Home

Kolmice

Rovnoběžky a kolmice - Procvičování online - Umíme matik

 1. Kolmice je přímka, která protíná jinou přímku a svírá s ní úhel 90°. Kolmost přímek p a q zapisujeme p \perp q. Dvě přímky, které jsou kolmé na nějakou třetí přímku a současně obě leží v jedné rovině, jsou rovnoběžky
 2. 4. Jak sestrojíme pravý úhel (kolmici) Nabízíme všechny materiály z této sekce na webu e-matematika.cz jen za 250Kč!Podpořte náš web odkazem!. Jazyková škola Březinka otevírá letní jazykové kurzy. Přátelské tvůrčí prostředí + velmi příznivé ceny
 3. kolmice. Nacházíte se ve vyhledávání křížovkářského slovníku, který právě zobrazuje veškeré shody, které nalezl pro hledaný výraz kolmice. Pokud zde nevidíte žádnou odpověď, kterou hledáte, zkuste nejdříve překontrolovat, zda jste zadali správně hledanou frázi
 4. Ten osnap odložená kolmice neumožňuje kombinaci s jinými uchopeními, takže přímá kolmice z průsečíku opravdu takto nepůjde. Buď tedy dle postupu od Romain nebo kolmici udělat kousek vedle a pomocí Move ji pak přetáhnout na správné místo
 5. kolmice. Právě si zobrazuješ nalezené výsledky hledaného výrazu kolmice.Pokud k tomuto spojení nevidíš správný výsledek a znáš ho, pomoz nám obohatit tento slovník a vlož jeho definici díky jednoduchému formuláři. Snažíme se postupně vlastními silami také rozšiřovat slovník, kdyby však každý návštěvník vložil pouhých několik výrazů, během několika.
 6. Datakabinet - kabinet moderního učitele, vzdělávací portál, kvalitní elektronické materiály a data, prezentace, výukové materiál

Jak sestrojíme pravý úhel (kolmici) - e-Matematika

 1. Kolmice - je geometrický útvar. Je to přímka, která protíná jinou přímku a svírá s ní pravý úhel..
 2. Lom od kolmice nastává v případě, že se paprsek šíří z opticky hustšího prostředí do prostředí opticky řidšího (α < β). Lom a odraz světla se doprovázejí. Speciální případ nastává, když je úhel lomu roven 90 o. Takový úhel dopadu se nazývá mezní úhel (αm). Je-li úhel dopadu větší než mezní úhel.
 3. Všechna výuková videa k Matýskově matematice přehledně vyhledáte na http://www.matyskova-matematika.cz/ Použitá literatura: NOVOTNÝ, M.,NOVÁK, F.
 4. Anotace: Mongeovo promítání - kolmice k obecné rovině. Autor: Mgr. Ivana Kuntová (Autor). Jazyk: Čeština: Očekávaný výstup: sestrojí kolmici k rovině a rovinu kolmou k přímce další materiály k tomuto očekávanému výstupu ». Speciální vzdělávací potřeb
 5. Kolmice Jaký je sklon(směrnice) kolmé sečny úsečky AB, pokud súradnice A[-4,-5] a B[1,-1]? Přímka Napište rovnici přímky rovnoběžné s 9x + 3y = 8, která prochází bodem (-1, -4). Napište ve tvaru ax + by = c. Přímky Najděte hodnotu t, pokud přímky 2tx + 5y-6 = 0 a 5x-4y + 8 = 0 jsou kolmé, rovnoběžné

Lom světla od kolmice Postupuje-li světlo do prostředí ve kterém se šíří větší rychlostí například z vody do vzduchu nastane lom paprsku od kolmice Konštrukcia kolmice k priamke AB, prechádzajúcej bodom P: 1. pomocná kružnica (červená) so stredom v P. Priesečníky kružnice s priamkou označíme A' a B'. 2. pomocné kružnice (zelené) s rovnakým polomerom a stredmi v bodoch A' a B' 3. kolmica (modrá) je definovaná priesečníkmi pomocných kružníc z predošlého krok lom od kolmice: lom ke kolmici: z opticky hustšího do opticky řidšího prostředí: z opticky řidšího do opticky hustšího prostředí: z vody do vzduchu, ze skla do vody, do vzduchu ap. ze vzduchu do vody, do skla, z vody do skla ap POJMY: úhel dopadu α, kolmice dopadu k, rovina dopadu, úhel odrazu α´ Zákon odrazu světla : Velikost úhlu odrazu α´ se rovná velikosti úhlu dopadu α

