Home

Užití geometrické posloupnosti ve finanční matematice

Řešení: Posloupnost (a n) ∞ n=1 je geometrická právě tehdy, pokud existuje číslo q є R; q ≠ 1, že pro všechny n є N platí a n+1 = a n.q.Číslo q se nazývá kvocient geometrické posloupnosti.. Vlastnosti: a) a n = a 1.q n-1 b) a r = a s.q r-s c) d) Pravidelný růst: e) Pravidelný pokles: f) Součet nekonečného konvergenčního geometrického řady: q < Finanční matematika - geometrická posloupnost posloupnosti a finanční matematika, příklady využití posloupností ve finanční matematice Stupeň: Střední škol Re: Užití geometrické posloupnosti 2 ↑ Cheop: děkuji, výsledek by měl být dobře - bylo řešeno zde (úloha z Petákové), bohužel nefunguje odkaz na vzorce využití geom. posloupnosti ve finanční matematice, tak jsem kolegovi odkaz neposkytla Materiál obsahuje osm slovních úloh k procvičení užití geometrické posloupnosti ve finanční matematice. Klíčová slova SŠ , matematika , 4. ročník , počáteční jistina , konečná jistina , úroková doba , úroková míra , úročitel , nárůst hodnoty , pokles hodnot V horním obrázku si také můžeme všimnout, že mezi 2. a 4. členem geometrické posloupnosti jsou přesně dva kvocienty. Obecně můžeme tedy psát: \frac{a_r}{a_s}=q^{r-s} Tento vzorec nám ukazuje, jak vypočítat např. 13. člen posloupnosti, když známe kvocient a např. 8. člen. 13

Geometrická posloupnost - vyřešené příklad

Posloupnosti a finanční matematika pro SOŠ a studijní obory SOU Na středních školách se používá např. tato literatura. Přikládám odkaz na knihkupectví a stručný obsah knížky Re: užití geometrické posloupnosti a1 bude samozrejme 3miliony, q bude (0.85*9)/100 a za a si spocitas, kolik je a1*q a to je to, co muze vybirat kazdy rok a za b mas, ze a x je to, co te zajima Vykonávat věc, které se bojíme, je první krok k úspěchu Geometrické posloupnosti můžeme ještě rozdělit do dalších dvou skupin a sice podle toho, jaký mají kvocient. Pokud totiž bude absolutní hodnota kvocientu menší než jedna, bude celá posloupnost klesat k nule. Takováto posloupnost se tedy nazývá konvergentní V posledních letech je ve školství stále více kladen důraz na finanční gramotnost žáků základních a středních škol. Základy finanční matematiky jsou postupně implementovány do programu nejen škol ekonomicky zaměřených. Výběr úloh, jejich formulace i způsob řešení je na jednotlivých stupních silně ovlivněn úrovní znalostí matematiky, stupněm abstraktního. Užití geometrické posloupnosti: Vlastnosti geometrických posloupností : Párovací hry. Otevírejte v Adobe Readeru. Ovládání, hodnocení, promíchávání odpovědí. Obtížnost Název ; Hledání kvocientů geometrických posloupností : Součet geometrické posloupnosti.

Finanční matematika - geometrická posloupnost - Finanční

Učebnice věnovaná tématu Posloupnosti a řady obsahuje speciální kapitolu Užití geometrických posloupností, ve které se řeší řada úloh, a to zejména z oblasti rozpočtové gramotnosti - od úspor na vkladních knížkách, přes termínované účty až po úvěry. Jako další zdroj příkladů i teorie mohou učitelé i. Home > Videa > Matematika s Albertem > posloupnosti a finanční matematika. Posloupnosti a finanční matematika . Aritmetická posloupnost. Geometrické posloupnosti - pracovní sešit, 247 kB. Matematika s Albertem; úvod; Jakékoliv veřejné užití obsahu je možné pouze po schválení provozovatele

Pro libovolné dva členy geometrické posloupnosti platí (r, s jsou přirozená čísla) Součet prvních n členů geometrické posloupnosti, kde q je vše jiné než 1. Součet prvních n členů geometrické posloupnosti, kde q = 1. Rekurentní vyjádření n+1-ního členu geometrické posloupnosti Pro základní orientaci ve finanční matematice jsou potřebné základní pojmy z matematiky, statistiky a ekonomie (speciálně financí). aritmetické a geometrické posloupnosti. jejich užití, věnujeme se procentnímu bodu, informativně zavádíme promile a bazický bod..

