Home

Dilatace levé komory

V důsledku dilatace a snížení systolické funkce levé komory dochází ke zvýšení enddiastolického objemu (preloadu) a zvýšení diastolického plnícího tlaku. Dilatace komory je taktéž doprovázena sekundární mitrální regurgitací. Kvůli změnám v extracelulární matrix se navíc myokard stává tužším, což dále. Na konci diastoly, tj. relaxační části cyklu, je v levé komoře přibližně 120 ml krve, vypuzeno bývá 80 ml. Pokud není komora relaxovaná, je zvětšená svalovina, dochází k vypuzení menšího objemu okysličené krve. Méně se ho totiž vejde do dutiny levé komory. Porucha relaxace levé komory, diastolická dysfunkce

Dilatační kardiomyopatie - WikiSkript

Porucha relaxace levé komory - Uzdravím

 1. Mohutná svalovina levé komory je hůře relaxovatelná, a tak se zde nevytvoří tolik prostoru pro přitékající krev z levé síně. Následkem toho dochází k rychlému vzestupu tlaku v levé komoře během srdeční diastoly, který se propaguje dozadu, tedy do levé síně a žilního systému
 2. dilatace levé síně a levé komory později pokles EFLK a zvětšení endsystolického objemu levé komory. při rychle vzniklé mitrální regurgitaci dojde ke zvýšení EFLK, bez dilatace LK, kompenzace nedostatečná, k rychlému vzestupu tlaku v LS a plicním řečišti
 3. Dobrý den, jsem ve 34+2 týdnu gravidity a gynekologem mi bylo sděleno, že plod má rozšířenou levou mozkovou komoru na 17mm. Odeslal mne na další ultrazvuk, ve zprávě je toto: 1plod, ASP+, PPHL, přední roh levé postranní komory 16mm, zadní 20mm, talamická jádra se jeví symetrická, mírné přetlačení směrem doprava. V pravo výraznější dilatace neshledávám, cerebro.

Je charakterizována ztluštěním (hypertrofií) myokardu bez přítomnosti dilatace levé komory, přičemž jsou vyloučeny jiné patologie, které by mohly hypertrofii myokardu vysvětlit (např. arteriální hypertenze, stenóza aortální chlopně, ischemická choroba srdeční atd.) To vede k objemovému přetížení, dysfunkci levé komory a plicnímu městnání. Funkční MR může nastat v důsledku povšechné nebo lokální myokardiální dysfunk-ce (relativní MR u dilatace levé komory - LK). MR může být způsobena různými patologickými procesy. Ve studi Někdy je dilatace levé komory způsobena přeneseným zánětem srdce - virovou myokarditidou. Příčinou zvětšeného lumenu je často ischemická choroba srdeční nebo hypertenze. Během období po infarktu se u pacienta může objevit expanze komory,.

Dilatační kardiomyopatie - Wikipedi

Prokázal zvětšené komory, ale jen mírně nad normou. A teď happy end - synovi je 5 let, je naprosto v pořádku a i podle magnetické rezonance jsou komory větší, ale v normě. Jen jsem chtěla s odstupem času napsat, že kdybych mohla vrátit čas, nechtěla bych o těch komorách vědět Daleko větší význam pro typ remodelace levé komory má převažující typ vykonávané zátěže. Vzestup afterloadu levé komory, který navozuje izometrická, statická, silová zátěž, vede k zesílení stěn bez doprovodné dilatace dutiny komory. Vzniká tak tzv. koncentrický typ hypertrofie (obr. 1) [1] Zvětšení levé komory srdeční a poruchu její funkce lze zjistit i při CT angiografii nebo vyšetřením pomocí magnetické rezonance. K vyloučení ischemické choroby srdeční se provádí i koronární angiografie - nástřik srdečních tepen kontrastní látkou. V řadě případů ji dnes lze nahradit CT angiografií

Hypertrofie myokardu je kompenzační odpovědí na řadu podnětů - na tlakové či objemové přetížení, komplexní hemodynamické změny i neurohormonální a metabolické podněty. Přítomnost EKG známek hypertrofie levé komory srdeční je spojena s významně vyšším výskytem kardiovaskulárních onemocnění a úmrtí a echokardiograficky stanovená hmotnost levé komory je. dilatace srdeční oddílů, vždy levé komory, často také pravostranných významně snížená systolická funkce levé (často i pravé) komory difůzní porucha kinetiky Dopplerovské hodnocení diastolická funkce (transmitrální průtok) kvantifikace a semikvantifikace mitrální regurgitac

