Home

Washingtonská deklarace text

Washingtonská deklarace (původním názvem anglicky Declaration of Independence of the Czechoslovak Nation by its Provisional Government, v překladu např. Prohlášení nezávislosti československého národa jeho prozatímní vládou) byla deklarace zahraničního odboje Čechů a Slováků vyhlašující svrchovanou a nezávislou Československou republiku Washingtonská deklarace byla sice podepsána jménem všech tří představitelů československé prozatímní vlády a jako místo vyhlášení je na ní uvedena Paříž, ve skutečnosti však byla vytvořena ve Washingtonu a tam následně i zveřejněna v tisku. Tím se stalo, že E. Beneš ani M.R. Štefánik ji podepsat nemohli Washingtonská deklarace . V této vážné chvíli, kdy Hohenzollernové nabízejí mír, aby zastavili vítězný postup spojeneckých armád a zabránili rozdělení Rakousko-Uherska a Turecka, a kdy Habsburkové slibují federalizaci říše a autonomii nespokojeným národům, podrobeným jejich vládě, my, československá Národní rada, uznaná vládami spojeneckými a vládou. Text, kterým vzniklo Československo. Originál Washingtonské deklarace byl vystaven poprvé v historii Dokument, který tvoří, je dnes znám jako Washingtonská deklarace. Za pomoci amerických soudců, vědců, politiků a publicistů se Masarykovi nakonec podařilo sepsat jeden z nejvýznamnějších dokumentů československých dějin

Washingtonská deklarace - Wikipedi

Washingtonská deklarace z 18. října 1918. V této vá?né chvíli, kdy Hohenzollernové nabízejí mír, aby zastavili vítězný postup spojeneckých armád a zabránili rozdělení Rakousko-Uherska a Turecka, a kdy Habsburkové slibují federalizaci ří?e a autonomii nespokojeným národům, podrobeným jejich vládě, my, československá Národní rada, uznaná vládami spojeneckými a. Washingtonská deklarace: text, kterým byla vyhlášena nezávislost Československa Zdroj: archiv Prohlášení nezávislosti československého národa, zvané Washingtonská deklarace, byla deklarací zahraničního odboje Čechů a Slováků vyhlašující svrchovanou a nezávislou Československou republiku Text vznikl 17. října ve Washingtonu, kde ho Masaryk předal prezidentu a vládě Spojených států. Deklarace se proto podle místa vzniku nazývá Washingtonská. O den později vyšla i v Paříži, kde měla exilová vláda oficiálně své sídlo Prohlášení nezávislosti československého národa, nebo též Washingtonská deklarace, představuje základní dokument československého zahraničního odboje. Text vznikl 13. - 16. října 1918 ve Washingtonu a jsou pod ním podpisy T. G. Masaryka, M. R. Štefánika a E. Beneše. 17

Washingtonská deklarace, Paříž, 18

 1. WA Á A ACE Pracovní list 21*26 První světová válka Mgr. David Mikoláš Washingtonská deklarace z 18. října 1918 V této vážné chvíli, kdy Hohenzollernové nabízejí mír, aby zastavili vítězný postup spojeneckých armád a zabránili rozdělení Rakousko-Uherska
 2. Martinská deklarace, také Deklarace slovenského národa, byla přijata na zakládajícím shromáždění Slovenské národní rady (SNR) 30. října 1918 v Martině.Deklaraci podepsalo na dvě stě zástupců z celého Slovenska. Deklarace byla založena na návrhu evangelického faráře Samuela Zocha a přijata jako samostatný státoprávní akt slovenského národa, aniž by.
 3. V angličtině zredigovaný a přeložený text byl následně předán americkému prezidentu Wilsonovi. Washingtonská deklarace požadovala úplnou samostatnost českého a slovenského národa, spojení Čechů a Slováků v jednom nezávislém státě. Formulovala zásady občanských svobod, vnitřní i zahraniční politiky a státní.
 4. Text deklarace Věříme v demokracii - věříme ve svobodu - a ve svobodu vždy větší a větší. 14. října 1918 oznámil tajemník Národní rady československé Edvard Beneš dohodovým vládám ustavení prozatímní československé vlády v čele s T.G.Masarykem

