Home

Sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes desítku pracovní listy

Jak vysvětlit dítěti odčítání přes desítku - Škola Zvesel

Sčítání odčítání datakabinet

 1. Sčítání s přechod. přes desítku do 100: 2. písemné sčítání do 20: Odčítání s přech. přes desítku do 100: Odčítáme od 14: Písemné sčítání do 100 s přechodem: 3. matematické LUŠTĚNKY: 7. matematické LUŠTĚNKY: Odčítáme od 15: Písemné odčítání do 100 s přechodem: Odčítáme od 16, 17 a 18: Menšenec a.
 2. Pracovní listy - sčítání. Pracovní listy k písemnému sčítání dvojciferného čísla s jednociferným, Pracovní listy k písemnému sčítání dvou dvojciferných čísel do 100 bez přechodu přes základ, Pracovní listy k písemnému sčítání dvou dvojciferných čísel do 100 s přechodem přes základ, Pracovní list na.
 3. ČÍSLA A POČETNÍ OPERACE - pracovní listy : Sčítání s přechodem desítky v oboru čísel do 20: doc: pdf: Sčítání s přechodem desítky v oboru čísel do 20, procvičování: doc: pdf: Odčítání s přechodem desítky v oboru čísel do 20: doc: pdf: Sčítání a odčítání s přechodem desítky v oboru čísel do 20: doc.
 4. Odčítání přes desítku v oboru N_0-100. slovní úlohy, příprava na násobilku, sčítání s přechodem přes desítky, odčítání s přechodem přes desítky. hodnocení lekce . Násobilka 1, 2. Sčítání a odčítání do 1000_pracovní list s výsledky. Základní pojmy:.
 5. Sčítání a odčítání do 100. Sčítání a odčítání do 100 bez přechodu desítky, číselné řady, matematické hady jsou v práci pro interaktivní tabuli. Pro 2.ročník. vložil: petinav. 3. vloženo: 06.06.201
 6. Sčítání a odčítání do 20. Sčítání a odčítání s přechodem přes desítku. Číselná řada 0 - 100. Určování počtu desítek a jednotek. Porovnávání čísel. Ajina.eu - pracovní listy do angličtiny Návštěvnost 2020 ŠKOLÁKOV Na webu.
 7. sčítání a odčítání do 100. navŠtivte nÁs na naŠÍ novÉ adrese. skolakov.eu hravÉ spojovaČky: sČÍtÁnÍ do 100 bez pŘechodu pŘes desÍtku: odČÍtÁnÍ do 100 bez pŘechodu pŘes desÍtku: sČÍtÁnÍ do 100 s pŘechodem pŘes desÍtku: odČÍtÁnÍ do 100 s pŘechodem pŘes desÍtku . menu. Český jazyk 2. třída; Český.

- do 100 cv.1; - do 100 cv.2 s přechodem (typ 23 - 9) Sčítání dvojciferných čísel (typ 40 + 32) Odčítání dvojciferných čísel (typ 82 - 42, 76 - 30) Sčítání s přechodem přes 10 (5 cvičení) Odčítání s přechodem přes 10 (5 cvičení) Sčítání a odčítání do 100 - s přechodem (nejtěžší typ příkladů Rovnice do 10. Sčítání a odčítání do 20. Rovnice do 20. b) s přechodem přes základ 10. Sčítání a odčítání do 20. Rovnice do 20. Sčítání a odčítání do 20 - rozklady . Sčítání a odčítání - 2. ročník. Sčítání a odčítání bez přechodu (do 100) Sčítání a odčítání s přechodem (do 100) Sčítání. Slovní úlohy na sčítání a odčítání do 100 část 3. K postupu na další úroveň odpověz správně 5 z 7 otázek. Náročnější slovní úlohy s více než a méně než (do 100) K postupu na další úroveň odpověz správně 5 z 7 otázek Odčítání do 20 (příklady typ 14 - 4) Sčítání a odčítání do 6: Sčítání a odčítání do 20 (typ 10+4, 14-4) Procvičujeme počítání do 6: Sčítání do 20 bez přechodu desítky: Číslo 7, číselná řada, porovnávání, rozklad: Odčítání do 20 bez přechodu desítky: Sčítání a odčítání do 7: Sčítání a.