Geometrická posloupnost. Obtížnost: VŠ | Délka řešení: 2 min . Je dáno pět po sobě jdoucích členů geometrické posloupnosti: \(2;x;y;z;32\ Aritmetická posloupnost - vyřešené příklady pro střední a vysoké školy, cvičení, příprava na přijímací zkoušky na vysokou škol Řešení úlohy 3 Ve finanční matematice je nutno započítat i zdanění úroků z výnosů. Je-li zdanění 15 %, znamená to, že zisk z úroků je 85%. Snímek 2 Užití geometrické posloupnosti Snímek 4 Snímek 5 Snímek 6 Snímek 7 Snímek 8 Snímek 9 Snímek 10 Snímek 11 Snímek 12 Snímek 13 Snímek 14 Děkuji za pozornost..

Matematické Fórum / Užití geometrické posloupnosti

 1. Užití posloupnosti ve finanční matematice . Řešení úlohy je tak spíše cvičením, jak tyto na první pohled zřejmé skutečnosti správně převést do formálního jazyka matematiky. Řešení sporem - dvě různé vlastní limity. Budeme dokazovat sporem 8. Geometrická posloupnost - příklady - finanční matematika. 14
 2. Ve které aritmetické posloupnosti platí : a + a = 16. a + a = 19. Součin tří po sobě jdoucích členů aritmetické posloupnosti se rovná jejich součtu. Určete tyto tři členy, je-li diference posloupnosti d = . Přičteme-li k číslům 2, 7 a 17 totéž číslo, dostaneme po řadě první tři členy geometrické posloupnosti
 3. 5. 5. 2020 Teorie a řešené příklady z geometrické posloupnosti a finanční matematiky. Příklady nevyřešené prosím vypočítejte do prázdných míst. Látku si prostudujte do 17. 5. 2020
 4. funkci a geometrickou posloupnost ve finanční matematice Posloupnosti Posloupnosti a jejich vlastnosti Aritmetická a geometrická posloupnost Užití geometrické posloupnosti Mediální výchova; Mediální produkty a jejich významy - klamavá reklama zpracuje příklad z rovinné a prostorové geometri
 5. 2.Je dána geom. posloupnost, ve které známe a4=1, a9= 9 3. Urči q, a1, a6. 3.Určete první člen a kvocient geometrické posloupnosti, ve které platí a1−a2+a3=15 a zároveň a4−a5+a6=120. 4.Urči a1 a q geometrické posloupnosti, pro kterou platí a1 - a3= −16 ; a1 + a2 = 8. 5.Pro aritmetickou posloupnost platí a1 = 2, d = 5
 6. Zvláštní pozornost je zaměřena na možnosti využití aritmetických a geometrických posloupností ve finanční matematice. Můžete zde získat přehled o základních typech problémů týkajících se vkladů, spoření, úvěrů a jejich splácení. Závěrečná kapitola Vás seznámí s pojmy limita posloupnosti a nekonečná řada

Geometrické posloupnosti ve finanční matematice Střední hodnota a doba čekání v praktických úlohách Gotická architektura Zakončení dne, společná večeře Sobota 2.4. 9-17 O výuce matematiky na SŠ Teorie chaosu Aplikace matematiky v geografii Matematická podstata GPS Zakončení, dotazníky, Další informace procvičení základních pojmů finanční matematiky a užití geometrických posloupností ve finanční matematice. Vysvětlení a procvičení složeného geometrické posloupnosti, jejíž první člen je K; 0; a kvocient se rovná (1+ki)