kolmice vokativ: kolmice kolmice lokál: kolmici kolmicích instrumentál: kolmicí kolmicemi význam . přímka svírajíc. Pata kolmice se nachází na nově vzniklé polopřímce. Stejně tak narýsujeme i zbývající výšku. Nyní máme narýsované všechny tři výšky trojúhelníku. Problémem je, že tyto výšky se nikdy neprotly a nevytvořili tak ortocentrum. To zařídíme tak, že narýsujeme tři nové polopřímky ve směru výšek tak, aby se. Žáci se pomocí animace naučí sestrojovat kolmice. Očekávaný výstup: sestrojí rovnoběžky a kolmice Rýsování kolmic.ppt. HANZELÍN, Zdeněk

Odraz světla (reflexe) V místě dopadu světla na rozhraní vztyčíme kolmici, kterou nazýváme kolmice dopadu. Úhel α, který svírá paprsek dopadajícího světla s kolmicí dopadu, je úhel dopadu; úhel α´, který svírá paprsek odraženého světla s kolmicí dopadu, je úhel odrazu Velká kniha konstrukční geometrie. Velká kniha konstrukční geometrie je projekt, který bude vznikat několik let. Dává si za cíl zmapovat vše, co patří mezi konstrukční úlohy ve školské matematice (od základní až po střední školu) Pokud by ona kolmice neprotínala přímo stranu, musíme stranu protáhnout až do míst, kde se protne s kolmicí. Základní vlastnost výšky tedy je, že je kolmá na stranu, ke které patří. Toho se často využívá při početních úlohách, neboť můžeme použít Pythagorovu větu Vypočítejte souřadnice paty kolmice vedené z bodu A=(3,5) na přímku 4x-3y+1=0 výsledek by měl být P= NAPADÁ MĚ JEN 4X-3Y+1=0 A dosadím do obecné rovnice, vytvořím 3x+5y+c=0 vypočtu c 3*4+5y+c=0 12+5y+c=0 c=-bohužel mi to nevychází a ať studuji učebnici, jak chci nevím jak dál. Prosím mohl by mi někdo poradit Kolmice je přímka, která s jinou přímkou v téže rovině ležící tvoří úhel 90°.S bodu mimo přímku kolmici k této spouštíme, v bodě na přímce ji vztyčujeme. Pomocí konstrukcí planimetrických lze ji vždy přesně určiti

kolmice v křížovkářském slovníku krizovky-slovnik

Sinus – Wikipedie

Vytvoření kolmice z bodu - CAD Fóru

Kdy nastává lom ke kolmici a kdy lom od kolmice? Mění se při lomu frekvence resp. vlnová délka světla? Co je to tzv. planparalelní destička a jak se změní směr paprsku po průchodu touto destičkou? Co je to odrazný hranol a jaký je vztah pro deviaci paprsku po průchodu tímto hranolem (nakreslete příslušný obrázek)?. Please leave this field empty. Kliknutím na odebírat novinky souhlasíte se zasíláním novinek o Matýskově matematice (obchodních sdělení od NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.) Souhlas můžete kdykoli odvolat

kolmice k přímce, kolmice k rovině, kolmice k tečně, kolmice autocad, kolmice dopadu, kolmice trojúhelníku, kolmice na tečnu, kolmice a rovnoběžky, kolmice daným bodem k dané rovině a nanesení dané velikosti, kolmice k tečně křivky. Synonyma: kolmice. svislice, vertikála, kolmice, krokvice, normála Další zboží od Kolmice. 0 dostupných | 0 prodaných. Oblíbení uživatelé . zobrazit všechny oblíbené ». Délka čtverečku je 1 cm. Vrcholy a strany začni popisovat vždy dřívějším písmenem z abecedy Vytyčení kolmice dvojitým pentagonem na koncové body A a B se postaví výtyčky měřič stojí tak, aby viděl odrazy výtyček A,B pohybuje se s pentagonem tak, aby odrazy výtyček A,B splývaly nad sebou a také v jedné ose byla skutečná výtyčka v bodě C je přesně nad bodem D a přímý úhel je vytyčený