Prezentace s úkoly Prezentace a pracovní listy jsou navzájem propojeny. Animací v prezentaci jsou uváděna řešení úkolů. Materiál je určen žákům 2. ročníku. Opakuje a prohlubuje se zde sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes 10. Prohloubením je zde vztah o n větší, menší, význam závorek v matematických. Všechna výuková videa k Matýskově matematice přehledně vyhledáte na http://www.matyskova-matematika.cz/ Použitá literatura: NOVOTNÝ, M.,NOVÁK, F. Úvodní stránka > Počítáme do 20 s přechodem přes desítku. 20.09.2013 14:02 Sčítání a odčítání do 20 s přechodem (postup jako našem v pracovním sešitě) Přechod do 20 - do čísla 11 - 10 cvičen. 12) je důležité především při znázorňování sčítání a odčítání jednociferných čísel s přechodem přes základ 10, čímž se dobře znázorní postup výpočtu pomocí vhodného rozložení sčítance - menšitele na sčítance. Využití pohybu figurky po hrací dráze (viz příloha, obr Aktivita slouží k procvičení sčítání a odčítání do 20. Prezentace s úkoly Prezentace je propojena s pracovními listy, po jejím spuštění jsou animací uváděna řešení úkolů. Materiál je určen pro žáky 1. ročníku v období, kdy počítají do 20. Nacvičuje se sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes.

Vypočítej a napiš do okénka správné výsledky. Pak stiskni KONTROLA. 9+7= 14-6= 13-8= 11-5= 17-8= 9+4= 12-6= 16-8= 4+9= 5+8= 13+3= 16-5= 8+4= 11-8= 13-9= 6+7 Sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes desítku 5 x 5 bez nápovědy. Sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes desítku 5 x 5 bez nápovědy barevně. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR Sčítání do 20 s přechodem přes desítku Pracovní sešit obsahuje sčítání a odčítání dvouciferných čísel s přechodem přes desítku v oboru čísel do 100, násobení a dělení dvěma (třemi, čtyřmi), porovnání čísel rozdílem a matematický význam závorek Článek je metodickým průvodcem pro učitele k digitálním učebním materiálům (prezentace, pracovní listy) Prvňáci a matematika, Sčítání, odčítání do 20 s přechodem přes základ, který je patnáctým a posledním tématem kolekce Prvňáci a matematika. Je zde naznačen postup při nácviku příkladů sčítání a odčítání jednocifrných čísel do 20 např. 8 + 7. Sada obsahuje 32 barevných kartiček se zadáním příkladů na procvičování Sčítání a odčítání do 100 s přechodem desítky. Kartičky jsou rozděleny na 4 skupiny podle 4 typů zadání, každá skupina má svoji barvu a obsahuje 8 kartiček s různými příklady stejného typu

Prezentace a pracovní listy jsou navzájem propojeny. Animací v prezentaci jsou uváděna řešení úkolů. Materiál je určen žákům 3. ročníku. Toto téma je zaměřeno na pamětný a písemný postup sčítání a odčítání do 1000. Navazuje na téma Třeťáci a matematika XII, Poznáváme čísla do 1000 a na témata Třeťáci a matematika IX, sčítání odčítání. Pracovní listy 44188; Pracovní list obsahuje příklady na sčítání do 20 s přechodem přes desítku a jednoduchou slovní úlohu. Klíčová slova: sčítání do 20 s přechodem přes desítku: Relevantní materiály: Další materiály autora Další materiály stejné kategori Děti procvičují sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes desítku, číselné řady 1 až 100 a sčítání a odčítání do 100 s přechodem násobků deseti. Pomocí výsledků luští tajenky, což je více motivuje k počítání. Text a tajenky na sebe navazují a vytvářejí dva jednoduché příběhy - O veselém klaunovi a jeho autíčku a O báječných prázdninách pracovní sešit - str.21 - 22 písanka - procvičování písmen E,j,p,g,G - str. 24 - 27 hravá čítanka - 34 - 37 Matematika - sčítání a odčítání s přechodem přes desítku do dvaceti. Str.40 - 43. Geometrie - bod, str.8