DUMY.CZ Materiál Finanční matematik

 1. Charakteristika obsahu a popis způsobu využití DUM ve výuce Užití geometrické posloupnosti ve finanční matematice - základní pojmy a principy Učební materiál je zaměřen na procvičování úloh s využitím geometrických posloupností. Lze jej využít jako součást výkladu v hodině
 2. Posloupnosti. Posloupnost a její vlastnosti; aritmetické a geometrické posloupnosti včetně jejich aplikací ve finanční matematice (jednoduché a složené úročení); limita posloupnosti, nekonečná řada. 1. Diferenciální a integrální poče
 3. Ve finanční matematice se také uplatní vzorec pro součet členů geometrické posloupnosti. Předpokládejme, že si vždy na počátku období (zpravidla roku) ukládáme částku po dobu období. Kolik budeme mít naspořeno na konci tého období, je-li úroková sazba ? Předpokládáme, že úroky se připisují 1( na konci obdob
 4. geometrickou posloupnost ve finanční matematice; vysvětlí pojem limita posloupnosti, zná finanční matematika limita posloupnosti, konvergentní a divergentní posloupnost nekonečná geometrická řada a její POZNÁMKY G7 7.1 Stereometrie správně používá geometrické pojmy; zdůvodňuje a využívá vlastnosti.

Geometrická Posloupnost Jednoduše Vysvětlena - Dr

Geometrická posloupnost. Posloupnost se nazývá geometrická právě tehdy, když existuje takové reálné číslo q, že pro všechna přirozená čísla n platí: . q kvocient geometrické posloupnosti sn součet prvních n-členů posloupnosti ± + nárůst, - pokles Příklady: Jaké hodnoty bude mít prvních 5 členů geometrické posloupnosti Všechny výstupy se řídí základní osnovou: (1) Limita posloupnosti (užití posloupností ve finanční matematice) a nekonečné řady (součet, kritéria konvergence, mocninné řady). (2) Elementární funkce a funkce používané v ekonomii (nabídková a poptávková funkce, nákladová funkce, funkce tržeb, logistické funkce) Posloupnosti - nekonečná geometrická řada; Využití posloupností ve finanční matematice; Základy diferenciálního počtu. Spojitost funkce; Limita funkce; Derivace funkce; Průběh funkce; Užití diferenciálního počtu; Základy integrálního počtu. Primitivní funkce; Integrační metody; Určitý integrál; Užití.

1. vydání E-KNIHY odpovídá 1. vydání tištěné knihy. Cílem sbírky úloh je poskytnout středoškolským studentům základní přehled o různých formách spoření a typech úvěrů (a zároveň také ukázat možnosti aplikací aritmetických a geometrických posloupností ve finanční matematice) Významnou úlohu v matematickém vzdělávání má rozvíjení geometrické představivosti ve kterých se matematice vyučuje Aritmetická a geometrická posloupnost. Užití posloupnosti. Limita posloupnosti, věty o limitách posloupnosti, konvergentní a divergentní posloupnost, nekonečná geometrická řada. Základy finanční. Formáty a jejich využití v matematice ZŠ - 6., 7., 9. ročník 13 Předpokládané znalosti: základní geometrické útvary, jejich vlastnosti Klíčové kompetence: Kompetence k řešení problému - (žák) promyslí a realizuje způsob řešení problému, nachází podobné a shodné znaky, objevuje různé varianty řešen Seznam dílů / kapitol / hodin. Matematika SŠ » . aktualizováno: 2. 10. 2020 21:39. 1: Poděkování, upozornění, licence; 2: Spojený životopis autora a učebnic Aritmetická a geometrická posloupnost ve finanční matematice Diplomová práce obsahuje základní informace o aritmetické a geometrické posloupnosti. Dále je podrobněji rozebráno využití těchto posloupností při řešení některých problémů finanční matematiky, např. při výpočtu současné hodnoty důchodu jako.