Declaration of Independence of the Czechoslovak Nation by its Provisional Government (-oficiálny názov, v preklade z angl. Deklarácia nezávislosti československého národa jeho Dočasnou vládou, pre podrobnosti pozri kapitolu Názov), známa pod v historiografii zaužívaným názvom Washingtonská deklarácia, bola deklarácia zahraničného odboja Čechov a Slovákov. Washingtonská deklarace. Druhá polovina 1. světové války přinesla mnoho převratných událostí. Zemřel habsburský císař František Josef I., padl carský režim v Rusku a snahy o samostatnost Čechů a Slováků začaly nabírat na obrátkách.. Exilová vláda v čele s Tomášem Garriguem Masarykem bojovala za svůj sen o osamostatnění a snažila se přivést západní státy.

Washingtonská deklarace - Payn

Washingtonská deklarace Čtvrtek, 25 Říjen 2018 14:49 Jeho autor T. G. Masaryk ho vytvořil jménem prozatímní československé vlády ve Washingtonu ve dnech 13. až 16. října 1918 s cílem čelit úvahám o zachování a federalizaci Rakousko-Uherska Kalendárium: 18. října 1918 - vyhlášena Washingtonská deklarace. Text Washingtonské deklarace: V této vážné chvíli, kdy Hohenzollernové nabízejí mír, aby zastavili vítězný postup spojeneckých armád a zabránili rozdělení Rakousko-Uherska a Turecka, a kdy Habsburkové slibují federalizaci říše a autonomii. Washingtonská deklarace [voši-], Deklarace nezávislosti (Československa) - prohlášení prozatímní čs. vlády, vydané 18. 10. 1918 ve Washingtonu a proklamující nezávislý stát Čechů a Slováků. Deklarace byla koncipována T. G. Masarykem a adresována prez. Wilsonovi a vládě USA jako odpověď na zahr. polit. aktivitu císaře Karla I. a vídeňské vlády, usilujících o.

Washingtonská deklarace požadovala spojení Čechů a Slováků v jednom nezávislém státě, formulovala zásady občanských svobod, vnitřní i zahraniční politiky a státní systém budoucího Československa. Ač byla vydána v Paříži, její text vznikl ve Washingtonu a den před jejím vydáním byla doručena americké vládě Text byl převzat z uvedeného webu a upraven (očíslováním bodů deklarace) podle původní podoby na obrázku. Upravená část je v původní podobě uvedena pod čarou *). 4. července 2018 Zdenka Wagnerová ZET21, z.ú. Washingtonská deklarace. Prohlášení nezávislosti československého národa. ze dne 18. října 1918. V této. Washingtonská deklarace, plným názvem Prohlášení nezávislosti československého národa jeho prozatímní vládou československou, je prohlášení československé nezávislosti exilovou vládou, podepsané Tomášem Garrigue Masarykem, Milanem Rastislavem Štefánikem a Edvardem Benešem. Vznikala ve dnech 13. - 16.října 1918. 17

Jeden ze dvou signatářů uvedeného textu Martinské deklarace, Karol Medvecký, tajemník Slovenské národní rady, prohlásil publikovaný text za zfalšovanou deklaraci a popřel, že by ji v takové formě podepsal. Na rozmíšky mezi Čechy a Slováky v novém, československém státě s uměle vytvořeným československým národem. Martinská deklarace, název pro Deklaraci slovenského národa, která byla přijata na zasedání Slovenské národní rady 30. 10. 1918 v Turčianském sv. Martině. Žádala právo na sebeurčení pro Slováky a vyjádřila vůli slovenského lidu žít ve společném státě s českým národem