Rychlý překlad slova kolmice do nizozemštiny, výslovnost, tvary a příklady užití. Nizozemsko-český slovník zdarma Matematika a fyzika na základní škole. Příklad 3/4. Sestroj přímku p rovnoběžnou s přímkou AB. Vzdálenost přímky p od přímky AB je 3 cm.. Poznámka. Vzdálenost rovnoběžných přímek je definována jako délka nejkratší úsečky s jedním krajním bodem na jedné přímce a druhým krajním bodem na druhé přímce Datakabinet / Všechny vzdělávací materiály / ISCED 1 / 5. ročník ZŠ / Matematika / Geometrie v rovině a v prostoru / Rovnoběžky, různoběžky, kolmice, mimoběžky Rovnoběžky, různoběžky, kolmice, mimoběžk

kolmice - křížovkářský slovník online - vyluštíme

Redukce a modelace převislých prsů - YouTube

Kolmice datakabinet

Pata kolmice. Autor: Michal Heczko. Pata kolmice. Nové materiály. Příklad 25: Příklad 31: ROVNOBĚŽKA PROCHÁZEJÍCÍ BODEM ; Příklad 16: I. 5. Matrix representation of reflection; Objevujte materiály. Derivace v bodě je směrnicí tečny grafu funkce v tomto bodě. Hravá geometrie ZŠ a MŠ Loučany - EU peníze školám. Hravá geometrie - IV2-2. Autor: Mgr. Zuzana Koláčková Soubor k anotaci: Hravá geometrie (.pdf, 0.27 MB) Materiál obsahuje 36 pracovních listů do vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace

Geometrie - Publi.c

různoběžky, rovnoběžky, kolmice: Relevantní materiály: Další materiály autora Další materiály stejné kategorie Další materiály školy: Vaše zkušenosti s využitím ve výuce. Pro možnost komentování musíte být přihlášeni. PODPORA. DUMY/Technická/Projekty E Po označení přímky (nebo úsečky) g a bodu A je sestrojena přímka procházející bodem A a komá k přímce (úsečce) g (viz též příkaz Kolmice). Poznámka: Směr nové přímky odpovídá normálovému vektoru přímky g (viz též příkaz NormalovyVektor ) kolmice, k. k přímce (rovině), přímka svírající s touto přímkou (rovinou) pravý úhel; k. ji protíná v tzv. patě kolmice Rovnoběžky a kolmice. Cvičení: Rozpoznávání rovnoběžných a kolmých přímek. Kreslení rovnoběžných úseček. Cvičení: Kreslení rovnoběžek a kolmic. Toto je aktuálně vybraná položka. Opakování rovnoběžných a kolmých přímek. Další lekce

Odraz světla - WikiSkript

Rychlý překlad slova kolmice do čínštiny, výslovnost, tvary a příklady užití. Čínsko-český slovník zdarma Pata kolmice spuštěné z ohniska na tečnu Bod P je středem úsečky FQ a vrcholová tečna v půlí vzdálenost mezi ohniskem F a řídicí přímkou d - proto musí bod P padnout na přímku v; totéž obecně platí pro libovolnou patu kolmice spuštěné z ohniska paraboly na některou její tečnu, což je shrnuto ve Větě 3. (Zpět k. překlad kolmice ve slovníku češtino-slovenština. Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte Kolmé přímky jsou dvě různoběžné přímky, které dělí příslušnou rovinu na čtyři shodné úhly (tyto úhly se pak nazývají pravé).. Kolmost se definuje i pro mimoběžné přímky, a to tak, že dvě mimoběžné přímky a, b jsou na sebe kolmé, jestliže existuje přímka á rovnoběžná s a a různoběžná s b, která je kolmá k b

Rýsování (kolmice), Geometrie pro 4

Pět zápasů, pět výher. Rudej fanda alias herec Jarmil Škvrna může být z formy fotbalistů Sparty v této sezoně zatím nadšený. Při vítězství 3:1 v Příbrami ho jednoznačně těšil víc útok než obrana. Podíval se také na zápasy největších konkurentů vedoucího týmu FORTUNA:LIGY Kolmice a rovnoběžky. Poznávání kolmic a rovnoběžek, náčrt na čtverečkovaném papíře. Stupeň: Základní 1. stupe.