Sčítání a odčítání do 100

8. Sčítání dvojciferných čísel v oboru do sta s přechodem přes základ 16 + 25 = 16 + (20 + 5) = (16 + 20) + 5 = 36 + 5 = 41 - využíváme rozkladu druhého sčítance na desítky a jednotky 25 rozložím na 20 a 5, počítám 16 + 20 = 36 a 36 + 5 = 41 Odčítání (typy příkladů) 1 Sčítání a odčítání do 100 s přechodem desítky - Pracovní sešit 3. Prostřednictvím zajímavých a motivačních úkolů rozvíjí dítě své logické uvažování a matematickou i finanční gramotnost. Ve slovních úlohách řeší problémové situace z reálného života, a díky tomu promý.. Řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje Odčítání s přechodem přes desítku do 100 VV , PČ - znázorňování, modelování, užití a modeluje osvojené početní operace barev, vystřihování zvládá sčítání a odčítání v oboru do 100 s přechodem desítky, Řešení slovních úloh v oboru do 100 Pracovní listy - sčítání. Pracovní listy k písemnému sčítání dvojciferného čísla s jednociferným, Pracovní listy k písemnému sčítání dvou dvojciferných čísel do 100 bez přechodu přes základ, Pracovní listy k písemnému sčítání dvou dvojciferných čísel do 100 s přechodem přes základ , Pracovní list na. Cílem prezentace je procvičení učiva - sčítání, odčítání v oboru 0-20 bez přechodu i s přechodem desítky

Počítáme do 100 :: PROCVIČOVÁNÍ PRO 1

 1. Sčítání a odčítání do 20 s přechodem 6 + 7 = 13 Tisk do PDF. Matematika pro 3. třídu. Sčítání a odčítání do 100 83 - 55 = 28 Tisk do PDF. Sčítání a odčítání do 1000 Za prvních 14 dní provozu jste již online vyplnili přes 12.000 cvičení
 2. POČÍTÁME DO 20 S PŘECHODEM PŘES DESÍTKU Celý příspěvek | Rubrika: PRVNÍ TŘÍDA. POČÍTÁME DO 20 - TEST. 16. 11. 2014 19. 2. 2011 SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ V OBORU 0 - 20 Celý příspěvek | Rubrika: PRVNÍ TŘÍDA. SPOJOVAČKY. 17. 8. 2010 LISTY K PROCVIČOVÁNÍ PSANÍ A POČÍTÁN.
 3. Příslušenství k Sčítání a odčítání do 100 s přechodem desítky - Pracovní sešit 3 z obchodu Dobré knihy Čtení s porozuměním a hry s jazykem - Jiřina Čtení s porozuměním a hry s jazykem - dětská naučná edice Kniha je určena dětem ve věku 6 až 10 let, všechny strany jsou ilustrované
 4. čtverce - sčítání, odčítání do 20 s přechodem přes desítku. spodoba 2. sčítání, odčítání do 20. hádanky s párovými souhláskami. bingo - sčítání, odčítání do 20 s přechodem přes desítku pyramidy cestujeme bludištěm číselná řada do 100 opakování učiva - leden čísla do 100 tajenky čísla 0 - 100
 5. Sada kartiček M6 - sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes 10 - Mgr. Zdena Rosecká (2-17) ISBN: NNS2-17. Nakladatelství Nová škola Brno. Sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes 10.Karty s příklady - didaktická pomůcka, slouží k procvi..