22. Posloupnosti a řady. Zavedení, základní vlastnosti posloupností. Aritmetická a geometrická posloupnost. Limita posloupnosti, základní věty o limitách, užití limit posloupností, nekonečná řada, součet nekonečné geometrické řady, odvození příslušných vztahů. 23. Kombinatorika geometrickou posloupnost ve finanční matematice; vysvětlí pojem limita posloupnosti, zná základní věty o limitách posloupností a využívá je při výpočtu limit posloupností; vysvětlí pojmy nekonečná řada a součet nekonečné řady; pro nekonečnou geometrickou řadu zná podmínku jej 5. Posloupnosti a finanční matematika - základní poznatky, vlastnosti posloupností, aritmetická a geometrická posloupnost, užití ve slovních úlohách a ve finanční matematice 6. Planimetrie - základní pojmy (přímky a úsečky, rovnoběžnost, kolmost, odchylka, úhel Užití geometrických posloupností ve finanční matematice: P - PP: VY_32_INOVACE_M1.3.14: Finanční matematika I. PL - W: VY_32_INOVACE_M1.3.15: Finanční matematika II. PL - W: VY_32_INOVACE_M1.3.16: Finanční matematika III. PL - W: VY_32_INOVACE_M1.3.17: Užití geometrických posloupností ve finanční matematice: PL - W: VY_32.

Posloupnosti a finanční matematika pro SOŠ a studijní

4. Lineární rovnice a nerovnice, rovnice s neznámou ve jmenovateli 5. Kvadratické rovnice a nerovnice, iracionální rovnice 6. Soustavy rovnic a nerovnic, rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou 7. Komplexní čísla, binomické rovnice 8. Geometrické útvary jako množiny bodů dané vlastnosti, užití v konstrukčních úlohách 9 Úlohy z finanční matematiky pro střední školy. Úlohy z finanční matematiky pro střední školy. Cílem sbírky úloh je poskytnout středoškolským studentům základní přehled o různých formách spoření a typech úvěrů (a zároveň také ukázat možnosti aplikací aritmetických a geometrických posloupností ve finanční matematice)

orientovat v grafech, tabulkách, hledají souvislosti. V kapitole Užití geometrické posloupnosti se podrobně seznámí s úrokováním, výpočty splátek a se základy orientace v oblasti spoření a půjček. Časové a organizační vymezení Předmět Matematika se vyučuje ve všech ročnících. Hodinová dotace je 4 - 4 - 4 - 4 Úlohy z finanční matematiky pro střední školy Oldřich Odvárko Anotace: Cílem sbírky úloh je poskytnout středoškolským studentům základní přehled o různých formách spoření a typech úvěrů (a zároveň také ukázat možnosti aplikací aritmetických a geometrických posloupností ve finanční matematice) · a geometrickou posloupnost ve finanční · matematice · vysvětlí pojem limita posloupnosti, zná základní · věty o limitách posloupností a umí je využít při · výpočtu limit posloupností · vysvětlí pojmy nekonečná řada a součet · nekonečné řady; pomocí základních kritéri 0.3 jak by to ve škole být mělo a jak to tam ve skutečnosti je 0.4 Něco o žácích 0.5 Poznámky o učitelech a vyučování 0.6 Jak se učit 0.7 Obecné zásady realistické pedagogiky 0.8 Terminologie a grafická úprava 0.9 Jak studovat samstatně 0.10 Využití učebnice ve škole 0.12 Nejčastější chyby při studi trojúhelníku, popř. čtyřúhelníku užitím trigonometrie. Užití trigonometrie v praxi. 16. Posloupnosti a řady, aritmetická a geometrická posloupnost Pojem posloupnosti, rekurentní určení posloupnosti, vlastnosti. Limita posloupnosti. Aritmetická a geometrická posloupnost. Užití geometrické posloupnosti. Finanční matematika.