Kolmice, pravý úhel. Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely 'kolmice' přeloženo v bezplatném anglickém slovníku, mnoho dalších překladů anglick Kolmice Zdenka Kolmanová. okres okres Praha 0 bodů. Na ČSFD.cz od: 24.4.2017 23:4 Vyměním/prodám kačera kolmice, kroužkovaný 2020, po otci 96b z sk chovu

1. Osová souměrnost Doplň rámečky a načrtni druhy čar. Druhy čar podle podle tenké 2 a) Narýsuj kružnici k (S; r = 1,5 cm). b) Zvol libovolný bod A, který leží na kružnici k. c) Narýsuj polopřímku AS. d) Průsečík kružnice k a polopřímky AS označ B. e) Narýsuj přímku XY, která je kolmá na polopřímku AB. f) Narýsuj přímku OP, která je kolmá na úsečku AB a. Rovnostranný trojúhelník má velikost strany 8 cm. Jaký je jeho obvod? 20 cm ? 21 cm ? 24 cm ? 80 c Kde taková vodorovná dopravní značka není, pak hranici křižovatky tvoří pomyslná kolmice v místě, kde začíná zakřivení okraje vozovky. Sledujte pozorně pokyny paží a postoj policisty nebo jiné osoby řídící provoz. K řízení provozu může policista používat směrovku a ke zdůraznění pokynu i znamení píšťalkou kolmice, květinový, tiskař, ozdoby Klipart - Lushpix Illustration. u23866630 Na webu Fotosearch Stock Photography a Stock Footage můžete rychle vyhledat vhodné fotografie nebo stopáže. Náš modul pro vyhledávání nabízí 65 700 000] fotografií bez licenčních poplatků, 337 000 digitálních videozáznamů, videoklipy, vektorové kliparty, klipartové obrázky, grafiku na pozadí. kolmice na tečnu. Právě si zobrazuješ nalezené výsledky hledaného výrazu kolmice na tečnu.Pokud k tomuto spojení nevidíš správný výsledek a znáš ho, pomoz nám obohatit tento slovník a vlož jeho definici díky jednoduchému formuláři. Snažíme se postupně vlastními silami také rozšiřovat slovník, kdyby však každý návštěvník vložil pouhých několik výrazů.

Kolmice proch{zející bodem ležícím mimo přímku. Zde zabodni hrot kružítka rozevři kružítko tak, aby č{st kružnice protnula danou přímku ve dvou bodech - takto je to m{lo P Krok 1 2. Kolmice proch{zející bodem ležícím mimo přímk Funkci můžete používat ve dvou režimech - buď jako interaktivní příkaz PERPFROM (resp. PF), který dynamicky naznačuje směr kolmice (tu stačí kdykoliv jen potvrdit), nebo jako transparentní příkaz 'PF, který můžete zadat kdykoliv uprostřed jiného kreslicího příkazu AutoCADu na výzvu Zadejte další bod: Nejnovější zprávy ze světa sportu a sportovců. Máme pro vás nejčerstvější informace, reportáže, výsledky, tabulky i videa na iSport.cz

Kolmice k rovině - Digitální učební materiály RV

Foto 3 - Důležitá kolmice od kolena na střed pedálu: FOTO 1: FOTO 2: FOTO 3: Nastavení řidítek Sedněte si na kolo, kliky protočte do polohy, kdy je pravá či levá klika ve shodném úhlu jako dolní rámová trubka. Měla by s ní být v zákrytu. Pravá noha je tak pokrčena v koleni Kolmice( <Bod>, <Přímka> ) Vytvoří přímku, která prochází daným bodem a je kolmá k dané přímce. Kolmice( <Bod>, <Úsečka> ) Vytvoří přímku, která prochází daným bodem a je kolmá k přímce na níž leží daná úsečka kolmice na pravidlech českého pravopisu. Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel Lom světla od kolmice - nastává při přechodu světla z prostředí opticky hustšího do prostředí opticky řidšího, tzn. α < β. Úplný odraz - při lomu od kolmice, při překročení tzv. mezního úhlu dochází k úplnému odrazu světla a paprsek zůstává v rovině dopadu

