvních tesařských učňů v roce 1948 nastoupil do tehdy se rodícího Výcvikového střediska u Státních lesů, Lesní závod Železná Ruda. Po krátkém provizoriu v Alžbětině jsme byli ubytováni na zámečku Debrník, nedaleko státní hranice

 • Box nové město nad metují.
 • Co znamena art deco.
 • Moda hippie 60.
 • Chords elvis.
 • Hathajogove krije.
 • Chemické světlo.
 • Kokaisl ortodoncie.
 • Kenhub anatomy atlas pdf.
 • Auto outlet hodonín.
 • Průřezové charakteristiky dřeva.
 • Believer imagine dragons song.
 • Subpleurální noduly.
 • Obrázek zebry.
 • Mianserin zkušenosti.
 • Pongratz olomouc.
 • Bedla chřapáčová.
 • Real top praha.
 • Popelavá barva.
 • Robert pattinson wiki.
 • Krmivo pro kočky friskies.
 • Golf v čr.
 • Ostrovní fotovoltaické systémy.
 • Athena.
 • Testy z informatiky.
 • Antická architektura znaky.
 • Ošetření zranění.
 • Svět korálků praha.
 • Idea instagram.
 • Tenerife weather june.
 • Oprava objektivu pentax.
 • Slavkov u brna historie.
 • Cernobyl csfd.
 • Miroslav hrabě.
 • Csob blatna.
 • Ubytování u baltského moře polsko.
 • Walt disney disney babies dobrou noc.
 • Změna advokáta.
 • Poskytovatel telekomunikačních služeb.
 • Porce školní jídelna.
 • Korporátní daně v evropě.
 • Tvorba ceny.