aritmetické a geometrické posloupnosti. výstupy učivo; řeší aplikační úlohy s využitím poznatků o posloupnostech. interpretuje z funkčního hlediska složené úrokování, aplikuje geometrickou posloupnost ve finanční matematice · aritmetická a geometrická posloupnos V úlohách jsou sledovány některé základní parametry, které ovlivňují výsledný finanční efekt, jako je výše úrokové míry, typ úročení, výše daně z úroku, délka úrokovacího období, délka úrokovací doby. Jsou zvýrazněny úlohy, ve kterých se rozhoduje o výběru optimální varianty z hlediska finančního efektu Posloupnosti a finanční matematika pro SOŠ a studijní obory SOU - Odvárko Oldřich . V učebnici jsou uvedeny některé důležité typy posloupností, jejich vlastnosti a praktické aplikace. Zvláštní pozornost je zaměřena na možnosti využití aritmetických a geometrických posloupností ve finanční matematice Koupit Koupit eknihu. Cílem sbírky úloh je poskytnout středoškolským studentům základní přehled o různých formách spoření a typech úvěrů (a zároveň také ukázat možnosti aplikací aritmetických a geometrických posloupností ve finanční matematice)

Úlohy z finanční matematiky pro střední školy Autor Oldřich Odvárko. Cílem sbírky úloh je poskytnout středoškolským studentům základní přehled o různých formách spoření a typech úvěrů (a zároveň také ukázat možnosti aplikací aritmetických a geometrických posloupností ve finanční matematice) V matematice je důkaz demonstrace nutné pravdivosti nějakého tvrzení za určitých předpokladů ().Matematický důkaz musí být založen výhradně na nezpochybnitelných pravidlech rozumu (ta jsou vyjádřena v matematické logice ve formě logických axiomů), nepřipouští žádný postup založený na názoru, experimentu, intuici či zkušenosti

Matematické Fórum / užití geometrické posloupnosti

Geometrické posloupnosti ve finanční matematice Střední hodnota a doba čekání v praktických úlohách Gotická architektura Sobota 2.4. 9-17 O výuce matematiky na SŠ Teorie chaosu Aplikace matematiky v geografii Matematická podstata GPS [zobrazit galerii Dává si za cíl zmapovat vše, co patří mezi konstrukční úlohy ve školské matematice (od základní až po střední školu). Na začátku stojí základní konstrukce (středy, osy, úhly) a postupně přes konstrukce trojúhelníků přejdeme ke složitějším obrazcům Goniometrie a trigonometrie ve škole. Goniometrické funkce, jejich možná zavedení, vlastnosti, grafy, užití. Propedeutika trigonometrie, řešení obecného trojúhelníku, sinová a kosinová věta a jejich užití. Vektory ve vyučování matematice, různé způsoby jejich zavedení a užití. Analytická geometrie. Matematika pro SOŠ a SO SOU - Posloupnosti a finanční matematika - Oldřich Odvárko . V učebnici jsou uvedeny některé důležité typy posloupností, jejich vlastnosti a praktické aplikace. Zvláštní pozornost je zaměřena na možnosti využití aritmetických a geometrických posloupností ve finanční matematice

Posloupnosti a řady Posloupnost, zadání posloupnosti vzorcem pro n-tý člen, rekurentně Graf posloupnosti, vlastnosti posloupnosti Matematická indukce Posloupnost aritmetická a geometrická, užití ve finanční matematice Limita posloupnosti Nekonečná geometrická řada Základy vektorové algebr Argumentace a ověřování ve školské matematice (induktivní a deduktivní metody, výroky, důkazy a jejich typy). Vytváření představ, pojmů a jejich vlastností, klasifikace pojmů (číslo, číselné obory, funkce a posloupnosti, geometrická zobrazení). Rozvíjení geometrické představivosti v rovině a v prostoru (vzájemn

- řešit úlohy využívající posloupnosti - porozumět základům finanční matematiky - početně a konstrukčně řešit geometrické úlohy v rovině i v prostoru - provádět operace s vektory a řešit úlohy z analytické geometrie - řešit kombinatorické úlohy a určit pravděpodobnost náhodného jev DUM je podkladem pro zopakování geometrické posloupnosti. Pracuje se vzorci pro výpočet prvků geometrické posloupnosti, jsou zde uvedeny početní příklady i slovní úlohy. Část je věnována užití geometrické posloupnosti - práce s přírůstky, úbytky a základům finanční matematiky