Příklad: Kolmice - slovní úloha z matematiky (612), geometri

Kolmost vektorů - pravý úhel Podmínka pro kolmost vektorů plyne ze vztahu pro výpočet úhlu vektory svíraného. Pro fí=90° má cosinus hodnotu 0, tím pádem je podmínka kolmosti vektorů následující: Poznámka. Kolmice mk rovině sje kolmá ke všem přímkám roviny s, tedy i k hlavním přímkám (stopám) této roviny. Věta. Pravý úhel mezi přímkami a,bse pravoúhlým promítáním zachová, je-li alespoň jedno jeho rameno rovnoběžné s průmětnou pnebo v ní leží. 3.6.6 Úloha Daným bodem Msestrojte přímku mkolmou k rovině

Země je přibližně koule, proto přísun slunečního záření není všude stejný. Odklon zemské osy od kolmice na rovinu oběhu Země navíc způsobuje, že množství dopadajícího záření se mění i v průběhu roku. Souhrn všech těchto skutečností má za následek střídání ročních období na Zemi a změnu délky dne a noci Mírná nepřesnost (některá kolmice či rovnoběžka se odchyluje od správného směru méně než o 3°, nebo délka některé úsečky se liší nejvýše o 3 mm), resp. jsou sestrojeny další útvary, které nepatří do množiny řešení. ztráta 1 b. Chybná konstrukce nebo větší než mírná nepřesnost. 0 b. 7.2 1 3 b Kolmice má záporné znaménko, leží-li určovaný bod vlevo od měřické přímky v kladném směru staničení. Počet daných bodů je 2 až 10, počet určovaných bodů není omezen. Pokud není u daného bodu měřeno staničení, zapíše se 0. Obrázek 8.7. Ortogonální metoda - volná měřická přímk

Kružnice v trojúhelníku — Matematika

Lom od kolmice nastane tehdy, jestliže se šíří světlo z opticky hustšího (vody, skla) do opticky řidšího prostředí (vzduchu). Např. z vody do vzduchu nebo ze skla do vzduchu. Rychlost paprsku se zvětší Zacvičíte si kdekoli a kdykoli se vám bude hodit, beze strachu, že si ublížíte. Každý měsíc přinášíme nové on-line cvičební lekce plné zdravého pohybu pro začátečníky i pokročilé, pro každý věk Nenaučená kolmice. 04.02. 2020 - 08:10Pokud nevidomý umí černotisková písmena (což vůbec není samozřejmostí), je možné mu cestu přirovnat k velkému tiskacímu T. Dolní část písmena je babiččina ulice, horní čára hlavní silnice. Její pravá část směřuje do Jehnic, levá na Mokrou Horu

• p P∩ =ρ{} = pata kolmice Jak se p řesv ědčíme, že je rovina kolmá k přímce (zkoušet všechny p římky nem ůžeme, je jich nekone čně mnoho)? ⇒ kritérium kolmosti p římky a rovny: Je-li p římka kolmá ke dv ěma r ůznob ěžkám roviny, pak je k rovin ě kolmá Zimní slunovrat nastává v okamžiku, kdy má Slunce vůči světovému rovníku nejmenší deklinaci - severní pól je odkloněn 23,4° od kolmice na rovinu zemské dráhy ve směru od Slunce. V roce 2017 nastává zimní slunovrat 21.12. v 17 hodin a 28 minut Stáhněte 130 903 klipartů a ilustrací s tématem Kolmice. Fotosearch - The World's Stock Photography - Jeden web T Kolmice spuštěná z kolena by měla procházet bodem u špiček prstů nohou, koleno i prsty nohy směřují do stejného směru, je nutné zvednout prsty nohy vzhůru zpevnit kotník Kolmice spuštěná z hýždí prochází bodem těsně za patou, těžiště těla by se mělo nacházet na takovém místě, aby kolmice z něj spuštěná.