Dilatace. foto 11 - dilatace levé předsíně, zřejmě agonálního původu. foto 11a - diletace pravé komory srdečn tenze, jako zkrácení akceleračního času na plicnici, dilatace pravostranných srdečních oddílů, hypertrofi e volné stěny pravé komory, tvar D levé komory. Přítomnost plicní hypertenze je možná, pokud je odhadovaný systolický tlak v plicnici 37-50 mm Hg nebo pokud je systo Základním projevem pokročilé diastolické dysfunkce levé komory (LK) je námahová dušnost a únavnost, vedoucí ke zhoršené toleranci zátěže. S progresí diastolické dysfunkce může dojít až ke klidové dušnosti v důsledku edému plic s nutností hospitalizace a intenzivní parenterální léčby Dilatace levé komory srdce v nepřítomnosti včasné terapie zvyšuje riziko komplikací. Nejčastěji jsou pozorovány trombóza a fibrilace komor nebo prsů. U některých pacientů je postiženo chlopenní zařízení, které se projevuje rozšířením prstence, deformací struktur a končí tvorbou získané srdeční choroby

Dilatace levé síně je nejčastějším typem expanze srdečních komor. Důvodem je patologické zúžení chlopně, kterým krev proudí z levé síně do levé komory. Krev z levé komory, která je také zdeformovaná, vstupuje do levé síně naopak Hypertrofie levé komory srdeční s čerstvým infarktem myokardu: Hypertrofie levé komory srdeční s čerstvým infarktem myokardu, Makro, pitva (71513) Časný infarkt a fibróza srdečního svalu: Časný infarkt a fibróza srdečního svalu, Makro, pitva (71514) Infarkt myokardu, maximum subendokardiálně - dilatace levé síně - diastolická dysfunkce levé komory - nepřítomnost dilatace pravostranných oddílů . Procentuální zastoupení PAH a PVH pac. s 4 faktory metabolického syndromu *p≤0.005; **p=0.023. Robbins IM et al. Chest. 2009;. Kardiomyopatie (KMP) představují nesourodou skupinu onemocnění srdce, která vedou k poruše jeho správné funkce, zejména kontrakce a dilatace srdečních oddílů. Na vině přitom není ani nedokrevnost srdečního svalu (jako při ischemické chorobě srdeční), ani arteriální hypertenze, chlopenní či vrozené vady srdce Dobrý deň dneska som bol na echu srdca a chcem sa spýtať čo výsledok znamená : veľkosti oddielov a hrúbka stien v norme ,dobrá systolicka aj diastolicka funkcia ľavej komory,EFLK 77 hyperkineticka cirkulácia cipy chlopni jemne ,viac incip fibroticky zmenený ľavý koronarny cip aorty ďakujem za odpoveď Zobrazit víc

Komory se srovnaly na 7 mm (čili norma). Pro budoucí čtenářky tohoto tématu bych jen chtěla dodatPokud bude vše ostatní s miminkem v pořádku a bude se vám jednat jen o hraniční zvětšení postranních komor, věřte, že v naprosté většině se komůrky srovnají a nebo zůstanou stejně velké Dilatace levé komory ESD ≥ 45, resp.40mm Systolická dysfunkce levé komory EF 60% Trikuspidální regurgitace Plicní hypertenze PASP ≥ 50mmH Prezentujeme případ pozdní reverzibility velmi těžké dilatace a systolické dysfunkce levé komory bez resynchronizační a jiné invazivní léčby. V srpnu 2012 byl přijat 58-letý muž s němou kardiologickou anamnézou pro kardiální plicní edém při pravidelné supraventrikulární tachykardii 146/min s nutností umělé plicní. Kromě dilatace je též typická porucha systolické funkce levé komory(difúzní hypokineze). Zřídka bývá vyjádřená porucha kontrakcí levé komory bez její výraznější dilatace. Klinické známky městnání plicního nebo systémového mohou chybět, zvláště po diuretické léčbě