Posloupnosti — Matematika

Příklady z finanční matematiky v základních a středních

Geometrická posloupnost Matematika s radost

8. Posloupnosti Posloupnost, její určení, vzorec pro n-tý člen, rekurentní vztah, součet prvních n členů posloupnosti. Graf posloupnosti. Vlastnosti posloupností. Aritmetická a geometrická posloupnost, aplikace. Matematická indukce. Limita posloupnosti. Věty o limitách. Užití limit posloupnosti 1. matematická čtenářská gramotnost, vizualizace v matematice geometrické myšlení vnejširším slova smyslu. Žáci, kteří vhodinách geometrie manipulují skonkrétními modely geometrických útvarů, si vytvářejí představy o Geometrické obrázky Užití pomůcky ve výuce Problém je schovaný ve vzorci. Vzorec jsme už dříve odvodili ze součtu pěti členů geometrické posloupnosti (viz. dům č. 7) Připomínám: Tímto jsme dostali částku: 108 868,99 Kč, ale s poznámkou, že pokud by pan K chtěl vybrat peníze na konci 4. úrokovacího období, už by na konci částku 2 000 Kč nedával Matematická analýza (řecky ανάλυσις [ana'lyzɪs] řešení, starořecky ἀναλύειν ánalýein řešit) je jednou ze základních disciplín matematiky.Jejími základními pojmy jsou funkce, limita (posloupností a funkcí), derivace a integrál. Zahrnuje však také teorii míry, nekonečných řad a analytických funkcí.. Posloupnost je v matematice konečná nebo nekonečná sada objektů, v níž záleží na pořadí a objekty se mohou opakovat. Například zápis libovolného slova (nebo libovolný řetězec znaků) lze považovat za konečnou posloupnost písmen Matematika - Posloupnosti 16 - Aritmetická posloupnost (součet členů)

Komplexní matematický web, který pokrývá veškeré potřeby studentů všech typů škol a dalších zájemců o matematiku a matematických nadšenců Nejživější česká diskuse o počítání » REKLAMA O webu | Kontak Významnou úlohu v matematickém vzdělávání má rozvíjení geometrické představivosti ve kterých se matematice vyučuje v 1. až 4. 10 Posloupnosti (10) Posloupnost a její vlastnosti. Aritmetická a geometrická posloupnost. Základy finanční Pro užití tohoto postupu je třeba vymezit jistou skupinu posloupností. Definice 1: Posloupnost {}∞ n n=1 a se nazývá hypergeometrická, právě tehdy, když ∀n∈N lze podíl po sobě jdoucích členů an−1, an této posloupnosti zapsat ve tvaru () v ()n u n a a n n−1 = , kde u(n) a v(n) jsou polynomy Geometrické útvary 29-33 11. 1. Stání na číselné ose, číselný rozklad Geometrické útvary 34-37 2. Sčítání do pěti, psaní číslice 0, posloupnosti čísel Slovní úlohy - dramatizace Čtvercová síť - kreslení v síti 38-42 3. Sčítání do pěti, vztahy sčítání, odčítání, posloupnosti Geometrické útvary 43-47 4

Finanční gramotnost v učebnicích matematik

I když se tak děje zpočátku bez počítače, své místo ve školní matematice má i reálné programování. Například v systému želví grafiky , kde se spojují geometrické principy pohybu v rovině s formálním jazykem zápisu algoritmu. Nestandardní aplikační úlohy a problémy (1. Informační a datová gramotnost. 2 Užití pomůcek Témata: 1. Číselné obory 2. Algebraické výrazy 3. Rovnice a nerovnice 4. Funkce 5. Posloupnosti a finanční matematika 6. Planimetrie 7. Stereometrie 8. Analytická geometrie 9. Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika 17.12.2014 Pavla Zieleniecová, MFF UK 2 Posloupnosti geometrické - vzorec pro n-tý člen, součet n členů. Užití ve slovních úlohách finanční matematiky. Kombinatorika - variace, permutace, kombinace bez opakování. Početní úkony s faktoriály a kombinačními čísly. Binomická věta. Pascalův trojúhelník Pohyb ve čtvercové síti, kreslení podle osy 60,62 3. Odčítání typu 27 - 7 63-66 Zakreslování ve čtvercové síti. 64 4. Zimní prázdniny 1. 1. Sčítání typu 21 + 4, odčítání typu 25 - 3 67-70 Úsečka, rýsování 87 20 hodin 2. Sčítání k celým desítkám typu 21 + 9 Odčítání od celých desítek typu 30 - 9 71-7 Kvantifikárory, příklady jejich užití. Zobrazení obecně, zobrazení prosté a na množinu, inverzní zobrazení. Posloupnost; limita posloupnosti : nejprve intuitivně limita jednoduchých posloupností ( {1/n}, {(n+1)/n},geometrické posloupnosti apod.)