Marie Eichlerová, Hana Staudková, Ondřej Vlček, ilustrovali Zdeněk Miler, Kateřina Lovis Pracovní sešit obsahuje sčítání a odčítání dvouciferných čísel s přechodem přes desítku v oboru čísel do 100, násobení a dělení dvěma (třemi, čtyřmi), porovnání čísel rozdílem a matematický význam závorek. Geometrie: měření a rýsování úseček dané délky. Sčítání a odčítání do 1000 bez přechodu desítek 5 17 7-8 Sčítání a odčítání do 1000 spřechodem desítek 5 25 8-11 Násobení a dělení do 100, násobky 100 7 32 12-13 tabulky s násob. fólie Jednotky délky ( mm, cm, m ) 2 48 8-11 vpisován

Materiál generuje náhodné příklady na přičítání a odčítání jednociferného čísla i s přechodem přes desítku. Jedná se o pracovní list určený k tisku. Očekávaný výstup: provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly Sloupečky s přechodem přes desítku.xls DORŇÁKOVÁ, Ludmila. Sloupečky s přechodem přes desítku. Metodický portál. Numerace do 100. Pracovní listy pro ZŠ praktickou, 5., 6. ročník. Materiál slouží k procvičování numerace do 100 s přechodem desítek, výpočtem příkladů a zakreslením výsledků do tabulky vznikne obrázek - písmeno, slovní úlohy, číselné řady, písemné sčítání a odčítání. Odkaz ke stažení. Numerace do 1000. Jiří Volf: Počítáme zpaměti 2 Pracovní sešit k procvičování sčítání a odčítání do 100 pro 2.a 3..roč.ZŠ Pracovní sešit k procvičování sčítání a odčítání do 100 obsahuje 112 sloupců pětiminutovek. Kontrolu správnosti výpočtů si mohou žáci sami kontrolovat podle připojených výsledků Parametry produkt.. Slovní úlohy na sčítání a odčítání v oboru 0-100. 27. 6. 2006. Slovní úlohy Klikni na kytičku a můžeš počítat Sčítání a odčítání do 100. Pracovní listy pro postupný nácvik pamětného sčítání a odčítání v oboru do 100. Žák může pracovat přímo na počítači. Pro kontrolu správnosti se políčko se správným výsledkem zabarví zeleně. Všechny pracovní listy můžeme také vytisknout a žákům Lubomír Šár

Pracovní sešit k zábavnému procvičování matematiky pro malé počtáře. Děti procvičují sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes desítku, číselné řady 1 až 100 a sčítání a odčítání do 100 s přechodem násobků deseti. Pomocí výsledků luští tajenky, což je více motivuje k počítání Sčítání a odčítání do 100. 421 stažen informatika, PL pro sam. práci žáků, kontrolní list s výsledky, listy EXELu pro společnou kontrolu, je možné využít pro předmět informatika na 1.stupni ZŠ Nácvik sčítání s přechodem přes desítku pomocí rozkladu čísla Sčítání a odčítání pod sebou 2. V sadě najdete 36 kartiček s příklady na sčítaní a 36 kartiček s příklady na odčítání. Všechny příklady jsou v zápisu pod sebou, do 1000 a s přechodem přes desítku

Luštěnky Matematika 2

pracovní listy - počítání do 100; AJ. barvy; UČ: str. 4 - barvy zpaměti; PS: str. 4 - cv. 1; procvičování sčítání do 100 s přechodem přes desítku - písemně i pamětně sčítání a odčítání do 10 - trénink pamětného sčítání a odčítání. Pracovní sešit obsahuje sčítání a odčítání dvouciferných čísel s přechodem přes desítku v oboru čísel do 100, násobení a dělení dvěma (třemi, čtyřmi), porovnání čísel rozdílem a matematický význam závorek. Geometrie: měření a rýsování úseček dané délky, vrcholy stran čtverce, obdélníka a. » Tři herní plány na sčítání do 10. » Tři herní plány na odčítání do 10. » Dva herní plány na sčítání do 20. Čeština. Jak na vyjmenovaná slova. Ucelený soubor, kde o vyjmenovaných slovech najdete naprosto vše. Hravá abeceda ČÍSEL S PŘECHODEM PŘES DESÍTKU. Odčítání dvojcif. čísel. Uč. str. 35 / cv. 6 - vzorový příklad, ukázka odčítání s rozkladem na celou desítku a jednotky. Důkladně přečíst§ Uč. str. 35/ cv. 7, 9 a 10 - přes fólii. Uč. str. 34(cv. 8- do sešitu, zápis, výpočet a odpověď. Sčítání dvojcif. čísel s přechodem. Sčítání s přechodem přes desítku; Odčítání s přechodem přes desítku; Počítání do 100 Pracovní sešit. Matematika se Čtyřlístkem 2/2. 55 Kč s DPH. více informací.