Kardiomyopatie - Anamneza

Chlopenní vady u žen - Zdraví

Dilatace levé komory ESD ≥ 45, resp.40mm Systolická dysfunkce levé komory EF 60% Trikuspidální regurgitace Plicní hypertenze PASP ≥ 50mmH vady, dilatace levé komory při srdeční insufici-enci nebo poinfarktové aneuryzma levé komory. U nemocných s žilní trombembolickou nemocí je nutno pomýšlet i na paradoxní embolizaci při otevřeném foramen ovale patens nebo defektu septa síní. Zdrojem embolů může být i aorta a její exulcerované aterosklerotické pláty neb Hypertenze a COVID-19. Blokátory systému renin-angiotenzin a Covid-19: není důvod k jejich vysazování prof. Jiří Widimský, jr. Centrum pro hypertenzi, III. interní klinika VFN.. Symptomy dilatace levé síňové dutiny. Specifické příznaky této nemoci neexistují. Zpravidla se člověk obává o klinické projevy hlavních příčin vyvolávajících zvětšení levé komory srdce a známky srdečního selhání. Tam jsou také situace kde patologie je obecně asymptomatická (idiopatická dilatace) Podle této hypotézy je hlavním rozdílem mezi oběma konci spektra syndromu srdečního selhání (srdeční selhání s nízkou EF a srdeční selhání s normální EF) stupeň dilatace a změna konfigurace levé komory, tedy to, co nazýváme remodelací levé komory [7]

Stručně shrnuto: Diastolické srdeční selhání se vyznačuje nepřítomností dilatace levé komory srdeční (nebo jen minimálním stupněm dilatace), koncentrickou hypertrofií levé komory a její diastolickou dysfunkcí. Koncentrická hypertrofie levé komory je často důsledkem arteriální hypertenze. Diagnostika srdečního selhán V laboratorním vyšetření byl zachycen mírný vzestup troponinu I, který svědčil pro nekrózu myokardu. Již při orientačním echokardiografi ckém vyšetření po přijetí byla zaznamenána dilatace levé komory s hypokinezí stěn a významnou systolickou dysfunkcí, dilatace kořene aorty a aortální insuficience Hypertrofie levé komory a dilatace levé síně u pacientů s významnou aortální stenózou / Surovčík R., Jebavý P., Frídl P., Feuereisl R., Hlaváček K. Aorta (srdečnice) je hlavní tepnou lidského těla, kterou je z levé komory srdeční rozváděna okysličená krev do celého těla. Mezi levou komorou a aortou je umístěna aortální chlopeň, která brání, aby se krev z aorty vracela zpět do komory (aortální nedomykavost)

ParaKocour: Orientační určení srdeční osyPPT - Chlopenní vady PowerPoint Presentation, free

Dilatační kardiomyopatie. Podkladem dilatační kardiomyopatie je rozšíření (dilatace) srdečních oddílů, které se hůře stahují a nejsou schopny přečerpávat krev, která tak zůstává (městná) před postiženými srdečními oddíly.Při postižení levé komory krev městná v plicích - voda na plicích, při postižení komory pravé krev městná zejména v. Aplikace pro klasifikaci diagnóz podle metodiky MKN 10. 10. revize Mezinárodní klasifikace nemocí Česká verze, platnost od 1

Kardiochirurgie je chirurgický obor, zabývající se operačním léčením nemocí srdce a velkých cév. Nejčastěji se jedná o operace věnčitých tepen, srdečních chlopní, aorty, operace pro poruchy rytmu a náhrady srdce včetně transplantace srdce.. Nejčastějšími operacemi srdce dnes jsou přemostění věnčitých tepen - bypassy, náhrady a plastiky (záchovné operace. dilatační kardiomyopatie - dilatace a porucha kontrakcí levé, eventuálně pravé komory. Familiární původ častý; restriktivní kardiomyopatie - restrikce plnění + snížení objemů levé a/nebo pravé komory. Idiopatické nebo sdružené s ostatními chorobami

Dilatace levé komory. Dilatace je expanze levé srdeční komory, nastane, když se práce myokardu změní nebo přetíží zdravou komoru. Pokud je srdeční oblouk prodloužena, může to být také první symptom LVH. Někdy aortální stenóza vede k dilataci, když zúžený ventil nemůže vykonávat funkci pumpy Hypertrofie levé komory srdce se projevujezhrubnutí stěn komory a nikoli na úkor vnitřního prostoru komory, ale zvyšuje velikost srdce. Z tohoto důvodu jsou stěny méně pružné a méně kontrastní. Často s hypertrofií trpí přepážka mezi komorami. Může se zhrubnout rovnoměrně nebo jen na určitých místech, od kterých. Nejčastějšími příčinami onemocnění srdečních chlopní v našich podmínkách jsou revmatická choroba srdeční, degenerativní onemocnění chlopenního aparátu, dilatace (rozšíření) levé komory srdeční při snížení její funkce po infarktu myokardu při ischemické chorobě srdeční a infekce chlopně - endokarditida