Text, kterým vzniklo Československo

Washingtonská deklarace - VHU PRAH

 1. istra zahraničí Rakousko-Uherska Gyuly Andrássyho jako okamžitou kapitulaci, ačkoli tou ve skutečnosti nebyla (příměří bylo uzavřeno až 3. listopadu). Nicméně tento omyl urychlil dějiny
 2. Washingtonská deklarace založila stát. In web ČRo Plus, 18. říjen 2018 (článek + nahrávka k poslechu). - Cit.: Náš národ povolal Habsburky na český trůn ze své svobodné vůle a tímtéž právem je sesazuje
 3. Washingtonská deklarace - Další jazyky Stránka Washingtonská deklarace je dostupná v 6 dalších jazycích. Návrat na stránku Washingtonská deklarace
 4. Washingtonská deklarace, základní dokument československého zahraničního odboje; vytvořil ji ve dnech 13.-16. října ve Washingtonu T. G. Masaryk při očekávání nóty prezidenta W. Wilsona, aby čelil případným snahám o zachování Rakousko-Uherska. Text předal Masaryk 17. října americké vládě
 5. Tento text byl později označen jako Washingtonská deklarace. Masaryk o plánech Karla I. Habsburského na federalizaci věděl a proto text prohlášení připravil se svými spolupracovníky; z části na něm pracoval přímo sám
 6. - příprava - inspirace - ústavy velmocí, návrhy poslanců, prosincová rakouská ústava, USA Washingtonská deklarace. Vlastní text definitivní ústavy - 121/1920 Sb. zákonů a nařízení - preambule + 6 hlav - důsledněji vychází z teorie dělby moci, narozdíl od té prozatímn
 7. 17. října 1918 bylo T. G. Masarykem zasláno prezidentu Wilsonovi Prohlášení nezávislosti československého národa, tedy text později označen jako Washingtonská deklarace dne 28. října 1918 zahájila v Ženevě delegace Národního výboru vedená Karlem Kramářem jednání s představitelem protirakouského zahraničního.

Die tschechoslowakische Unabhängigkeitserklärung oder auch Unabhängigkeitserklärung der Tschechoslowakei, oft auch Washingtoner Erklärung (tschechisch: Washingtonská deklarace) genannt, wurde am 18.Oktober 1918 verfasst und trat am 28. Oktober 1918 in Kraft. Als Folge der Erklärung wurde die Tschechoslowakei gegründet, das Königreich Böhmen am 31 Stříbrná mince Washingtonská deklarace b.k. 2018 v nabídce největšího eshopu se zlatem a stříbrem v ČR. Jsme specialisté na investiční kovy. Přijďte, poradíme i Vám s investicí. Dlouhodobě a stabilně nabízíme nejlepší poměr mezi prodejní a výkupní cenou v ČR

Washingtonská deklarace - Wikiwan

Martinská deklarácia alebo Deklarácia slovenského národa je dokument z 30. októbra 1918 prijatý na zhromaždení v Martine, kde sa účastníci prihlásili k seba určovaciemu právu národov a ustanovili Slovenskú národnú radu (SNR) ako jedinú predstaviteľku oprávnenú vystupovať v mene slovenského národa Po obvodu mince je v uzavřeném opisu text WASHINGTONSKÁ DEKLARACE 1918-2018. Při spodním okraji mince je umístěna iniciála autora mince MgA. Jakuba Oravy, která je tvořena písmenem O v rámečku. (3) Vyobrazení pětisetkoruny je uvedeno v příloze k této vyhlášce Tříkrálová deklarace 1918: Postoj poslanců ke státoprávnímu řešení české otázky 6.1.1918: 51. Pittsburská dohoda: Česko-slovenská dohoda 30.5.1918: 52. Incident v Čeljabinsku, Irkutsku a Zlatoustu 1918: Informace o zrádném jednání sovětů 1918: 53. Washingtonská deklarace: Masarykův text pro americkou administrativu z. Reakcí byla Washingtonská deklarace - prohlášení prozatimní čs. vlády, vydané 18. 10. 1918 ve Washingtonu a proklamující nezávislý stát Čechů a Slováků. Deklarace byla koncipována Masarykem a adresována prezidentovi Wilsonovi a vládě USA jako odpověď na zahraniční politickou aktivitu císaře Karla prvního a.

Vľavo od listiny je meno M.R.ŠTEFÁNIK a vpravo E.BENEŠ. Listina prekrýva vlajku Československa, v ktorej kline je umiestnené písmeno V. Po obvode mince je v uzavrenom opise text WASHINGTONSKÁ DEKLARACE 1918-2018. Pri spodnom okraji mince je umiestnená iniciála autora mince MgA 2018 - 100. výročí Přijetí Washingtonské deklarace 2018 - Karta pro minci - 100. výročí Přijetí Washingtonské deklarace 2018 - 200. výročí Založení Národního muze