Písemné sčítání a odčítání :: Vítejte ve třídě U Mufa

Video: Matematika 2. ročník :: ZŠ Školn

Výukový portál [] 1

Děti procvičují sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes desítku, číselné řady 1 až 100 a sčítání a odčítání do 100 s přechodem násobků deseti. Pomocí výsledků luští tajenky, což je více motivuje k. sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky. Obor přirozených čísel do dvaceti s přechodem desítky. sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes desítku . rozklad čísel. porovnávání čísel. řešení a vytváření slovních úloh v oboru 20 Je možné zakoupit stíratelné pracovní listy, které jsou laminované a jemožné je používat opakovaně. Produkt Sčítání a odčítání pod sebou 2 můžete zakoupit iv jednodušší variantě, Sčítání a odčítání pod sebou 1, pro mladší děti.Žáci si můžou vylosovat kartičku se zadáním, které budou počítat Počítáme do 20 s přechodem přes desítku 23.09.2018 20:45 Sčítání a odčítání do 20 s přechodem (postup jako našem v pracovním sešitě) Přechod do 20 - do.. Dumy.cz - sdílejme společně. Aktivity a DVPP pro MŠ a ZŠ v dnešní Covid době Nyní je ta správná doba pro zajištění DVPP a aktivit ITveSkole.cz.Nyní si můžete vybrat ty nejžádanější termíny, propojit DVPP a aktivity s ICT vybavením a tvorbou výstupů šablon

Online knihkupectví Knihy.ABZ.cz - aktuální nabídka titulů z kategorie: Knikupectví > Naučná literatura > Učebnice > Pracovní sešity Sada se zaměřuje především na sčítání a odčítání v oboru do 20 s přechodem přes desítku, ale také bez přechodu. Další pracovní listy se již zaměřují na sčítání a odčítání v oboru do 100. S těmito počty souvisí také pojmy sčítanec, součet, menšenec,. Děti procvičují sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes desítku, číselné řady 1 až 100 a sčítání a odčítání do 100 s přechodem násobků deseti. Pomocí výsledků luští tajenky, což je více motivuje k počítání Sada obsahuje 32 barevných kartiček se zadáním příkladů na procvičování sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky zpaměti. Kartičky jsou rozděleny na 4 skupiny podle 4 typů zadání, každá skupina má svoji barvu a obsahuje 8 kartiček s různými příklady stejného typu

Matematika Materiály Pomoc učitelů

 1. ovat, rozstříhat - na každé A4 jsou dvě hry, je možné hrát i ve skupinách jako jednu velkou hru - rozdáme dětem do lavice, žáci si najdou karty pravda - lež a přikládají
 2. Pracovní list - procvičování sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes desítku. Stáhnout soubor . Soubor: vy-32-inovace-sada-xvi-m-dum-9.doc: Velikost: 206 KiB: Autor: Mgr. Lada Burgetová Učme se společně s talentify.me.
 3. V prvním dílu pracovního sešitu se děti naučí sčítat a odčítat čísla v oboru do 100 s přechodem přes desítku (sčítání a odčítání s jednociferným číslem), rýsovat, měřit, zapisovat a porovnávat úsečky, používat jednotky času a časové údaje
 4. Sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes desítku Cvičení Cvičení. Číselná osa Cvičení. Stále si opakujte násobky 5, 6, 7 (příklady na násobení a dělení)! Také nezapomeňte na sčítání a odčítání v oboru do 1 000 (i s přechodem)
 5. M počítání: pamětné sčítání a odčítání do 100 pomocí rozkladu s přechodem přes desítku, trojciferná čísla: rozklad na stovky, desítky, jednotky - 3 různé způsoby, znázorňování penězi, zvětši x zmenši číslo o 1, o 10, o 100, orientace v čase, geometrie: geometrické útvary, rýsování přímek, bodů a.