Dilatace levé komory Harlekýnský syndrom (VA ECMO) Snížený průtok krve plícemi Orgánová hypoperfúze / vazoplegický šok. Harlekýnský syndrom Příčiny Neadekvátní indikace VA EMO u respiračního selhání Po LTx pokud nastane reparac Okysličená krev přichází plicními žilami do levé síně a pokračuje do levé komory. Odtud je pumpována přes aortu do celého těla. Hypertrofie srdeční komory je častou reakcí na přetížení dané časti srdce. V případě hypertrofie pravé komory je obvyklou příčinou plicní onemocnění, hovoří se pak o tzv. plicním. Zde byla zjištěna přítomnost lehké mitrální regurgitace s obrazem restriktivního plnění levé komory a dilatace CS (obr.1A) se suspekcí na PLVCS. Do levé kubitální žíly byl podán agitovaný fyziologický roztok, který byl nejdříve pozorován v CS a poté v pravé síni, bez známek pravolevého zkratu (obr. 1B) Přítomnost dilatace levé komory také podporuje těžkou aortální nedostatečnost. Konečně s těžkou nedostatečností aortální chlopně ve vzestupné aortě se objevuje zpětný průtok krve. Všechny výše uvedené funkce mohou popisovat těžkou aortální regurgitace, ale příznaky výrazně off snadno aortální nedostatečnost.

Srdce v organismu funguje jako výkonná pumpa. V okamžiku, kdy dojde k jeho poškození, nastává problém. To je případ i nejčastějšího dědičného kardiovaskulárního onemocnění zvaného hypertrofická kardiomyopatie. Zjednodušeně lze říci, že v tomto případě za smrt může zbytnělá srdeční tkáň Přímo úměrné poloměru komory: Dilatace zvětšuje napětí stěny; srdeční výdej klesá; Nepřímo úměrné tloušťce stěny dutiny: Hypertrofie zmenšuje napětí stěny; srdeční výdej roste. Periferní složka dotížení levé komory se uplatňuje tlakem krve nad aortálními chlopněmi. Je dána stupněm naplněním aorty a. Negativní dopad závažnosti dilatace levé komory (a tím pádem pokročilosti vady) na ope-rační výsledky potvrdil i Patel a spol. (9). Autoři retrospektivně hodnotili osud 51 nemocných s ejekční frakcí levé srdeční komory ≤ 20 %, u kterých byl proveden kombinovaný výkon - revaskularizace s resekčním výkonem na levé přechodná ischemická dilatace levé komory po námaze. Vyšetření mělo v tomto konkrétním případě zásadní význam při určení diagnozy ICHS i stanovení závažnosti postižení myokardu. Na jeho základě byl pacient hospitalizovaný a urgentně léčený

Bikuspidální aortální chlopeň – etiopatogeneze a přirozený

Hypertrofická kardiomyopatie: příznaky, léčba

Transcript Aorta Aorta Aortální stenóza Aortální regurgitace Anatomie aortální chlopně Cípy Anulus Kořen aorty KOŘEN AORTY ANULUS CHLOPNĚ - chirurgický, jinak ventrikuloaortální junkce Anulus /Sinotubulární junkce - 1.15: 1.0 Valsavské siny, ústí koronárních tepen Aortální stenóza nejčastěji operovaná vada v dospělosti 50% - skleroticko-kalcifikační změny. Dilatace ventrikulární dutiny převažuje nad stupněm zesílení stěn, zejména dutiny levé komory náhle rozšiřuje. Určeno mírná hypertrofie komorového myokardu, snížení amplitudy pohybu interventrikulárních septa, zvýšená PL, ofsetový klapky atrioventrikulární ventil a významné snížení indexů kontraktility myokardu Kardiomyopatie arytmogenní pravé komory . ACHR - vzácné onemocnění neznámé etiologie, vyznačující se tím postupné nahrazení správných komorových myocytech tuk nebo Fibro-tukové tkáně, což vede k atrofii a ztenčení ventrikulární stěny, to dilatace doprovázena poruchami komory rytmu různého stupně závažnosti, včetně fibrilace komor