2. tabulka uspořádaných hodnot posloupnosti - tento způsob zadání posloupnosti lze použít jen pro konečné posloupnosti; 3. graf uspořádaných hodnot posloupnosti (viz např. Xobr. 1 X) - op ět je možné tento způsob zadání posloupnosti použít jen pro konečné posloupnosti; 4. rekurentní určení posloupnosti - viz odstavec. ve stereometrii, určuje geometrické pojmy, zdůvodňuje a využívá vlastnosti ČERVEN Posloupnosti a řady načrtne grafy požadovaných posloupností (definovaných jednoduchým vzorcem) a určí posloupnost ve finanční matematice 4 h/týde Maturitní témata z matematiky 1. Lineární rovnice a nerovnice a) Rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou absolutní hodnota reálného čísla - definice, geometrický význam, srovnání řešení rovnic s abs. hodnotou a bez nich b) Lineární rovnice a nerovnice s parametrem řešení lineárních rovnic a nerovnic Užití pomůcek Témata: 1. Číselné obory 2. Algebraické výrazy 3. Rovnice a nerovnice 4. Funkce 5. Posloupnosti a finanční matematika 6. Planimetrie 7. Stereometrie 8. Analytická geometrie 9. Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika Pavla Zieleniecová, MFF UK 1

Dlouhodobý výukový kurz matematiky 26 lekcí(osnova) 90 minutv 1 lekci příprava na maturity a přijímací zkoušky na VŠ Max. 20 studentů ve třídě 2. 10 balíčků. Uvedené postupy jsou potom uplatněny při řešení příkladů ve druhé části knihy. Hlavním účelem úvodní části je tedy připravit čtenáře tak, aby byl schopen aktivně a s porozuměním studovat řešení úloh ve druhé, rozsáhlejší, části knihy

Ovšem geometrické konstrukce můžeme provádět i pomocí origami -- hrany odpovídají přímkám, skládáním vytváříme úhly. Navíc v origami je možná i trisekce úhlu a zdvojnásobení krychle! Toto tvrzení je jistě dobrým důvodem podívat se na vztah origami a geometrie blíže. Huzitovy axiomy origam Terminologie a symbolika ve fylogenezi a ontogenezi. b) Geometrické útvary v prostoru na ZŠ. 5. Pracovní metody a postupy ve vyučování matematice. Indukce, dedukce, analogie, experiment, heuristika, algoritmus. Heuristická metoda ve výuce matematiky. b) Funkce v učivu matematiky na ZŠ. 6. Vytváření matematických pojmů

posloupnosti a finanční matematika : ematurity

Pokračovat ve čtení Tabulky matematické, fyzikální a chemické pro střední školy Autor: Jitka Vachtová Publikováno: 8.4.2016 30.10.2019 Rubriky: Učebnice Štítky: SŠ Posloupnosti a finanční matematika pro SOŠ a studijní obory SO vztahům. Žáci si postupně osvojují některé pojmy, algoritmy, terminologii, symboliku a způsoby jejich užití. a) Obsahové vymezení předmětu Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tematické okruhy: 1 16. Posloupnosti a řady Definice posloupnosti, zadání posloupností, přechod od jednoho zadání k druhému, vlastnosti, limita posloupnosti. Limita posloupnosti, definice, základní konvergentní posloupnosti 1/n, qn pro 0<q<1, věty o limitách součtu, součinu, podílu. Nekonečná geometrická řada, její součet. Základy finanční ŘÍJEN Planimetrie určuje geometrické pojmy, zdůvodňuje a využívá vlastnosti Posloupnosti a řady načrtne grafy požadovaných posloupností (definovaných posloupnost ve finanční matematice 3 h/týden. MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s 10_Finanční gramotnost, posloupnosti ; 06_Goniometrie Finanční gramotnost II, Pojmy ve finanční matematice (Jitka Hozíková) Finanční gramotnost II, Různá doba Užití Pythagorovy věty.