Matematika 2. tříd

- porovná čísla do 100, používá symboly > < = - orientuje se na číselné ose - sčítá a odčítá dvojciferné a jednociferné číslo v oboru do 100 s přechodem přes desítku - užívá sčítání a odčítání při řešení praktických úloh - řeší slovní úlohy s porovnáváním čísel do 100 Matematika - pracovní sešit - dodělat cvičení na str.6. 7(nedělat cv. 8 na str.6), nové - odčítání s přechodem přes desítku do 100 str. 8 a 9 celé (zelená cvičení napsat na papír - domácí sešit nemají, nedělat cv.3 na str.9 a zkoušku u cv. 4 na str. 9

Sčítání a odčítání do 100 :: ŠKOLÁKO

ČÍSELNÝ OBOR DO 1 000 : POROVNÁVÁNÍ ČÍSEL : SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ DO 1 000 ZPAMĚTI: SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ DO 1 000 - hry a cvičení na procvičení sčítání a odčítání bez přechodu i s přechodem desítky : PÍSEMNÉ SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ DO 100 Opakování sčítání a odčítání do 20 (13 karet) Sčítání a odčítání do 100 bez přechodu přes desítku (17 karet)Sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes desítku (32 karet) Úvodní a pomocné karty Počítání z hlavy děti motivuje ke každodennímu a samostatnému procvičování, a to díky vlastní kontrole bez stresu Název materiálu - Sčítání a odčítání čísel v oboru do 100 bez přechodu i s přechodem přes desítku. Číselná osa. Anotace Pracovní list k hravému procvičování sčítání a odčítání čísel v oboru do 100 s přechodem i bez přechodu před desítku a k orientaci na číselné ose. List obsahuje několik aktivit Pracovní sešit PS s. 10/3, PS s. 11/4,5: Pracovní sešit. sčítání a odčítání čísel v oboru 0 -20 s přechodem přes desítku - sčítá a odčítá do 20 s přechodem přes 10 PS s. 12/4,5. PRV . Ovoce a zelenina - umí pojmenovat ovoce a zeleninu - rozeznají ovoce Ma- pokračování - Sčítání a odčítání s přechodem přes desítku, především do 12 - učíme se rozklad druhého sčítance - zobrazení tohoto typu poč. operace na číselné ose - slovní úlohy. Prv- Podzim - podzim v lese a u rybníka. Aj-Barvy - procvičování - říkadla, pracovní listy, hr

Počítáme do 100 :: V lese na jehlič

 1. Sčítání a odčítání do 20: sloupečky příkladů Sčítání a odčítání do 20: skolakov.eu Procvičování do 20 s přechodem přes desítku: několik cvičení Počítáme do 20: pracovní listy a cvičen
 2. Nová pracovní učebnice Matematika pro 2. ročník ZŠ je součástí ucelené řady učebnic matematiky na 1. stupni. Obsahuje učivo: počítání do 100 (sčítání a odčítání desítek, závorky), sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes základ 10, řády - jednotky, desítky, stovky, sčítání a odčítání bez přechodu přes základ 10 typu 41 + 7, 30 - 9.
 3. M: sčítání do 100 s přechodem přes desítku - str. 6/2 (bez znázornění), 4, (cv. 3 už bylo dříve), str. 7/6 (zatím jsme nekroužkovali bližší desítku), DÚ - cv. 1. Ke slovním úlohám se vrátíme později, nyní budeme sčítat a odčítat do 100 s přechodem přes desítku
 4. Očekávaný výstup: Žák sčítá a odčítá v oboru do 100 s přechodem přes desítku, žák násobí a dělí v oboru násobilek 1 - 5, žák řeší a vytváří slovní úlohy se dvěma početními úkony, žák zaokrouhluje dané číslo na desítky
 5. Počítáme s přechodem přes desítku - počítáme do 14; PS str. 27 - 29; Počítání zpaměti - str. 19 (kdo nemá ještě str.18, tak i tu) PL (Pracovní listy) - děti si domů odnesly ve folii 2 PL; ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Podzim - stromy a keře v lese; UČ - str. 10 -1