zvětšení mozkové komory u plodu uLékaře

Kardiomyopatie - WikiSkript

Štěpán Pospíšil - kondiční trenér

Dilatace dutiny levé komory, co to je - Detoni

Dilatace levé komory zpočátku udržuje normální sr-deční výdej, ale postupná dekompenzace je v konečném důsledku příčinou srdečního selhání a zvyšuje riziko náh-lé smrti. Někteří asymptomatičtí pacienti mají irreverzibil-ní poruchu kontraktility levé komory. Zpětný tok do levé Posouzení funkce levé komory - Zvětšení enddiastolického i endsystolického objemu po zátěži. - Poměr objemů levé komory po zátěži a v klidu svědčí pro její přechodnou ischemickou dilataci (TID = 1,44). - Lokální porucha kinetiky anteroseptoapikálně, v klidu významnější porucha zřejmá není procesu patologické remodelace levé komory (LK) [12,13]. Dochází k pro-gresivní dilataci dutiny LK a ke změně její geometrie s postupným poklesem systolické funkce nad rámec akutního poškození při vlastním infarktu s vý-sledným rozvojem chronického srdeč-ního selhání [12,14,15] (obr. 1) Dilatace ledvin Dobrý den, Jsem ve 22 týdnu těhotenstvý. V 17 týdnu zjistily významnou hydronefrozu levé ledviny s hydroureterem,pánvička 16*13mm,kalichy do šíře 5mm,pravá ledvina s dilatací pánvičky do 4mm,nelze vyloučit zdvojený dutý systém levé ledviny,močový měchýř naplněný,VP normální mnoství podílejí menší zavírací síly při systolické dysfunkci levé komory, dilatace prstence mitrální chlopně a hlavně napnutí šlašinek, které vede k omezení zóny koaptace mitrálních cípů. Na vzniku IMR se tedy podílí vytažení cípů směrem do LK a také nevýhodný úhe

PPT - Kardiovaskulární systém Frühaufová Šárka Ústav

Velká genetika, dilatace mozkových komor - Diskuze

kardiovaskulární onemocnění (hypertenze - vysoký krevní tlak, hypertrofie a dilatace levé komory srdeční, ischemická choroba srdeční, poruchy srdečního rytmu, infarkt myokardu, cévní mozkové příhody, křečové žíly na nohou - varixy, trombembolická nemoc) chlopní jsou popisovány tři typy dilatace aorty podle toho, zda je maximální šíře aorty na úrovni Valsalvových sinů, vzestupné aorty nad odstupem koronárních tepen nebo sinotubulární junkce. (4, 16) hemoperikard a zhodnotí funkci levé srdeční komory Tzv. funkčnost srdce (tj. ejekční frakce levé komory) obvykle znamená, kolik procent krve se při jednom stahu srdce vytlačí do oběhu z levé komory. Normální hodnotou je u zdravého člověka více než 60 % Kardiovaskulární komplikace - postupně kombinací mnoha faktorů mohou vzniknout hypertrofie (zbytnění) a dilatace (rozšíření) levé srdeční komory s dysfunkcí, ischemická choroba srdeční, infarkt myokardu, srdeční selhání nebo ateroskleróza Komorová remodelace je dilatace levé komory s progresivní dysfunkcí, která vzniká následkem nadměrné neurohumorálníaktivace a postihuje i via­ bilní okrsky srdečního svalu mimo místa postižená nekrózou. K remodelaci přispívá i endoteliální dysfunkce ateroskleroticky postižených koronárníc

Praktický přístup k odlišení atletického srdce od

Dilatace může vést k těžké aortální insuficienci-> hypertrofie a dilatace levé komory -> dekompenzace Lerichův syndom = aortoiliacká okluzivní nemoc postihuje břišní aortu + obě aa. iliacae klaudikační bolesti atrofie, bolesti nohou impotence Behcetova nemoc Hypertrofie stěny RV, její dutina bez dilatace, naznačení D-shape levé komory v oblasti baze LV (žlutě). Bez detekce perikardiálního výpotku. [] 165. Oběhová nestabilita na ICU. Média; Milan Kocián 19 října, 2020. Dobrý den, mému 5 týdennímu vnukovi byla po sono vyšetření diagnostikována dilatace KPS levé ledviny 2. stupně. Další vyšetření podstoupí až v listopadu. Prosím o info, co tato diagnosa znamená, jaký je u ní průběh léčby a jestli se jedná o nevratné postižení. Děkuji Hana. MUDr. Roman Kantor 26. 09 • Dilatace levé síně. 7.4.2017 7 Plicní srdce Cor pulmonale - hypertrofie, dilatace, příp. selhávání pravé komory srdeční při plicní hypertenzi způsobené chorobami plic a plicní vaskulatury Akutní hronick