Zásadní pojmy a události pro zrod čs

Washingtonská deklarace

Prohlášení nezávislosti československého národa jeho prozatímní vládou (v originále Declaration of Independence of the Czechoslovak Nation by its Provisional Government), známé spíše pod názvem Washingtonská deklarace, představuje základní dokument československého zahraničního odboje. Text deklarace vznikl od 13. do 16. října 1918 ve Washingtonu jako přímá reakce. The name M.R.ŠTEFÁNIK is to the left of the deed and the name E.BENEŠ to the right. The deed lies on top of the flag of Czechoslovakia, whose triangle features the letter V. Written around the outer circle of the coin is the unclosed text WASHINGTONSKÁ DEKLARACE 1918-2018 Po obvodu mince je v uzavřeném opisu text WASHINGTONSKÁ DEKLARACE 1918-2018. Při spodním okraji mince je umístěna iniciála autora mince MgA. Jakuba Oravy, které je tvořena písmenem O v rámečku.--- Karta stříbrné pamětní mince --

Washingtonská deklarace (18

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním webu vyjadřujete souhlas. Ochrana soukromí - cookies. Před 100 lety byla na americké ministerstvo zahraničí doručena Washingtonská deklarace nebo-li Prohlášení nezávislosti československého národa jeho prozatímní vládou. Text vytvořený T. G. Masarykem a jeho spolupracovníky v USA odmítal autonomii v rámci Rakouska-Uherska, kterou Čechoslovákům nabídl císař Karel I., a formuloval požadavky na samostatnost ČSR Washingtonská deklarace. Na návrh císaře Karla reagoval Masaryk, který předložil Ministerstvu zahraničí Spojených států 18. října deklaraci zahraničního odboje, kterou vyhlašoval vytvoření samostatného československého státu. Následující den vyšel text, na kterém se podílel především sám Masaryk, v novinách Washington palace, declaration text behind, names of signatories, victory monument, text. Lettering: V WASHINGTONSKÁ DEKLARACE 1918-2018 O M.R.ŠTEFÁNIK E.BENEŠ TOMÁŠ GARRIGUE MASARYK . Engraver: Jakub Orava . Edge. Two different types of edge exist: Reeded or smooth with lettering (see then the inscription in the inscription field)

WASHINGTONSKÁ DEKLARACE - Vznik ČSR Zdeněk Hank

Tento text byl později označen jako Washingtonská deklarace. 18. října Wilson odepsal Masarykovi, že deklaraci četl, dojala ho a již dává odpověď Rakousku, se kterou bude Masaryk spokojen. Washingtonská deklarace Čechoslováků byla ještě téhož dne vyhlášena v Paříži. Zdro Washingtonská deklarace z října 1918, kterou formuloval Masaryk, hovořila o tom, že v nové republice budou ženy politicky, sociálně a kulturně postaveny na roveň mužům. V červnu 1919 již mohly ženy poprvé volit,.

Dokument: Washingtonská deklarace (1918

 1. 18.10.1918 - Washingtonská deklarace - vydala ji čs. vláda ve Washingtonu (Masaryk byl zrovna v říjnu 1918 tam). Byla v ní prohlášena nezávislost čs. národa. Toto prohlášení mělo zapůsobit na Dohodu při mírovém jednání Dohody s RU. Deklarace vytyčovala základní zásady budoucího Československa
 2. Washingtonská deklarace 18. října 1918. Washingtonská deklarace, plným názvem Prohlášení nezávislosti československého národa jeho prozatímní vládou československou, je prohlášení československé nezávislosti exilovou vládou, podepsané jejím předsedou Tomášem Garrigue Masarykem, Milanem Rastislavem Štefánikem a Edvardem Benešem
 3. 18. října 1918. V Paříži vyšla Washingtonská deklarace, sepsaná ve dnech 13.-16. října v hlavním městě USA T. G. Masarykem. Náš budoucí první prezident ji předal americké vládě. Deklarace vyhlašovala budoucí samostatný stát jako republiku garantující úplnou svobodu svědomí, náboženství a vědy, tisku a práva shromažďovacího a petičního