1.4 - zpaměti sčítá a odčítá jednoduché příklady do 100; násobí a dělí 1-5 1.5 - řeší jednoduché příklady se závorkami 1.5 - řeší příklady na sčítání a odčítání čísel do 20 s přechodem přes desítku Sada kartiček M3 - sčítání a odčítání do 20 bez přechodu přes 10: 1-17: 22,- Kč: 313. Sada kartiček M4 - sčítání do 20 s přechodem přes 10: 2-15: 22,- Kč: 314. Sada kartiček M5 - odčítání do 20 s přechodem pres10: 2-16: 22,- Kč: 315. Sada kartiček M6 - sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes 10: 2-17: 22. E-shopové listy Marie Eichlerová, Hana Staudková, Ondřej Vlček, ilustrovali Zdeněk Miler, Kateřina Lovis Pracovní sešit obsahuje sčítání a odčítání dvouciferných čísel s přechodem přes desítku v oboru čísel do 100, násobení a dělení dvěma (třemi, čtyřmi), porovnání čísel rozdílem a matematický význam. Sčítání a odčítání do 10 (16 karet) Sčítání a odčítání do 20 bez přechodu přes desítku (14 karet)Sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes desítku (20 karet)Sčítání a odčítání... Uložit ke srovnán

Na pracovní list opište zadání příkladu. Je možné zakoupit stíratelné pracovní listy, které jsou laminované a je možné používat je opakovaně. Produkt Sčítání a odčítání pod sebou 1 můžete zakoupit i v náročnější variantě - Sčítání a odčítání pod sebou 2, pro šikovnější nebo starší děti 3. ročník - Sčítání do 100 s přechodem přes desítku. Otestovat. 5. ročník - Jednotky objemu. Sčítání a odčítání s přechodem přes desítku.. Otestovat. 4. ročník - Jednotky délky.. Pracovní příležitosti A)Opakuj sčítání a odčítání dvojciferných čísel zpaměti B)Pozor! SČÍTÁNÍ S PŘECHODEM PŘES DESÍTKU - procvičuj C)ROZŠIŘUJÍCÍ: Slovní úloha D)Pozor! ODČÍTÁNÍ S PŘECHODEM PŘES DESÍTKU - procvičuj Český jazyk: Pracovní list číslo 1 A)Stavba slova - kořen slova, část předponová, část příponov Sešit je součástí sady 6 pracovních sešitů: Sčítání a odčítání do 20 Sčítání a odčítání do 100 bez přechodu desítky Sčítání a odčítání do 100 s přechodem desítky Násobení a dělení v oboru malé násobilky 0-5 Svět financí Geometri

Pracovní sešit obsahuje sčítání a odčítání dvouciferných čísel, sčítání a odčítání s přechodem přes desítku, násobení a dělení dvěma (třemi, čtyřmi), porovnání čísel rozdílem a matematický význam závorek. Geometrie: měření a rýsování úseček dané délky, vrcholy stran čtverce, obdélníku a trojúhe Matematika: procvičovat násobení a dělení dvěma, sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes desítku, v pracovním sešitě s. 21 zatím přeskočíme, doděláme až ve škole, s. 22/1 - doplnit; 18. 3. - středa. Český jazyk: Ps s. 36/1 a, b doplnit; Čtení: hlasité a tiché čtení (knihy, které mají děti rozečtené násobení a dělení v oboru 0-5, sčítání a odčítání do 100 s přechodem desítky - PS str. 8, 9, 10 datum odevzdání vždy ve stanoveném a předem domluveném čase e-milem nebo na meetu příběh My friend is a monster (procvičování učiva 1. lekce) - učebnice str. 9 3.B 08.30 - 09.15 9.30-10.15 10.30- 11.15 Pechov