Aritmetická a geometrická posloupnost - Aristoteles

10. Výrazy v matematice ZŠ. Číselné výrazy, výrazy s proměnnou, pojmy jednočlen a mnohočlen. Početní operace a rozklad na součin. Příslušné vzorce, odvození a geometrické interpretace. 11. Rovnice na ZŠ. Pojmy rovnice, řešení rovnice a kořen rovnice. Ekvivalentní a důsledkové úpravy. Význam zkoušky Dokáže identifikovat žáky s talentem i s poruchami učení v matematice a poskytnout jim kvalifikovanou pomoc. Může se uplatnit i mimo školství, v mediích, úřadech a institucích zaměřených na vzdělávání a na práci s talenty v matematice. Může pokračovat ve studiu v doktorském studijním oboru Didaktika matematiky Veronika Tůmová: Prostor pro fraktály ve finanční matematice. Jana Žalská: Matematické odůvodňování ve výuce matematiky na základní škole. Jarmila Novotná: Hodnocení v matematice. Darina Jirotková: Metoda kombinované diskuse, 2. část. Sara Hershkovitz: Non-Routine Problems and Creativity in Mathematics Educatio

Ve druhé části semináře budou účastníci seznámeni s pěti základními ukazateli, které popisují předpoklady žáka k řešení matematických úloh (matematická inteligence, matematická tvořivost, čtenářská gramotnost, pracovní paměť, tendence k užití algoritmu) Jelikož posloupnosti jsou pouze speciální typ funkce, vlastnosti a jejich definice vám jistě budou U posloupností se ale většinou zkoumá pouze monotónnost a omezenost dané posloupnosti 6 Užití aritmetické a geometrické posloupnosti 2013.pdf (1,1 MB). 7 Vlastnosti posloupností.pdf (1,2 MB). 8 Limita posloupnosti.pdf (714,4 kB Kategorie: Matematika Typ práce: Maturitní otázky Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Jedná se o kompletní vypracování maturitních otázek z matematiky, kde jsou zmíněny obory jako kombinatorika, aritmetická posloupnost, geometrická posloupnost nebo soustavy rovnic.Jednotlivé otázky jsou zpracované v rozmezí jedné až 6 stran

 • Čsn 73 1701.
 • Tydlidum a tydlidýn.
 • Barbados mapa.
 • Yed sw.
 • Vyvolání fotek dm drogerie cena.
 • Stojací lampa zlatá.
 • Sádlo na kašel.
 • Jak dlouho trvá odběr krve.
 • Last minute turecko blue style.
 • Zámek lásky výroba.
 • Vojensky batoh 60l.
 • Hlavní chod s rýží.
 • Vag com 409.1 cz.
 • Jedovati hadi vietnam.
 • Panadol novum extra.
 • Cyklostezka okolo zell am see.
 • Volejbal extraliga vítězové.
 • Kapradiny rodozměna.
 • Kdy sbírat květ divizny.
 • Husqvarna 362xp.
 • Co jíst při pálení žáhy v těhotenství.
 • Atomoxetin wiki.
 • Nike wiki en.
 • Psí oblečky levně.
 • Mini kytara.
 • Lot zkratka.
 • Umělé řasy jak dlouho vydrží.
 • Odborne casopisy.
 • Koncentrační tábor rakousko.
 • On body and soul.
 • Sfsr tula.
 • Jak sdílení polohy na facebooku.
 • Lynx animal.
 • Bižuterie brno.
 • Barneveldka.
 • Dvtv v siti.
 • Götze mario.
 • Krk ubytování u moře.
 • Český jazyk testy 6 třída.
 • České granáty výskyt mapa.
 • Teplice imigranti.