Kolmica - Wikipédi

Výukové materiály - 1. stupeň ZŠ. Zpět na ZŠ Bří Čapků. 1. ročník : Čtení s porozuměním: Člověk a jeho svět: Čtení: Matematik Jak jsme si vysvětlili, hledáme nejprve bod X[x; y; z], který bude ležet na přímce p a pro který platí, (B - X) u = 0. Protože bod X leží na přímce p, můžeme s využitím jejího parametrického vyjádření jeho souřadnice zapsat jako: x = 3 - t, y = 0, z = -1 + t, pro nějakou hodnotu parametru t.Vyjádříme druhou podmínku, (B - X) u = 0:(1 - 3 + t)⋅(-1) + (2 - 0)⋅0. Kolmice je geometrický útvar. Je to přímka, která protíná jinou přímku a svírá s ní pravý úhel, tedy úhel 90°. Přímky jsou kolmé na sebe navzájem. Pokud je jedna kolmá na druhou, je druhá kolmá na první. O kolmicích lze mluvit i v případě polopřímek a úseček Rovnoběžky, různoběžky, kolmice a kružnice. Určit vzájemnou polohu dvou přímek. Sestrojit rovnoběžku s danou přímkou. Sestrojit kolmici (pomocí trojúhelníku s ryskou) k dané přímce. Narýsovat kružnici s daným středem a daným poloměrem šachova figúrka bozsk omanový Chlapec ze stínadel 5 cast Kolmice k tečně křivky leskl tkanin Počítadlo výstu synův syn pokřok Tradičním od dne hrušky obratne zaridit ovocny strom jeřáb popelav ý Ruske basnik.

PrehledyZŠ Školní 226 KapliceKosinus – WikipedieTajná šifra mistra Sešinarda - Škola Zvesela

Které přímky jsou kolmice (jsou na sebe kolmé)? a. přímky, které se protínají v jednom bodě a svírají úhel 90° b. přímky, které se protínají v jednom bodě a svírají úhel 180° c. přímky, které nemají žádný společný bod 6. Které přímky jsou rovnoběžky (jsou na. To už je kolmice... 19. 10. 2020 Zdroj: Financial Times. Koronavirus | Česká republika-1 Vytisknout 3302 Diskuse Obsah vydání | 21. 10. 2020. 21. 10. 2020 / Proč druhá vlna pandemie zasáhla Střední Evropu hůře než prvn. » souřadnice paty kolmice z bodu k rovině (TOTO TÉMA JE VYŘEŠENÉ) #1 12. 02. 2012 11:20 Dasla Zelenáč. velice Rým Kolmice-velice se vám líbí a budeme ho zobrazovat v horních pozicích. Děkujeme, že se podílíte na Rýmovači. Rým Kolmice-velice se vám nelíbí a zvážíme jeho vyřazení z databáze • úsečka , jejímiž krajními body jsou vrchol trojúhelníku a pata kolmice vedené tímto vrcholem k přímce určené zbývajícími vrcholy trojúhelníku • va, vb, vc • výšky trojúhelníku se protínají v jediném bodě O - orthocentrum Těžnice trojúhelníku • úsečka spojující vrchol se středem protější stran

 • Sýček mp3.
 • Egypt muslimové.
 • Queen forever video.
 • Amish paradise original.
 • Hudební gymnázium jana nerudy.
 • Choroby kůže.
 • Brokolice vykvetla.
 • Zádrhel čtyřlístek.
 • Naomi aldort životopis.
 • Zatracení význam.
 • Kedluben vitamíny.
 • Organizér na psací stůl.
 • Harlej možná.
 • Html jazyk.
 • Partyzánské město.
 • Formovače bradavek návod.
 • Iphone koncept sms.
 • 1985 1993 třída smrti.
 • Bolest ruky po zlomenine.
 • Lakeland teriér.
 • Mall ksiltovky.
 • Krvácení bradavek při kojení.
 • Pagani zonda max speed.
 • Váha zakrslého králíka.
 • Dámský batoh.
 • Ananas v karamelu.
 • Type hiragana.
 • Odd future anorak.
 • Smartemailing podpora.
 • Paprika svetla.
 • Nissan x trail 2016.
 • Velký javor lyžování.
 • Šířka kuchyňské linky.
 • Rifle dámské trhané.
 • Shot to the heart.
 • Ribbon worm.
 • Účiník střídavého proudu.
 • Vtipné citáty o pivu.
 • Starý počítač bazar.
 • Hřib dubový.
 • Čtení otevřených slabik.