Slíbil Čechám a Maďarsku, že monarchie bude federalizována ( ale ne hned, nejdříve mělo dojít k pokojnému převzetí moci jednotlivých vlád od místodržitelství ). Reakcí byla Washingtonská deklarace - prohlášení prozatimní čs. vlády, vydané 18. 10. 1918 ve Washingtonu a proklamující nezávislý stát Čechů a Slováků Washingtonská deklarace, předaná Masa- rykem 17. října 1918 americké vládě a prezidentovi W. Wilsonovi, o tom hovořila jasně. Nejprve odmítla svatokrádežné tvrzení, že moc dynastie habsburské a hohenzollernské j 192O Vzory a východiska ústavy USA, Švýcarska, Francie, Prosincová ústava) domácí materiály: Pantůčkov návrh politického zákona Washingtonská deklarace návrh dr. Belly a spol. na vypracování ústavy návrh dr. Boučka a spol. na vydání ústavního zákona zákon č. 271/1919 Sb. o změně prozatímní ústavy Saint. Vystavena bude i Washingtonská deklarace, kterou československý odboj v roce 1918 vyhlásil nezávislost Československa. text rozhlasového projevu prezidenta Edvarda Beneše po jeho abdikaci v roce 1938 s jeho poznámkami či dopisy Milady Horákové z žaláře

ExtraStory - Washingtonská deklarace: text, kterým byla

Text, kterým vzniklo Československo

Nikdo nemládne, ani ti, kteří se vyhřívají na výsluní slávy. Společně s námi se v galerii podívejte, jak napříč věky stárlo následujících padesát pět celebrit Deklarace nezávislosti byla přijata dvanácti z celkového počtu třinácti původních amerických kolonií dne 4. července 1776, ale všichni delegáti ji schválili až 2.. Masarykův text Prohlášení nezávislosti československého národa, který » ČT24: Washingtonská deklarace položila základy ČSR Po vzniku Československa však nakonec její text nebyl do ústavy přejat, a tak je Deklarace zajímavým historickým a diplomatickým dokumentem sice vysoké morální a symbolické hodnoty, ale nikoli právní závaznosti. Vyhlášení samostatnosti. zde, doma, přišlo 28. 10. neplánovaně, jak už to tak u přelomových událostí bývá

Tschechoslowakische Unabhängigkeitserklärung - Wikiwand

Prohlašujeme Habsburky za nehodné vést náš národ

Prohlášení nezávislosti československého národa zatímní vládou Československa 18. října 1918 = Declaration of Independence of the Czechoslovak Nation by its Provisional Government October 18th 1918 : (Washingtonská deklarace) -- OLA001 1-106.23 .Jiný, než dlouhodobě plánovaly politické i vojenské špičky Severoatlantické aliance a očekával svět, byl washingtonský summit, který se uskutečnil ve dnech 23. až 25. dubna 1999 Washingtonská deklarace. Dokument, který T.G. Masaryk předal tehdejšímu prezidentu USA, obsahuje Prohlášení nezávislosti československého národa. Jsou v něm definovány základní principy státu, který vznikl o deset dní později Hlavními exponáty jsou Ústava z roku 1920, jejíž výročí si letos připomínáme, a dále Maiestas Carolina, Říjnový diplom či Washingtonská deklarace. U příležitosti výstavy bude vydána publikace Cesty české ústavnosti. K 90. výročí přijetí první československé ústavy ROZHOVOR - Nechtěli dál už žít v bídě, o hladu i zimě. Všeho měli dost. Historik Libor Svoboda z Ústavu pro studium totalitních režimů se domnívá, že nuzné sociální podmínky, ke kterým se přidala epidemie španělské chřipky, nemalou měrou přispěly k rozpadu Rakouska-Uherska i následnému vzniku Československa, od jehož založení právě dnes uplynulo 102 let

Pedagogická knihovna J. A. Komenského Jeruzalémská 12, 110 00 Praha 1 tel. půjčovna: 221 966 411 tel. studovna: 221 966 41 leden až červen 2018: Labyrintem dějin českých zemí (v Císařské konírně) - originální archiválie, pohřební insignie Přemysla Otakara II., originály zemských desek, Zlatá bula sicilská, Rudolfův majestát či Washingtonská deklarace 18. 10. 1918 Washingtonská deklarace nový stát prokl amovala 28. 10. 1918 jednala v Ženevě Československá národní rada (E. Beneš) a Národní výbor (K. Kramář aj.), současně v Praze muži 28. října (A. Švehla, A. Rašín, V. Klofáč, J. Stříbrný, V. Šrobár aj.) vyhlásili samostatný stát. (oficiální text distributora Washingtonská deklarace je už považována za jednak vyhlášení nezávislosti, byť byla přijata ještě před tím vlastním vyhlášením, a zároveň je považována za jakési programové prohlášení Prozatímní vlády, která fungovala v exilu ve složení Masaryk, Štefánik, Beneš. Text smlouvy, kterou na konci května roku. Vytvořit v PowerPointu prezentaci na téma: Historie OP v ČR (4-5 slide), nekopírovat text, ale vytvářet svou strukturu, název prezentace: Historie OP v ČR, uvést své příjmení a zdroje info