Echokardiografie (ECHO) - Myokarditida

Kardiomyopatie IKE

Levá koronární arterie zásobuje přední část septa, převodní soustavu a většinu levé komory. Pravá věnčitá tepna zásobuje většinu pravé komory, zadní části septa a většinou i spodní stěnu levé komory. Velké větve uložené subepikardiálně se zanořují do myokardu, kde končí v subendokardiálním prostoru jako. dilatace levé komory (z archivu FN Olomouc) Magnetická rezonance (MR) srdce s kontrastem Tato nová diagnostická metoda umožňuje s vysokou senzitivitou a specificitou dokumentovat lokalizaci a rozsah zánětlivých změn. Kontrastní MR vyšetření srdce s kontrastem gadoliniem:. Dilatace levé komory může predisponovat ke změnám repolarizace a fatálním ventrikulárním arytmiím. Může být identifikována na echokardiogramu. Pacienti s významnou dilatací kořene aorty by měli být referováni kardiochirurgovi/hrudním Komorová dilatace. Hlavním důvodem expanze dutiny levé komory je její přetečení krví. Pokud je semilunární ventil poškozen, nebo vzestupná část aorty je zúžena, srdeční sval bude potřebovat více času a úsilí, aby tekutinu dostal do systémového lůžka. Část krve zůstává v komoře a časem se protahuje

Arytmogenní dysplazie pravé komory ( ARVD), nebo arytmogenní kardiomyopatie pravé komory ( ARVC) je dědičné onemocnění srdce.. ARVD je způsobena genetickými vadami všech částí srdečního svalu (také nazývaných myokardu nebo srdečního svalu), známých jako desmosomů, oblastí na povrchu buněk srdečního svalu, které spojují buňky dohromady Pak je do levé síně zaveden Inoue dilatační balonkový katetr, sondováno mitrální ústí, po průniku do levé komory srdeční je balonek umístěn do pozice v mitrální chlopni a provedena vlastní dilatace (zředěná kontrastní látka) du. Typickým echokardiografickým nálezem usrdeční amyloidózy je zbytnělý myokard, dilatace síní, snížení longitudinální kontrakce při relativně dlouho zachovalé systolické funkci levé komory adiastolická dysfunkce levé komory s restriktivním typem plnění chropů. Na srdci nacházíme tachykardii, někdy známky hypertrofie nebo dilatace levé srdeční komory. Na periferii zjišťujeme pulsus alternans, který v kombinaci s cvalem a s Cheyne -Stokesovým dýcháním vždy svědčí o vážném stavu nemocného

 • Vlajky světa kvíz.
 • Golf v čr.
 • T mobile odblokování iphone.
 • Merkantilismus erklärung schüler.
 • Oblaca restaurace.
 • Rs 232 kabel.
 • Tapety do pokoje pro teenagery.
 • Ve dvanáctiúhelníku.
 • I have a dream česky.
 • Tříkrálová sbírka 2019 uherský brod.
 • Teratom bolest.
 • Jak vycvičit draky 1x01.
 • Usteck ydenik.
 • Čínské znamení 1995.
 • Arabové a berbeři.
 • Rozmístění sedadel v letadle.
 • Focení miminek kladno.
 • Opakovaná nevěra ženy.
 • Land rover evoque sport.
 • Plyšový pomeranian.
 • Lukáš pečenka.
 • Miami počasí prosinec.
 • Co navštívit v jižní americe.
 • Ragdoll s pp.
 • Oříznutí nepravidelného obrázku.
 • Ořechokřídlec druhy.
 • Složení obyvatelstva německo.
 • Městská knihovna novodvorská.
 • Sony vegas pro 14 návod.
 • Lego film.
 • Nemoci přenášené kočkami.
 • Leták jysk. cz.
 • Bylinky prodej sazenic.
 • Hlavatka rostlina.
 • Zauberbiest cz.
 • Marlene dietrich fotografie.
 • Letaky for you.
 • Focus rs cena.
 • Ceny thálie 2018 nominace.
 • Běžkařské trasy mapa.
 • Památky unesco chile.