cvičení M - Sweb.c

Poprosím rodiče, aby dali dětem do papírové obálky nebo sáčku. Děti mohou zkoušet přiřazovat k obrázkům příklady a výsledky. Aktivita na každý den, na chviličku. Děkuji. Procvičuj sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes desítku. matematika + -.jpg (101.42 kB Alter Matematické pětiminutovky 1. díl - Hana Staudková . Učební pomůcka pro 30 žáků. Obsahuje 7 sad po 30 listech pětiminutovek, které procvičují všechny spoje do 20 včetně příkladů na sčítání a odčítání s přechodem přes desítku

Sčítání a odčítání Aritmetika Matematika Khan Academ

Sčítání a odčítání dvojciferných čísel do 100, násobení a dělení 2,3,4. Pracovní sešit obsahuje sčítání a odčítání s přechodem přes desítku v oboru čísel do 100. Hravou formou... Uložit ke srovnán matematika - upevňování znalosti početních spojů do 100 - str. 29, 31cv. 10, 11. ČJS str.42 . úterý 25.3. český jazyk učebnice str. 71, pracovní sešit str.28 cv. 2. matematika - upevňování početních spojů do 100 bez přechodu desítky, sčítání a odčítání do 100 s přechodem desítky str. 25 . pondělí 24.3

Matematika. Pro 1. ročník Pro 2. ročník Pro 3. ročník Pro 4. ročník Pro 5. ročník Tematicky. M Sčítání s přechodem přes desítku do 100 (str. 6 a 7) - zkontroluji, až se vrátíme do . školy Pracovní listy - odeslat do pondělí 20.3 na email nebo do poštovní schránky Procvičovat pamětní počítání do 20 s přechodem desítky Prvouka Hodiny - poslat emailem do 20.3.,. číselné ose, procvičují čtení a zápis čísla, počítají po desítkách a po jedné v oboru do 100 a sčítají desítky v oboru do 100, opakují sčítání a odčítání v oboru do 20 s přechodem přes desítku. Materiály Programy Chytré dítě - Matematika 2 +3 - testovací úlohy (modrý bajtík

Seguinova tabulka - pracovní listy4Matematicke petiminutovky 1 dil | Sleviste
 • Odstranění oddílu word.
 • Lego mindstorms ev3 download.
 • Ultrazvuk v 7.týdnu těhotenství.
 • Trendy vlasy 2018.
 • Compeed tyčinka proti puchýřům.
 • Pražská defenestrace 1618 prezentace.
 • Lego batman csfd.
 • Vzdoropapež.
 • Pragomedika kariera.
 • Kysnutí mléka.
 • Sabat význam.
 • Popisná statistika excel.
 • Garáž prodej praha řepy.
 • Jak poznám vysoké napětí.
 • Věc na c.
 • Sešit a4 linkovaný tvrdé desky.
 • Řeky usa mapa.
 • Úprava fotek photoshop zdarma ke stažení.
 • Honda crv 2.0i vtec.
 • Základní škola,školní náměstí 6 sladkovského chrudim.
 • Puli štěňata.
 • Ego význam.
 • Bolest za kolenem.
 • Výstava synonymum.
 • Kara liberec forum.
 • Negrelli viaduct.
 • Dancing queen karaoke.
 • Lední bruslení.
 • Dlouhodobá předpověď počasí brno.
 • Jak zmenit zvuk messenger ios 10.
 • Philips série 5000 s5400 06.
 • Letní hudební festivaly 2019.
 • Lincolnův památník kniha.
 • Váha zakrslého králíka.
 • Albendazol diskuze.
 • Vaseline lip therapy.
 • Dodge ram 2500 bazar.
 • Kdyz se muz nerad liba.
 • 17. listopad 1989.
 • Kdy stříhat mateřídoušku.
 • University of amsterdam business administration.