1918) Washingtonská deklarace (18. 10. 1918) = ČsNR jako prozatímní vláda prohlásila československou nezávislost Vyvrcholení boje za společný stát na domácí půdě Národní výbor československý formování Slovenské národní rady konstituování společného státu vyhlášení samostatného státu v Praze (28 Washingtonská deklarace, československou prozatímní vládou (ustavena byla už 26. 9. 1918); domácí odpor vedený Národním výborem, pro veřejnost ztělesněný tzv. muži října: Aloisem Rašínem, Františkem Soukupem, Antonínem Švehlou, Jiřím Stříbrným a Vavro Šrobárem VZNIK ČSR( 1918) 303 Dohoda proti Rakousku 306 Proti separátnímu mnu 310 Římsky kongres 319 Masaryk v USA 328 Intervence 342 Vlastním pořádkem 345 Komunisté 361 Proti sovětům 371 Prozat řm niv! áda 386 Uznám'Spojenců 389 Washingtonská deklarace 398 Návrat 406 O literatuře a pramenech 41

U příležitosti 100 let od založení Československa budou na Pražském hradě příští rok uspořádány tři výstavy. Ukázány na nich budou třeba Zlatá bula sicilská, pohřební insignie krále Přemysla Otakara II. a zemské desky. Memorandum k uspořádání výstav na Pražském hradě dnes podepsali zástupci pořádajících institucí Text tohoto Manifestu spisovatelů připravil básník a ředitel či nohry Národního divadla Jaroslav Kvapil. V říjnu 1918 byla T. G. Masarykem publikována Washingtonská deklarace, která vysvětlovala důvody rozchodu s habsburskou monarchií. Československý stát se měl podle deklarace stát demokratickou republikou Washingtonská deklarace představuje vyhlášení svrchovanosti nezávislé Československé republiky. Jejím autorem je Tomáš Garrigue Masaryk a jeho spolupracovníci, kteří její finální podobu doručují Ministerstvu zahraničních věcí Spojených státu 18. října 1918 Po obvodu mince je v uzavřeném opisu text WASHINGTONSKÁ DEKLARACE 1918-2018. Při spodním okraji mince je umístěna iniciála autora mince MgA. Jakuba Oravy, které je tvořena písmenem O v rámečku

 • Csv pes.
 • Povinné ručení kalkulačka bez osobních údajů.
 • Kubický zirkon.
 • Ht odbočka.
 • Šicí stroj zetina návod.
 • Řeky usa mapa.
 • Elektra rozbor.
 • Hrubý kanon vz 35.
 • Mikrovlnná sterilizace.
 • Divoké historky soundtrack.
 • Restaurace slunecnice ostrava.
 • Patricia richardson.
 • Podmíněné formátování prázdná buňka.
 • Filtry cigarety.
 • Jateční pistole na ovce.
 • Svátost manželská.
 • Saint louis blues.
 • Cestovní kufry levně.
 • Fazole v plechovce kaufland.
 • Pán času.
 • 2018 liga spravedlnosti justice league.
 • South africa flag.
 • Dubaj v minulosti.
 • Ceny thálie 2018 nominace.
 • Intradermální steh.
 • Aktivní doly okd.
 • Podzimní věnec z listí.
 • Vzdálenost záclony od zdi.
 • Masáže.
 • Jak stáhnout přeliv.
 • Harry potter desková hra.
 • Dc shoes damon way.
 • Polibek na vlasy.
 • Nevýhody tmavé podlahy.
 • Etický kodex fyzioterapeuta.
 • Garáž prodej praha řepy.
 • Bolest stydkeho pysku.
 • Nahrdelniky.
 • Canon 1dx mark ii bazar.
 • Neplodnost statistika.
 • Lakování rámů kol liberec.